Łomża. Ul. Wincentego Witosa.

Jeszcze jedna ulica w dzielnicy Pociejewo .

UL. WINCENTEGO WITOSA

Decyzja o nadaniu takiej nazwy zapadła w czasie obrad MRN w Łomży w dn. 5 maja 1982 roku i została zatwierdzona w uchwale nr XXV/79/82. Ulica znajduje się na osiedlu Pociejewo między ulicami Kierzkową i Sikorskiego.

Nazwa jest zestawieniem wielowyrazowym, rzeczownikowym i ma formę D., 1. p., r. m. Została utworzona od osobowej nazwy własnej. Wincenty Witos żył wiatach 1874—1945. Wywodził się z rodziny rolniczej, a wiedzę zdobywał jako samouk. Korzenie rolnicze na zawsze związały go z warstwą chłopską, wśród której był bardzo popularny. W 1913 r. założył Polskie Stronnictwo Ludowe – „Piast”. Witos był trzykrotnym posłem na sejmach: galicyjskim (1908-14), wiedeńskim (1911-18) oraz polskim po odzyskaniu niepodległości (1919-33). Trzykrotnie obejmował funkcję premiera w polskim rządzie. Przez całe życie opowiadał się za tym, że to chłopi jako większość powinni skupiać w swych rękach władzę polityczną, dlatego też nie chciał współpracować z mchem robotniczym. W 1929 r. Witos współorganizował Centrolew, zaś w 1931 r. zjednoczył ruch ludowy w Stronnictwo Ludowe, którego został prezesem. W czasie II wojny światowej był przez pewien okres więziony przez Niemców, a po uwolnieniu wycofał się z życia Politycznego ze względu na zły stan zdrowia. Wybitny ludowiec zmarł tuż po zakończeniu wojny.

Ul. Wincentego Witosa od ul. Kierzkowej

Ul. Wincentego Witosa przed skrętem w prawo.

Ul. Wincentego Witosa po skręcie w prawo.

Koniec ul. Wincentego Witosa

Ul. Wincentego Witosa. Widok od końca ulicy

Tekst do materiału pobrano z książki wydanej przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe mim Wagów:

NAZEWNICTWO MIEJSKIE WSPÓŁCZESNEJ ŁOMŻY
Anna Pańkowska, Justyna Piechocka.
Zdjęcia pobrano z Grafika Google.

 

1337 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Łomża. Ulica Nowogrodzka

Droga do Nowogrodu istniała w Łomży już w XV stuleciu i nosiła nazwę Różańcowej, przy tej drodze była Kaplica  NMP Różańcowej i stąd taka nazwa. Nowogród do którego prowadziła drog[...]

Łomża. Ulica Dworna

Dworna (Dworska) prowadziła w XVI wieku do zamku, dworu, stąd zapewne nazwa ulicy. Znajdował się on na skarpie (dzisiejsze LO III) i ciągnął się aż do miejsca w którym dzisiaj znaj[...]