Tablica Pamięci „Komendanta” Piłsudskiego

Dwa tygodnie temu na naszym portalu został zamieszczony artykuł:
Przyjaciel marszałka Józefa Piłsudskiego pastor Kacper Mikulski (1840-1935)
w którym można przeczytać więcej o pobycie Marszałka w Łomży. Tam też znajdzie czytelnik odpowiedź na pytanie dlaczego tablica została umieszczona właśnie na tym budynku.

Redakcja Serwisu.

 

Tablica Pamięci „Komendanta” Piłsudskiego  

Środowiska patriotyczne w Łomży w wyjątkowy sposób uczciły 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na froncie budynku historycznej „Pastorówki” przy ul. Krzywe Koło, gdzie przez kilka dni jako gość Kacpra Mikulskiego pastora kościoła ewangelicko-augsburskiego przebywał Marszałek, odsłonięta została pamiątkowa Tablica poświęcona Jego Pamięci.

306 00612. maj 2015r upamiętnił się w historii Łomży uczczeniem 80. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Inicjatorem upamiętnienia i szefem społecznego komitetu, który zorganizował na ten cel zbiórkę publiczną był znany łomżyński działacz patrotyczny i niepodległościowy Jerzy Wnorowski. Stanął on na czele innych łomżyńskich społeczników oraz ludzi łomżyńskiej oświaty, kultury, samorządu i wojska. W skład Komitetu weszli m. innymi: Jerzy Wnorowski, przedstawiciel Prezydenta Miasta Łomży Józef Babiel i Starosty Łomżyńskiego Elżbieta Gosk, Andrzej Wszeborowski, Zdzisław Kalinko, działacze Łomżyńskiego Bractwa Historycznego: Czesław Rybicki, Henryk Sierzputowski i Wojciech Winko, płk Ludwik Zalewski, ppłk Ryszard Matuszewski, mjr Krzysztof Rabek, Henryk Łupiński, Jan Szumski, Sławomir Zgrzywa i dyrektorzy: Małgorzata Arnista – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie, Agnieszka Zduńczyk – Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie, Małgorzata Pietrusewicz – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, a także Jacek Kocoń – Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży.
Zainicjowana przez nich wspólna akcja rozprowadzania pamiątkowych cegiełek, pozwoliła na sfinansowanie okazałej Tablicy poświęconej legendarnemu „Dziadkowi”, na której pod wizerunkiem Piłsudskiego wybrzmiał napis:

Marszałek Józef Piłsudski
1876 – 1935
Twórca i Obrońca Niepodległości Polski
w tym domu przebywał
Społeczność Łomżyńska 2015

Uroczyste odsłonięcie
306 054W uroczystości, która została przeprowadzona według ceremoniału wojskowego z asystą kompanii honorowej Wojska Polskiego, uczestniczyli licznie przybyli przedstawiciele władz samorządowych miasta Łomży oraz Starostwa Łomżyńskiego, parlamentu, samorządu województwa podlaskiego, wojska, poczty sztandarowe łomżyńskich szkół, młodzież szkolna i grupa mieszkańców miasta.
Poświęcenia tablicy dokonali kapelani wojskowi wyznania rzymsko-katolickiego i ewangelicko-augsburskiego: ks. Zbigniew Chećko – kapelan ordynariatu WP z Białegostoku, oraz ks. Dawid Banach – kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego z Suwałk. Życiorys Marszałka odczytały uczennice z Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego, a mowy wspomnieniowe wygłosili m. innymi: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, Starosta Łomżyńska Elżbieta Parzych i poseł RP Lech Antoni Kołakowski.
Odsłonięcia Tablicy, którą zaprojektował i wmurował inż. Andrzej Wszeborowski, dokonali wspólnie inicjator upamiętnienia Jerzy Wnorowski, poseł Lech A. Kołakowski, prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i wicestarosta łomżyński Lech Marek Szabłowski. W chwilę później zebrani odśpiewali wspólnie tradycyjną pieśń legionową: „My, Pierwsza Brygada”.

Wystawa okolicznościowa
306 070

 

Uroczystości towarzyszyła również okolicznościowa wystawa pamięci Marszałka, zrealizowana staraniem dyr. ZSMiO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży Jacka Koconia we wnętrzu „Pastorówki”. Zebrani mieli okazję zapoznać się z licznie zgromadzonymi fotogramami ilustrującymi dokonania życiowe Piłsudskiego, jak również legionowymi pamiątkami materialnymi, z kolekcją orzełków legionowych włącznie. Po uroczystości uczestnicy uroczystości skorzystali z zaproszenia Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego na drobny poczęstunek okolicznościowy.

/oprac. Wojciech Winko/

306 001 306 004 306 007 306 008  306 010

306 006 306 011 306 015 306 016 306 017 306 021 306 022 306 024 306 025 306 027 306 028 306 029 306 030 306 031 306 032 306 033 306 034 306 035 306 037 306 038 306 040 306 041 306 042 306 044 306 045 306 046 306 047 306 048 306 050 306 052 306 055 306 057 306 058 306 059 306 060 306 061 306 062 306 063 306 065 306 066306 068

306 069 306 070

Zdjęcia. Redakcja Serwisu.

 

2893 Ogólnie 4 Dziś
  
 

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Ocalone od Niepamięci.

W zbiorach Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży znajduje się ponad 35 tysięcy muzealiów z zakresu archeologii, numizmatyki, historii, etnografii, budownictwa ludowego, bursztyniar[...]