Wesołego Alleluja!

1 Komentarz

 1. 7 kwietnia 2012  12:16 przez maciek Odpowiedz

   


  Życzenia wielkanocne napisane poniżej zacytowałem ze Wspólnej Pracy - tygodnika poświęconego sprawom Ziemi Łomżyńskiej wydanego w dniu 15 Kwietnia 1911 roku.


  Wiersz pod życzeniami Adama Chętnika badacza Kurpiowszczyzny.
  W dniu radosnym Świąt Wielkiejnocy z serca, z duszy składamy najgorętsze życzenia: .


  Wam, którym jesień życia szronem siwizny stroi doświadczeń pełne czoła, -niech zmartwychwstaną w Was dawne marzenia górne i chmurne, niech odżyje zapał młodzieńczych lat, co roił sny tęczowe o odnowieniu świata i zbawieniu ludzkości, niech wskrześnie w Was żywy czar minionej Młodości, jej świętych uniesień i niech da Wam wyrozumienie i odczucie dążeń i porywów dzisiejszej Młodzieży. I niech w blasku i cieple wspomnień zrodzi się czyn Miłości, godny Pamiątki Zmartwychwstania.


  I Wam młodzi, żebyście ze Szczytnej Postaci Zwiastuna Dobrej Nowiny potrafili brać przykład poświęcenia dla sprawy, niech żyje w Was głębokie zrozumienie tej Prawdy, że dla Celu trzeba nie cząstkę li tylko, ale całego siebie złożyć na ołtarzu Poświęcenia, niech się Wam zjiszczą najświetniejsze, najcudniejsze plany i zamiary. Niech, gdy przyjdzie starość, plon z życia zbierająca, niech oczy Wasze ujrzą za sobą klejnoty czynów szlachetnych, hojnie rozsianych po naszej ubogiej glebie poczętych w Miłości i Nadziei.


  Wszystkim Wygnańcom, czy to obowiązku, czy przemocy, co mrą z tęsknicy za Ziemią Ojczystą, życzymy z głębin współczującego serca, aby zmartwychwstała w nich ufność, że wrócą i zbolałą piersią przypadną do łona Matki Ojczyzny.


  Niech zmartwychwstanie Niezwyciężona Moc Dobra Wiekuistego i Prawdy we wszystkich duszach znękanych bólem i smutkiem. Oby żaden wzlot na wyżyny nie był płonnym, oby spłynęło ukojenie na dusze tęskniące i zmęczone szukaniem Prawdy.


  Cześć Wiekuista niech będzie Zmartwychpowstałemu Chrystusowi, jako Wcieleniu Wszechmiłości, Najwyższego Dobra, Piękna i Prawdy! Redakcja.


  Alleluja!dzwon nas woła,


  Chrystus powstał – Zmartwychwstanie!


  Lud w kościele chyli czoła


  Swoje serca kładąc dani,


  I modlitwę; śle w pokorze:


  Daj nam szczęście, Chryste, Boże!


  Daj nam szczęście...


  Przyjdzie ono,


   


  Gdy nam żar rozgrzeje łono


  Gdy złość serca nie wystudzi,


  Kiedy lud się wszystek zbudzi...


  Oby duch nasz w niebo wzlatał,


  jak skowronek, co, hen, buja,


  i w miłości wszystkich bratał.


  Alleluja! Alleluja!


   


  Adam Chętnik


   


   

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.