Tags archives: profesor-dr-hab-adam-dobronski

ALEKSANDER CHRYSTOWSKI

ALEKSANDER CHRYSTOWSKI (1858—1916) Był postacią znakomitą, liderem życia publicznego w Łomży od końca XIX stulecia poczynając aż do niespodziewanej śmierci w połowie I wojny świ[...]