Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomży.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomży.

W latach szkolnych 1945 – 1949 Publiczna Szkoła Powszechna nr 3 w Łomży zajmowała część prywatnej kamienicy przy Alei Legionów nr 8 (obecnie 16). Po przeciwnej stronie w dwóch drewnianych barakach mieściła się Szkoła Podstawowa nr 2, która była Szkołą Ćwiczeń Państwowego Liceum Pedagogicznego w Łomży. We wrześniu 1949 r. szkołę tę przeniesiono na II piętro w budynku Szkoły Podstawowej 6 im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD). Wtedy to Szkoła Podstawowa nr 3 przejęła baraki przy Alei Legionów nr 3 (później nr 5). Więcej na ten temat napisałem w czerwcu 2001 r. (https://historialomzy.pl/z-kroniki-szkoly-cwiczen/). W ubiegłym roku Stasiek Gugnacki przekazał mi do zeskanowania kilka zdjęć i dokumentów, w tym oryginał świadectwa Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego nr 3 im. Księcia Józefa Poniatowskiego.

Swiadectwo z 1949 r.

Swiadectwo z 1949 r.

Na świadectwie nr 21 z 28 czerwca 1949 r. widać podpisy opiekunki klasy: J. Madejowa i kierownika: M. Krejszow, którego młodzież nazywała „Sasem”. Przy okazji. W szkołach podstawowych nie było wtedy jeszcze stanowiska dyrektora. Dlaczego na świadectwie jest odcisk okrągłej pieczęci Szkoły Ćwiczeń Państwowego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Przypuszczam, że Szkoła Podstawowa nr 3 utraciła metalową okrągłą pieczęć z godłem państwowym. w wyniku kradzieży lub zaginięcia. Sytuację taką przewidywało zarządzenie Ministra Oświaty z 14 stycznia 1949 r. w sprawie pieczęci urzędowych na świadectwach szkolnych (Dz. Urz. Ministra Oświaty Nr 1, poz. 3).
W sieci internetowej i na portalu http://nk.pl/#school/59615/photos nie ma żadnych wiadomości o nazwie i historii Szkoły Podstawowej nr 3 w Łomży. O ile pamiętam, we wrześniu 1966 r. szkołę przeniesiono do nowo wybudowanego budynku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie nr 5. Chyba wtedy nadano jej imię Gen. Karola Świerczewskiego. Kto był tego inicjatorem, czy były brane pod uwagę inne kandydatury na patrona szkoły, czy młodzież i jej rodzice brali w tym udział, itp. Aby odpowiedzieć na te pytania i poznać okoliczności utraty urzędowej pieczęci Szkoły Podstawowej nr 3 trzeba będzie sięgnąć do odpowiednich dokumentów w Archiwum Państwowym w Białymstoku Oddział w Łomży. Poszukując przepisów o pieczęciach urzędowych na świadectwach i dokumentach szkolnych dowiedziałem się, że maturzyści z XXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi otrzymali w czerwcu 2014 r. świadectwa dojrzałości z odciskiem okrągłej pieczęci z orłem bez korony. Dyrektorka tego Liceum zapowiedziała zgłoszenie sprawy do prokuratury, tym bardziej że takiej pieczęci w szkole tej używano od wielu lat. Oto link do tej wiadomości opublikowanej w TVN 24.
http://www.tvn24.pl/lodz,69/pieczatka-z-czasow-prl-u-na-swiadectwach-maturalnych,443937.html
W okresie międzywojennym Publiczna Szkoła Powszechna nr 3 w Łomży zajmowała II i III piętro w czynszowej kamienicy przy ul. Sienkiewicza nr 8 (teraz nr 10), należącej do Piotra i Antoniny małż. Śledziewskich W roku szkolnym 1930//1931 uczyło się w tej szkole 638 dziewcząt i chłopców. Była to największa liczebnie publiczna szkoła powszechna w Łomży. (Witold Jemielity: Szkoły powszechne w województwie białostockim w latach 1919 – 1939, Towarzystwo Ziemi łomżyńskiej, Łomża 1991, str. 34). W roku szkolnym 1937/1939 kierownikiem szkoły był Józef Szczupak. W tym czasie Zarząd Miejski w Łomży, tytułem czynszu i innych opłat związanych z najmem lokali dla potrzeb szkoły, wypłacił małżonkom Śledziewskim kwotę 5.677,08 zł.
Na zakończenie załączam pamiątkową fotografię chyba z zakończenia roku szkolnego w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W środku zdjęcia z kwiatami widać między innymi wieloletnią nauczycielkę i kierowniczkę Szkoły Podstawowej nr 3 w Łomży Anielę Rokicką w otoczeniu uczniów i uczennic z tej szkoły.

Kierowniczka SP nr 3

Kierowniczka SP nr 3

Adam Sobolewski

Sieradz, 10 czerwca 2015 r.

Redakcja serwisu.

 

10456 Ogólnie 12 Dziś
  
 

2 Komentarzy

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Więzienie łomżyńskie.

Więzienie łomżyńskie Zbudowane w 1892 roku więzienie łomżyńskie obejmowało swoim terenem ponad 4.000m2. Kompleks więzienny składał się z kilku murowanych z czerwonej cegły b[...]