Uroczystości Tygodnia Wielkiego.

Tak przygotowywali się do Święta Zmartwychwstania Nasi Dziadowie

Redakcja Serwisu.

Uroczystości Tygodnia Wielkiego.

I. Niedziela Palmowa.

Zanim rozpoczął Pan Jezus swój pochód krzyżowy, udaje się do Jerozolimy i odbywa tam wjazd tryumfalny. Wysyła dwóch uczniów, aby poszukali oślicy przywiązanej przy drodze i przyprowadzili ją. Lud zgromadzony obrzucał wjeżdżającego Pana Jezusa palmami i kwieciem śpiewając: „Hosanna Królowi Dawidowemu”. Wjazd do Jerozolimy uprzytamnia nam uroczysta procesja z Krzyżem, która się w tym dniu przed sumą odbywa i stąd kapłani i lud niosą gałązki palmowe tuż ‚poświęcone. Wczasie każdej Mszy świętej czytana lub śpiewana jest z Ewangelji, męka Jezusowa.Cały ten tydzień poświęcony żałobie i stąd zowie się Wielkim tygodniem, albowiem spełnia się wielkie dzieło Odkupienia. W Katedrze naszej Uroczyste nabożeństwo poświęcenia palm rozpocznie się o godzinie 10-ej przez J. E. Najdostojniejszego Pasterza Księdza Biskupa.

II. Wielki Czwartek.

Jest i o dzień, w którvn Chrystus Pan największy cud uczynił, ustanawiając Przenajw. Sakrament, wykazując Bcskość swą i ofiarował się nam na pokarm. W dniu tym otrzymali Apostołowie święcenia Kapłańskie przez słowa: „to czyńcie na moją pamiątkę”.Uroczystośct wielkoczwartkowe rozpoczynają się juz w Środę Wiatką ciemną jutrznią o godzinie 3-ej po południu. Nazwa ciemnej jutrzni pochodzi stąd, że w pierwszych wiekach odprawiano takową o pdłnocy, a następnie wieczorem. W Wielki czwartek we wszystkich kościołach odprawia się tylko jedna Msza św,, a wszyscy inni Kapłani przystępują tylko do Komunji świętej. W czasie Mszy świętej na łjiorj* odzywają się wszystkie dzwony na znak uroczystości i kończącego się wesela, odtąd dzwony i organy milkną, smutną wszystko przybiera postać, a zamiast dzwonów używa się grzechotków.
W pierwszych wiekach grzesznicy pokutę czyniący w1 tym dniu zostawali na nowo przyjmowani na łono Kościoła i otrzymywali Komunię św. W Kościołach Katedralnych święcą Biskupi Olej dla chorych, Krzyżmo św, i Ole- Katechumenów Dwunastu kapłanów ubranych w ornaty i dyakoni przybrani w dalmatyki asystują Biskupowi przy Mszy świętej i święceniu Olejów świętych.
Po ukończeniu nabożeństwa i poświęceniu Olejów św. Biskup umywa nogi dwunastu żebrakom, jest to obrazem pokory Jezusa, który przy ostatniej wieczerzy mył nogi Apostołom,

Początek uroczystego nabożeństwa w Katedrze o godzinie 10-ej rano. j

III. Wielki Piątek,

Dzień wieikopiątkowy jest dla serca katolickiego dniem pracy i walki, modlitwy, pokory i porachunku sumienia. Przy rozpoczęciu nabożeństwa kapłan głęboko przenikniemy tajemnicami tego dnia, pada przed ołtarzem na chwilę krzyżem na pamiątkę upadania P, Jezusa w ogrodzie getsemańskim.
W tym dniu Msza św. nie odprawia się, miejsce jej zastępują modły i Komunja kapłana. Nabożeństwo zaczyna się od śpiewania i czytania lekcji i męki Chrystus z Ewangelii św. Jana. Ornat, stuła i zasłona czarnego są koloru. Po skończonej Pasji modli się kapłan za papieża, biskupów, duchowieństwo, katechumenów, o wykorzenienie błędów, o nawrócenie heretyków, o nawrócenie niewiernych żydów, o nawrócenie pogan. Poczem następuje przez kapłana obnażenie krzyża, które przypomina Chrystusa obnażonego i ukrzyżowanie, a ma pobudzić wiernych do żalu i oddania hołdu Zbawicielowi świata, obnażony krucyfiks kapłan kładzie na śtodku kościoła na poduszce do adoracji. Zaczyna ją boso celebrans po nim duchowieństwo i wierni. W czasic obrzędu tego chór śpiewa „Popule meus”. Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił albo w czem zasmucił cię… Po skończonej adoracji odnosi się krzyż na ołtarz, gdzie się przynosi z procesją N. Sakrament z wczorajszej konsekracji. Kapłan przed komunją modli się i Hostię podnosi do adoracji, po komunji kładzie drugą hostję do monstracji, poczem po odmówieniu nieszporów, Najśw, Sakrament w uroczystej procesji odnosi do grobu, gdzie znajduje się przez W. Piątkek , ’W Sobotę wystawiony ku uczczeniu i nawiedzeniu wiernych Nabożeństwo Wielko piątkowe rozpocznie się a godzinie 9-ej reno.

IV. Wielka Sobota.

Wypełniło się dzieło odkupienia, Chrystus spoczął w grobie. Kościół w tym dniu święci, ogień, Świecę zwaną paschalem i wodę* Nabożeństwo kończy się uroczystą Mszą, »św., które jedne tylko tego dnia się odprawia.

Święcenie ognia. Od Chrystusa Fana przyszło Światło na ziemię, On jest światłem narodów. To światło przyćmiła śmierć, aby na nowo zabłysło z ciemności-grobu. Tego symbolem jest święcenie ognia


Święcenie Paschału.

Paschał pierwornie był kołumną z wosku, przeznaczoną do zapisywanie porządku nabożeństw i świąt w ciągu roku. Później zaczęto go używać w czasie Wielkanocnym, jest bowiem wyobrażeniem Chrystusa zmartwychwstałego, grana czyli ziarna, których jest pięć, na pamiątkę pięciu ran Chrystusa. Paschał w tym dniu poświęcony stawia się po stronie Ewangelii i zapala się przy Mszy św. aż do uroczystości Wniebowstąpienie Pańskiego.

Święcenie wody. Święcenie wody odbywa się wśród ceremonii i modlitw, które wyraża ją szczęście grzesznika z ofiary odkupienia, w pierwszych wiekach udzielano w Wielką Sobotę chrztu św., na pamiątkę, że przez chrzest powstali grobu grzechu i do lepszego przeszli życia. Żegnanie wody przez kapłana i położenie nań ręki jest wyobrażeniem, że Chrzest bierze swój początek z męki Chrystusa Pana; wyrzucenie wody na cztery strony chrzcielnicy oznacza, ic wszyscy są powołani do chrztu, tchnienie na wodę wyraża tchnienie czyli łaskę Ducha św,, zanurzanie świecy Paschału w wodzie wyraża skutki tej łaski. Nabożeństwo w Wielką Sobotę rozpocznie się o godzinie 7-ej rano.

Porządek Nabożeństw na miesiąc Marzec
W Niedziele i Swięta w Kościele Katedralnym:
1. o godz. 6 primarja ze śpiewem „Godzinek” i nauką 10 minutową
3. o godz. 7 Msza św. cicha. 3. o godz.  Msza św. odprawiona przez J. E. Ks. Biskupa ze śpiewem różańca,
4. o godz. 9. Msza św. i nauka dla dzieci szkolnych,
5. o godz. 10. Wotywa grana
6. o godz. 11 1/2 Suma — śpiewy wykona chór Katedralny
7  o godz. 3-ej po poł, nieszpory i Gorzkie Żale z Wystaw. Najśw. Sakr. i nauką.

W Kościele parafialnym garnizon. czyli Wniebowzięcie M Boskiej.

1. o godz. 8-ej Msza $w, z nauką.
2. o godz, 9 Msza $w. dla uczni z nauką.
3. o godz. 10 Msza Sw. dla uczni z nauką.

W dni powszednie w Kościele Katedralnym,

1 o godz, 6. primarja.
2. o gsdz. 7 Msza Sw. cicha.
3. o godz. 8 Msza Św. cicha.
4. o godz, 9. .Msza Św. grana,
W dni powszednie w Kośc. Wniebowzięcia M. Boskiej tylko o godz. 7-ej rano.

Nabożeństwa nadzwyczajne w Kościele Katedralnym.

1 .Dnia 1 Marca o godzinie 8-ej Wotywa do Serca Pana Jezusa w intencji członków żywego różańca.
2. Dnia 3 Marca o godzinie 8-ej; Wotywa z Wystaw. Najśw. Sakr, w intencji członków Apostolstwa modlitwy i żywego różańca — po sumie i nieszporach tegoż dnia wygłoszone będą konferencje do członków żywego różańca.
3. Dnia 24 Marca Poświęcenie Palm oraz Suma rozpocznie się o godz. 10-ej rano
4. Dnia 27 Marca Ciemna jutrznia o godzinie 3-ej po poł.
5. Dnia 28 Marca Nabożeństwo Wielkoczwartkowe rozpocznie się o gad z. 10-ej odprawione przez J. E. Ks. Biskupa.
< > Ciemne jutrznia o godz. |3 1/2,-ej po południu,
6. Dnie 29 marca Nabożeństwo Wielkopiątkowe o godzinie 9-ej; rano.
< >Ciemna jutrznia o godzinie 4-ej po południu.
7. Dnia 30 marca święcenie. ognia i wody o godzinie 7-ej rano.
< > nieszpory o godz. 4 po poł,
< > Rezurekcje u Ojców Kapucynów przy zachodzie słońca.
« » Rezurekcja u Panien Benedyktynek bezpośrednio po Rezurekcji u O. Kapucyów. .
8. Dnia 31 marca Rezurekcję w Kościele Katedralnym odprawi J, E. ks. Biskup
< > o godziwo -6-ej rano
< > Wotywa o godzinie 10 rano,
< > Suma o godzime 11-ej.
< » Nieszpory o godz. 4-ej po poł.
We wszystkie czwartki miesiąca z wyjątkiem W. Czwartku, o godzinie 5-ej rano. Wystawienie Najśw. Sakr. połączono z 0,5 godzinną adoracją i nauką.

Kazania wygłoszą księża:

Dnia 3, 10, 17 marca o godzime – ej przed sumą nauki katechetyczne prowadzić będzie ks. Pref. J. Roszkowski.
Dnia 31 marca podczas Rezurekcji Ks. Kan. PiaszczyńskL
Dnia 3, 10, 17, 24 marca na Pasji J. E. Ks. Biskup.
W Wielką Sobotę według dawnego zwyczaju w tym roku księżi parafjalni w liczbie 3-ch o godzinie 8-ej rano wyjadą na parafję święcić pokarmy wielkanocne. Uprasza się, by furmanki na oznaczoną godzinę przybyły z wiosek: Siemień, Jednaczewo i Łomżycy. W mieście świecenia pokarmów rozpoczną księża od godziny 2-ej po południu. Zamieszkujący w mieście, a życzący sobie, by poświęcanie, pokarmów odbyło się w mieszkaniu, niech do dnia 29 marca nadeszlą swe adresy do Kancelarji
parafialnej, Dworna 18.

Biblioteka Narodowa Polona, Wiadomości Parafi Łomżyńskiej nr 3. str. 5, 6, 7.
Łomża dnia 1Marca 1929 roku

 

1163 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.