Szkoła nigdy się nie starzeje

Serdecnie witamy na jubileusu skoły – usłyszeli z ust przedszkolaków stojących w progu,  goście wchodzący rankiem 1 czerwca 2017 roku w przyjazne progi Szkoły Podstawowej w Jeziorku. Maluchy z zawieszonymi plakietkami na szyi z napisem 140-lecie szkoły dumnie i z wielkim zaangażowaniem wypełniały powierzone im zadanie wywołując życzliwy uśmiech na twarzach gości. Licznie przybyli na tę wyjątkową uroczystość otrzymali buttony z niebieską tarczą szkolną umieszczoną na białym tle i napisem upamiętniającym jubileusz. Plakietki natychmiast zostały wpięte w klapy marynarek lub przypięte do bluzek.

Uroczystość jubileuszową zaszczycili swoją obecnością m. in: poseł Lech Antoni Kołakowski, wójt Gminy Piątnica Krzysztof Kozicki, przedstawiciel Starosty Łomżyńskiego  Elżbieta Gosk,  Witold Gronostajski – Dyrektor Delegatury Łomżyńskiej  Kuratorium Oświaty w Białymstoku,  Zbigniew Kossakowski – Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży,  Aleutyna Kołos – Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży, Ewa Chludzińska – Wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży,  Joanna  Dardzińska-Mądry – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Mieczysław Bieniek, p. Elżbieta Olejniczak – Bazydło – zastępca Dyrektora  PUP ds. Organizacji i Kontroli, Ewidencji i Świadczeń, Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie –  Anna Archacka,  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy  –  Edyta  Brzozowska,  Łomżyńskie Bractwo Historyczne z władzami – Henrykiem Sierzputowskim i Wojciechem Winko, Wiceprezes TPZŁ –   Wawrzyniec Kłosiński, władze Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Piątnica – Hanna Nicińska i Małgorzata Tomczyk,  Bernard Szymański –  Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Łomżyńskiej, goście honorowi – Rodzina Schirmerów i Rodzina Rydzewskich, radni, dyrektorzy szkół, emerytowani lub byli pracownicy szkoły w Jeziorku, absolwenci szkoły.  Byli rodzice i przedstawiciele społeczności lokalnej. Były obecne media.

Od lewej: Poseł Lech Antoni Kołakowski, wójt Krzysztof Kozicki, Elżbieta Gosk, Alicja Schirmer, Marcin Schirmer

Po zwyczajowym powitaniu uczestników szkolnego święta, proboszcz piątnickiej parafii ks. kanonik Szczepan Dobecki w koncelebrze z ks. Andrzejem Bystrowskim odprawił uroczystą Eucharystię dziękczynną za 140 lat szkoły w Jeziorku  z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata jej istnienia i działalności. Chór Szkolne Słowiki z pasją wykonał w trakcie mszy świętej niezwykle radosne pieśni autorstwa biskupa Antoniego Długosza.

Od lewej: ks. Andrzej Bystrowski i ks. kanonik Szczepan Dobecki

Chór Szkolne Słowiki

Po kilkuminutowej przerwie nastąpiła druga część uroczystości. Odbyło się wręczenie pamiątkowych tarcz szkolnych  osobom niezwykłym, które odcisnęły swój ślad w historii naszej szkoły, współpracowały z nią, wspierały ją duchowo i materialnie, edukowały historycznie  oraz popularyzowały jej dobre imię. Nagrody w konwencji koncertu życzeń z udziałem uczniów i absolwentów zostały wręczone w  4 kategoriach.

Uczennice wręczające nagrody

Absolweci w koncercie życzeń

Grawerton z  wizerunkiem tarczy szkolnej w kategorii Zasłużony Dyrektor otrzymali dyrektorzy szkoły w Jeziorku w stanie spoczynku: Stanisław Masłowski, Jan Kraiński, Maria Szymańska i Halina Chełstowska. Nagroda w kategorii Współpraca ze szkołą trafiła na ręce: Witolda Gronostajskiego (Dyrektora Delegatury Łomżyńskiej Kuratorium Oświaty w Białymstoku),  Zbigniewa Kossakowskiego (Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży),      Ireny Zaręby (wieloletniego Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy) ,  Anny Archackiej (Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie) ,  Edyty  Brzozowskiej (Dyrektora GOK w Piątnicy),   Karola Śmiarowskiego (komendanta OSP w Jeziorku) oraz  Renaty Balickiej (sołtysa Jeziorka, przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Jeziorku).

Od prawej: Witold Gronostajski, Zbigniew Kossakowski, Irena Zaręba, Anna Archacka, Edyta Brzozowska, Karol Śmiarowski i Renata Balicka

W kategorii Strażnik Pamięci zostali wyróżnieni goście w osobach: Tadeusza Rydzewskiego – byłego harcerza, członka Armii Krajowej, więźnia  obozu Stutthof, uczestnika marszu śmierci, a współcześnie –  świadka historii,   Jerzego Smurzyńskiego (ostatniego żyjącego skazańca z  egzekucji dokonanej w lesie jeziorkowskim na łomżyńskiej  inteligencji oraz popularyzatora wiedzy na temat Miejsca Pamięci Narodowej w Jeziorku), Mariana Paliwody – Sybiraka oraz  Marcina  Schirmera – Prezesa Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, a jednocześnie autora wielu publikacji na temat ziemiaństwa ziemi łomżyńskiej.

Od prawej: Marcin Schirmer, Marian Paliwoda, Tadeusz Rydzewski

Ostatnia pula nagród pn. Pomocna dłoń powędrowała do: Krzysztofa Kozickiego – obecnego Wójta Gminy Piątnica, Edwarda Łady – byłego Wójta Gminy Piątnica,  ks. proboszcza kanonika Szczepana Dobeckiego,  Joanny Dardzińskiej-Mądry – dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży,  Stefana  Szymańskiego – właściciela piekarni Jeziorko ,  Bernarda Szymańskiego – Prezesa Akcji Katolickiej Diecezji Łomżyńskiej i wieloletniego właściciela hurtowni elektrycznej BTS Szymański w Łomży,  Barbary Kurządkowskiej – współwłaścicielki baru „Chata” w Łomży.

Od lewej: Barbara Kurządkowska, Edward Łada, Krzysztof Kozicki

Ponadto dyplomami Przyjaciela szkoły nagrodzono: Joannę Tarnowską, Gabrielę Szczęsną, Zbigniewa  Brzezińskiego, Małgorzatę i Zbigniewa Korwków, Tomasza Gawrycha,  Aleksandra Plagę i  Pawła Lisieckiego.  Gabriela Szczęsna przy okazji opracowywanej przez siebie monografii szkoły w Kątach odkryła datę powstania szkoły  w Jeziorku (1877 rok) w publikacji profesora Jemielitego.

Przyjaciele szkoły: Aleksander Plaga, Joanna Tarnowska, Gabriela Szczęsna

Następnie odczytano list Jerzego Smurzyńskiego, który z tej okazji napisał m. in.: Jestem z Państwem całym sercem, bo  dzisiejsza uroczystość, chociaż  nie jestem ani  absolwentem tej Szkoły, ani jej byłym pracownikiem, ma dla mnie wyjątkowe znaczenie – połowę tych 140 lat spędziliśmy na wspólnej trosce o szczególne miejsce – Miejsce Pamięci Narodowej w Jeziorku.

Goście, którzy zabrali głos na zakończenie tej części programu dziękując za zaproszenie na uroczystości, eksponowali rolę szkoły w Jeziorku w edukacji patriotycznej dzieci i młodzieży m. in. poprzez organizowane cyklicznie od wielu lat  wieczornice patriotyczne, wieczory kolęd i pastorałek oraz właśnie uroczystości rocznicowe w Miejscu Pamięci Narodowej w Jeziorku.  Popłynęły w stronę społeczności szkoły w Jeziorku  gratulacje, obietnice i życzenia… . Szczególnie miłą pamiątką dla szkoły będzie grawerton gratulacyjny podpisany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty Jadwigę Mariolę Szczypiń.

Dyrektor Witold Gronostajski wręcza pamiątkowy grawerton przyznany szkole przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Kolejnym punktem bogatego programu jubileuszowych obchodów było uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej ostatnich właścicieli majątku Jeziorko – Wacława i Stanisławę Schirmerów. Ojciec Wacława , Henryk, oddał pod budowę pierwszej  (drewnianej) szkoły w Jeziorku (1910 r.) – parcelę i budulec. Bezpośrednio po odsłonięciu pamiątkowej tablicy Marcin Schirmer wraz z bliskim zasadził przed szkołą kasztanowiec pamięci o ostatnich gospodarzach i właścicielach miejsca, na którym dzisiaj stoi szkoła murowana oddana do użytku w 1963 roku. Swego czasu pięknymi kasztanowcami wysadzana była aleja prowadzącą do dworu Schirmerów.

Marcin Schirmer z córką Julią wkopują sadzonkę kasztanowca

Następnie jeden z najstarszych absolwentów szkoły w Jeziorku  94-letni  Tadeusz Rydzewski (najstarszą żyjącą absolwentką jest Helena Sierzputowska lat 96) w sposób symboliczny dokonał otwarcia czasowej izby pamięci i odsłonięcia muralu autorstwa Wojciecha Woźniaka przedstawiającego jego siostrę Teodorę Rydzewską, zasłużoną, znaną, lubianą i szanowaną  miejscową nauczycielkę, która prowadziła tajne nauczanie, zaopatrywała więźniów obozu jenieckiego w  paczki żywnościowe, organizowała służbę sanitarną dla partyzantów i brała czynny udział w akcjach AK. W latach 50-tych XX wieku nie pozwoliła zdjąć krzyży w szkole, za co później podążał za nią tzw. wilczy bilet.

Tadeusz Rydzewski symbolicznie otwiera izbę pamięci pod muralem Teodory Rydzewskiej

Potem zaproszono gości na degustację przepysznego jubileuszowego tortu autorstwa jednej z mam naszych uczniów. Goście wzięli udział w słodkiej biesiadzie, a w międzyczasie zwiedzili izbę pamięci, w której zgromadzono eksponaty i dokumenty dotyczące przeszłości Jeziorka, jego mieszkańców,  szkoły i Miejsca Pamięci Narodowej w Jeziorku.

 

Społeczny wicedyrektor szkoły  Halina Chełstowska dzieli tort

Tadeusz Rydzewski otwiera czasową izbę pamięci

Niemało radości przysporzył wszystkim tzw. Bieg pamięci w czterech kategoriach wiekowych. Trasa biegu urozmaicona była różnymi przeszkodami, które należało jak najszybciej pokonać. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, zaś zwycięzcy – puchary. W biegu uczestniczyli również uczniowie z  sąsiednich szkół: z Rakowa, Drozdowa, Kisielnicy i Olszyn.

Bieg pamięci

Ostatnim punktem świętowania jubileuszu był Bal urodzinowy szkoły w remizie strażackiej w Jeziorku zorganizowany we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jeziorku oraz miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich. Imprezę otwartą dla społeczności lokalnej i zaproszonych gości świetnie poprowadził tata naszych uczennic – Tomasz Gawrych. Członkowie  Samorządu Uczniowskiego zaprosili dzieci oraz dorosłych do wzięcia udziału w konkursach z nagrodami. Absolwenci – Ania i Dominik zaprezentowali się w repertuarze wokalnym specjalnie dobranym do tańca, a  przyjaciel szkoły –  Zbigniew Brzeziński  zadedykował wszystkim paniom szlagiery przedwojenne i pieśni patriotyczne. Było smacznie – w konwencji tzw. szwedzkiego stołu – a zabawa trwała do godziny 23.00.

Bal urodzinowy szkoły

Ks. Jan Twardowski,  poeta, mistrz słowa, swego czasu mówiąc o swoim liceum użył słów, które – w moim przekonaniu – pasują do każdej szkoły, w każdym czasie: „Szkoła się nigdy nie starzeje… Ma to samo serce, tę samą duszę, ten sam rozum.”

Nasza szkoła licząc 140 lat jest wciąż młoda twórczym zapałem oraz motywacją do zdobywania wiedzy i umiejętności swoich uczniów, zaangażowaniem ich rodziców, a  jednocześnie silna duchem minionych pokoleń uczniów i nauczycieli.

Jest zbiorowym dziełem, na które przez 140 lat pracowało (i nadal pracuje) wielu twórców i współtwórców różnych inicjatyw i sukcesów, nie sposób wszystkich wymienić, ale każdy – czy to dyrektor, czy nauczyciel, czy uczeń, czy jego rodzic – wiele wniósł do życia szkoły, bo zostawił w niej cząstkę swojej duszy.  Za to dziś, wszystkim twórcom i współtwórcom dzieła zbiorowego, którym jest szkoła w Jeziorku  w obecnym kształcie – pięknie dziękuję. Wyrazy gorących podziękowań składam również tym wszystkim, którzy czynnie zaangażowali się w organizację uroczystych obchodów jubileuszowych i tym, którzy nas wspierali dobrym słowem i modlitwą. Czego życzyć szkole w Jeziorku? Ano tego, by wierna ideałom przodków, wartości  Bóg, Honor i Ojczyzna  skutecznie przekazała w dziedzictwo kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży.

Beata Sejnowska-Runo, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Jeziorku

zdjęcia: Zbigniew Brzeziński

ostatnie 6 zdjęć: Sławomir Runo

2545 Ogólnie 4 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Wieczornica patriotyczna

 WIECZORNICA PATRIOTYCZNA – SPOTKANIE POKOLEŃ W JEZIORKU   Mamy zaszczyt zaprosić  WSZYSTKICH CHĘTNYCH  na wieczornicę patriotyczną – spotkanie pokoleń  „W cieniu kremator[...]