Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas Polski.

Album „Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas Polski” wydał w 1982 roku Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum” w Warszawie. Niestety, Wydawnictwo to już od lat nie istnieje. Nie odpowiedziały też na nasze liczne zapytania także instytucje, które mogły by być jego spadkobiercami. Udało się nam nawiązać jedynie kontakt z panem Hubertem Jerzym Kaczmarskim, który, jako współautor opracowania albumu, udzielił nam zgody na jego publikację.
Album będziemy zamieszczać w odcinkach w wersji oryginalnej bez jakichkolwiek skrótów i korekt.
Redakcja Serwisu.

Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas Polski. Część 1

Novum, Warszawa 1982
Redakcja i opracowanie: Jan Paweł Henne
Opracowanie graficzne: Jan Bokiewicz i Wojciech Freudenreich
Autorzy zdjęć: Andrzej Kossobudzki-Orłowski, Brat M. Cyprian Grodzki oraz Antoni Litwin, Włodzimierz Świderski, Zbigniew Szczęsny, Tadeusz Zagoździński, Arturo Mari
Zdjęcia archiwalne ze zbioru Romana Kadzińskiego oraz archiwum wydawnictwa
Reprodukcje: Zbigniew Pomaski
Zdjęcia na obwolucie: JanuszTrocha
Wybór i układ zdjęć oraz podpisy: Jan Paweł Henne, Jan Karcz, Hubert J. Kaczmarski © by Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum” Warszawa — 1982 Druk: Zakł. Offset, z. 2059 n. 20 500 egz.

Album ten poświęcony jest osobie i dziełu Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski

Czcigodny i umiłowany Księże Prymasie!
Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka (…) gdyby nie było Twojej wiary nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby, nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem ”
Z orędzia Ojca Świętego do Polaków, 23 października 1978 r.

Jan Paweł II i Kardynał Sefan Wyszyński

Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński

                         Per crucem ad lucem

Rodzice Stefana Wyszyńskiego. Wrogu Herb Wyszyńskich - Roch III

Rodzice Stefana Wyszyńskiego. Wrogu Herb Wyszyńskich – Roch III

Z matką Julianną. Zuzela 1906 r.

Z matką Julianną. Zuzela 1906 r.

Uczeń gimnazjum 1912 r.

Uczeń gimnazjum 1912 r.

Zdjęcie z ojcem Stanisławem. 1909 r.

Zdjęcie z ojcem Stanisławem. 1909 r.

W gronie rodzinnym.

W gronie rodzinnym.

 

Alumn Seminarium Duchownego we Włocławku

Alumn Seminarium Duchownego we Włocławku

Z kolegą ks. Janem Tyszką.

Z kolegą ks. Janem Tyszką.

Wyszyński 1

Karta wpisowa ks. Wyszyńskiego Stefana, studenta Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Lubelskiego, 1925/26 r.

Wyszyński 2

Pamiątkowe zdjęcia senatu i absolwentów KUL z roku 1926.
W pierwszym rzędzie od lewej: o. J. Woroniecki, bp L. Fulman — kanclerz KUL, kard. A. Kakowski, kard. A. Hlond — Prymas Polski bp H. Przeździecki — z Siedlec, ks. J. Kruszyński — rektor KUL, ks. W. Kornilowicz — dyrektor konwiktu, ks. S. Mystkowski — kapelan kard. Kakowskiego. W trzecim rzędzie, pierwszy od lewej — ks. Stefan Wyszyński.

Koniec części I

CDN.

Link do części II Albumu Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski.
https://historialomzy.pl/kardynal-stefan-wyszynski-prymas-polski-czesc-2/

7417 Ogólnie 6 Dziś
  
 

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Punkt widzenia

Punkt widzenia Wiosną przyszłego roku  będziemy obchodzić „okrągłą” siedemdziesiątą rocznicę  pierwszej zbrodni popełnionej przez hitlerowskich okupantów na polanie jeziorkows[...]