Stefan Głowacz –  leśnik, powstaniec warszawski.

Stefan Głowacz –  leśnik, powstaniec warszawski.

Stefan Głowacz ( 1893-1968 )

Stefan Głowacz- urodził się 19.05.1893 roku w miejscowości Łokacze w dzisiejszej Ukrainie. W 1913 roku ukończył w Warszawie szkołę średnią im. M. Rychłowskiego. W następnym roku został wcielony do armii carskiej, i do października 1917 roku brał udział w I Wojnie Światowej. W czerwcu 1918 roku rozpoczął studia na Wydział Leśny SGGW, który ukończył w 1923 roku. Pracę zawodową rozpoczął jako praktykant, a następnie leśniczy w Nadleśnictwie Zambrów.W 1930 roku wymieniony jako adiunkt leśniczy p.o. nadleśniczego w Nadleśnictwa Nowogród. W czerwcu tego roku przeniesiony został do Nadleśnictwa Grajewo na stanowisko nadleśniczego. Zastępując na tym stanowisku Stefana Skibniewskiego. W 1933 roku współinicjuje wystawienie krzyża na uroczysku Toki, upamiętniającego stacjonowanie i potyczkę powstańczej Micewicza w 1863 roku. Na stanowisku nadleśniczego lasów grajewskich był do 1939 roku. Po wkroczeniu wojsk rosyjskich na tereny augustowszczyzny wyjechał do Warszawy. W czasie okupacji zatrudnił się początkowo jako  leśniczy w Pilawie, a następnie w latach 1942- 44 w nadleśnictwie lasów Jabłonna – Nieporęt. Wziął udział w Powstaniu Warszawskim, w którym zginął jego syn Andrzej (?). Po ucieczce z obozu niemieckiego zgłosił się do Nadleśnictwa Skierniewice, gdzie pełnił obowiązki adiunkta. Żywo i ofiarnie zajmował się rodzinami wysiedlonymi z Warszawy i przebywającymi w tym czasie na terenie podległych mu lasów. Działał jednocześnie w konspiracji. Od lutego 1945 roku rozpoczął pracę jako inspektor obwodowy w DLP w Siedlcach. Następnie przeszedł do pracy w oddziale leśnictwa w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie, na stanowisku starszego inspektora, gdzie pracował do 1961 roku tj. do przejścia na emeryturę. W uznaniu zasług za całokształt pracy otrzymuje m.in. medal X- lecia PRL i Złoty Krzyż Zasługi. Stefan Głowacz zmarł 20.04.1968 roku.

Jak napisano o nim w wspomnieniu pośmiertnym ,, Życie jego było niezwykle bogate,  żywiołem bezpośrednie działanie. Był człowiekiem szczerym, prostym i przyjacielskim. Z kamiennym spokojem rozstrzygał wszelkie zagadnienia  nawet w najbardziej skomplikowanych okolicznościach życia, czym imponował swemu otoczeniu ”.

Bibliografia :
Białostocki Dziennik Wojewódzki 12/1930.
Echa Leśne 25/1935 / inf. o pobraniu ziemi z uroczyska Toki na kopiec Piłsudskiego na Sowińcu./
Kalendarz leśny informacyjny na rok 1939.
Sylwan 9/1968.

Opracował
Jarosław Marczak, Legionowo

713 Ogólnie 6 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.