Stanisław Michałowski (1843-1914). Część 5

od redakcji:
Zamieściliśmy wszystkie fotografie z książki (nr 1- 8). Nie wszystkie z nich  są dobre technicznie, ale  nie pomijamy ich z uwagi na ich wartości historyczne.  Fotografie od nr 9 do 15  są wstawione przez nas jako materiał uzupełniający (w większości również już historyczny).  Fot . 9, 10, 11, pobrano z grafiki google,  12 i 15 wykonał W.  Winko, a 13 i  14 – H. Sierzputowski.
Dom dr. Michałowskiego, według ówczesnej numeracji – ul Dworna 24, już jako własność Kurii Biskupiej przetrwał okres wojny częściowo tylko zniszczony (fot. nr 6). Szybko wyremontowany służył wraz z  oficynami licznym lokatorom przez wiele lat powojennych. Całą posesję pokazują fotografie nr 9 i 10, a fot 11 wejście na wewnętrzne podwórko od ul. Sadowej. W głębi widać oficynę usytuowaną pomiędzy podwórkiem a placem katedralnym,  w której mieszkał m. innymi wieloletni organista katedralny pan Franciszek Bulak, a nad nią górną część frontu Katedry. Po prawej stronie widać drzwi wejściowe do przechodniego korytarza, którym można było przejść  na teren placu katedralnego. Z tego placu przechodzono także na wewnętrzne podwórze do usytuowanych tam, nie widocznych na zdjęciu ubikacji. Te mało reprezentacyjne części posesji zostały decyzją władz Kurii rozebrane, dzięki czemu utworzono nie tylko lepsze i wygodniejsze wejście na plac katedralny, ale także wyeksponowano front całej świątyni. Widać to na naszej fotografii (nr 13).
Fotografia 12 pokazuje cały dawny  dom  dr. Michałowskiego,  a obecnie  własność Łomżyńskiej Kurii Biskupiej. Dom, który w czasach doktora Michałowskiego był nieruchomością przypisaną do ul. Dwornej obecnie ma oficjalny adres – Sadowa 1. Jego część od strony ul Sadowej (fotografia 14) jest siedzibą Sądu Biskupiego, a część od strony ul. Dwornej to mieszkania duchownych pracujących w Kurii Biskupiej. Adres ul. Dworna 25 zachowała tylko oficyna z wejściem od strony placu katedralnego (fotografia 15), w której mieści się kancelaria parafialna.

 

 

 

Stanisław Michałowski (1843-1914)

KALENDARIUM ŻYCIA STANISŁAWA ANTONIEGO MICHAŁOWSKIEGO

1843 22 czerwca w Łomży rodzi się Stanisław Michałowski.
1857 Rozpoczyna naukę w 5-klasowej Szkole Filologicznej w Łomży.
1863 Bierze udział wraz ze starszym bratem Józefem w powstaniu styczniowym pod „Zameczkiem” i „Wawrem”. Brat zginął w lipcu pod Wizną.
1865 Uzyskuje patent dojrzałości, jako prymus w 7-klasowym gimnazjum w Łomży. Zdaje egzamin wstępny na Wydział Lekarski Szkoły Głównej w Warszawie.
1871 15 czerwca otrzymuje stopień lekarza medycyny na posiedzeniu Wydziału Lekarskiego Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
1871 Na wniosek kierownika Łomżyńskiej Izby Skarbowej dr S. Michałowski mianowany został przez Ministra Spraw Wewnętrznych na stanowisku lekarza nadetatowego przy Łomżyńskiej Izbie Skarbowej.
1880 Na mocy dekretu nr 126 Rządzącego Senatu z dnia 7 sierpnia za wysługę lat został awansowany w poczet radców tytularnych z dniem 3 listopada 1875 roku. Przez Ministra Spraw Wewnętrznych ustanowiony w charakterze lekarza przy łomżyńskim lazarecie więziennym z zachowaniem stanowiska lekarza nadetatowego od dnia 1 września 1880 roku.
1882 Na mocy dekretu nr 18 Rządzącego Senatu z dnia 22 lutego awansowany za wysługę lat w poczet asesorów kolegialnych z dniem 3 listopada 1878 roku.
1884 Na mocy rozporządzenia nr 11 Ministra Finansów z dnia 29 marca 1884 roku, zgodnie z podaniem, został zwolniony ze stanowiska nadetatowego lekarza przy Łomżyńskiej Izbie Skarbowej. Kupuje połowę domu mieszkalnego przy zbiegu ulic Dwornej i Sadowej od Feliksa Uszyckiego.
1886 Na mocy dekretu 141 Rządzącego Senatu z dnia 11 grudnia 1886 roku awansowany za wysługę lat w poczet radców dworu z dniem 3 listopada 1882 roku.
1889 Kupuje drugą połowę domu przy ulicy Dwornej i Sadowej od Teresy Ryczyńskiej.
1890 Na skutek podania został zwolniony ze służby.
1914 21 sierpnia umiera w 71 roku życia w lecznicy T. Solmana w Warszawie przy Alei Szucha 9.

Ryciny, Zdjęcia

1.Stanisław Michałowski (1843-1914). Zdjęcie wykonane po 1895 r.

2.Józef Aleksander Michałowski (1833-1863) brat, poległ pod Wizną w powstaniu styczniowym

3. Fotografia zbiorowa studentów III Kursu Wydziału Lekarskiego Szkoły Głównej Warszawskiej w dniu 26 stycznia 1868 roku

4. Maria Toczyska, jako uczennica Maryjnego Instytutu Panien w Warszawie.

 

5. Dom dra Michałowskiego przy ul. Dwornej 24. Pocztówka wykonana przez B. Wierzbickiego nakładem księgarni Mieczysława Rychtera

 

6. Stan domu przy ul. Dwornej 24 po zniszczeniach wojennych z lat pięćdziesiątych

7. Zjazd koleżeński wychowanków Szkoły Głównej Warszawskiej w dniu 1 lipca 1880 r.

j

8. Delegacja notablów miasta Łomży w oczekiwaniu na przybucie księcia A. K. Imertyńskiego, gubernatora warszawskiego dnia 8 lipca 1897 r. w Łomży. jpg

 

9 . Dom dr Michałowskiego od strony ul. Sadowej, lata 70-XX w.

10. Ul. Sadowa lata 70 XX w. Widok na zabudowania kościelne od ulicy Sadowej do Katedry

11 .Ul Sadowa Byłe zabudowania na obecnym przejściu od ul Sadowej do Katedry

12. Dom dr Michałowskiego obecnie. Sadowa 1. Róg Dwornej i Sadowej. Grudzień 2017.

13. Widok na Katedrę od ul. Sadowej. Obecnie

14. Sadowa 1, Od przejścia do Katedry

 

15. Ul. Dworna 25. Kancelaria parafialna

/red/

 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu :)

Jeśli chcesz być informowana(-y) o nowych artykułach, to polub naszą stronę na https://www.facebook.com/historialomzy
oraz
zgłoś swój akces do grupy na FB:
https://www.facebook.com/groups/historialomzy

 

 

1245 Ogólnie 4 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar