Spotkanie z genealogią w „Domku Pastora” 17.08.2016 r.

Spotkanie z genealogią w „Domku Pastora” 17.08.2016 r.

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży w ramach Centrum Popularyzacji Wiedzy zainicjowało cykl poświęcony prywatnym genealogiom łomżyńskim. Pierwsze spotkanie pt. „Skąd nasz ród?” odbyło się w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora” w Łomży 17.08.2016 r. o godz. 17.30. Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Współorganizatorami przedsięwzięcia były: Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”, Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Łomżyńskie Bractwo Historyczne.

Spotkanie otworzył dyrektor biura ŁTN im. Wagów, mgr Kamil M. Leszczyński, który zapoznał przybyłych gości z tematyką tych cyklicznych spotkań oraz o wartościach, jakie niesie dla lokalnego dziedzictwa Łomży, pamięć o przodkach dawnych mieszkańcach Łomży. Następnie głos zabrała inicjatorka cyklu dr Małgorzata K. Frąckiewicz, która, witając przybyłych gości, podkreśliła wyjątkowość indywidualnych historii rodzinnych w kontekście dziejów łomżyńskich i własnych badań nad historią nazwisk.
Następnie historyk, mgr Monika Smakowska wystąpiła z prelekcją poświęconą fotografii jako źródłu do badań genealogicznych. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że fotografie rodzinne stanowią niezwykle cenne źródło dokumentacji, obrazujące codzienną rzeczywistość, dawne życia, obyczaje i wydarzenia, w których uczestniczyli nasi przodkowie.
Dalsza część spotkania była poświęcona w całości prywatnym genealogiom łomżyńskich rodzin. Troje mieszkańców Łomży: pani Janina Szenk, pani Elżbieta Szleszyńska oraz pan Tadeusz Trepanowski, przybliżyło dzieje swoich rodzin i ich członków. Państwo ci od lat zajmujących się badaniem własnych korzeni rodzinnych i dysponują niezwykle bogatym, różnorodnym i cennym materiałem dokumentacyjnym.
Po ich ciekawych i pouczających prezentacjach był czas na dyskusję. Wzięły w niej udział przybyłe do Domku Pastora osoby, wśród których znaleźli się reprezentanci zarówno starszego, jak i najmłodszego pokolenia łomżan.
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży zachęca do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach poświęconych historii nazwisk i genealogii wszystkich mieszkańców miast nad Narwią i innych, chcących podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z badaniem własnych korzeni i prywatnych historii rodzinnych oraz pragnących posiąść wiedzę na temat badań genealogicznych.

/nadesłany materiał redakcyjny/

Spotkanie otworzył dyrektor biura ŁTN im. Wagów, mgr Kamil M. Leszczyński

Spotkanie otworzył dyrektor biura ŁTN im. Wagów, mgr Kamil M. Leszczyński

mgr Monika Smakowska wystąpiła z prelekcją poświęconą fotografii jako źródło do badań genealogicznych

mgr Monika Smakowska wystąpiła z prelekcją poświęconą fotografii jako źródło do badań genealogicznych

mgr Monika Smakowska wystąpiła z prelekcją poświęconą fotografii jako źródle do badań genealogicznych. Ciąg dalszy

mgr Monika Smakowska wystąpiła z prelekcją poświęconą fotografii jako źródło do badań genealogicznych. Ciąg dalszy.

Wykład Pani Janiny Szenk

Wykład Pani Janiny Szenk

Dalszy ciąg wykładu Pani Janiny Szenk

Dalszy ciąg wykładu Pani Janiny Szenk

Wykład Pani Elżbiety Szleszyńskiej

Wykład Pani Elżbiety Szleszyńskiej

Ciąg dalszy wykłady Pani Elżbiety Szleszyńskiej

Ciąg dalszy wykłady Pani Elżbiety Szleszyńskiej

Głos zabral poseł na Sejm Lech Antoni Kołakowski. (z lewejsiedzi Czesaw Rybicki obok dr Małgorzata Frąckiewicz)

Głos zabral poseł na Sejm Lech Antoni Kołakowski. (z lewej siedzi Czesław Rybicki, obok dr Małgorzata Frąckiewicz)

Jeden z gości zagłębiony w lekturze o genealogii

Jeden z gości zagłębiony w lekturze o genealogii

Kolejny z gości zagłębiony w lekturze o genealogii

Kolejny z gości zagłębiony w lekturze o genealogii

Fot. Julia Gulanowska, Kamil M. Leszczyński

Redakcja Serwisu

2444 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Historyczny zjazd

- Nie muszę życzyć Państwu, żebyście czuli się w szkole w Jeziorku  jak u siebie, bo Wy jesteście u siebie. Życzę Wam za to przepięknej podróży w czasie, umocnienia szkolnych przyj[...]