Wesprzyj i TY społeczną zbiórkę na Tablicę Piłsudskiego

Wesprzyj i TY społeczną zbiórkę na Tablicę Piłsudskiego

 

Widok tablicy pamiątkowej. Awers cegiełek

Widok tablicy pamiątkowej. Awers cegiełek

W Łomży od kilku miesięcy trwa społeczna zbiórka publiczna Fundacji Tablicy Pamiątkowej im. Józefa Piłsudskiego. Społeczny komitet jest miejscem gdzie z inicjatywy i pod kierownictwem działacza patriotycznego Jerzego Wnorowskiego, spotkali się w szczytnym celu łomżyńscy społecznicy oraz ludzie łomżyńskiej oświaty, kultury, samorządu i wojska. Zainicjowana przez nich akcja rozprowadzania cegiełek na szczytny cel zatacza coraz szersze kręgi.

Działacze społecznego komitetu apelują o udział w zbiórce do wszystkich, którzy pragną w ten symboliczny sposób wesprzeć uwiecznienie dla potomności w Łomży, sylwetki Wielkiego Polaka oraz faktu przynajmniej kilkukrotnej Jego obecności w naszym mieście. Okazją do fundacji Pamiątkowej Tablicy jest mijająca w dniu 12 maja br 80. rocznica śmierci legendarnego Komendanta Polskich Legionów i 1. Marszałka II Rzeczyspospolitej. Przy okazji tej w dniu 12 maja 2015 roku  zostanie odsłonięta Pamiątkowa Tablica o następującej treści:

Marszałek Józef Piłsudski
1876 – 1935
Twórca i Obrońca Niepodległości Polski
w tym domu przebywał

 Społeczność Łomżyńska 2015

W hołdzie dla twórcy niepodległości

Inicjator Tablicy Piłsudskiego

Inicjator Tablicy Piłsudskiego

Pierwsze spotkanie inicjujące powstanie komitetu z inicjatywy Jerzego Wnorowskiego, odbyło się w gronie łomżyńskich społeczników kilka miesięcy temu w „Restauracji na Farnej”, tradycyjnie już wspierającej łomżyńskie inicjatywy społeczne. Pomysł upamiętnienia postaci Marszałka Piłsudskiego uzyskał wśród obecnych powszechną akceptację oraz ustalono plan działań. Na miejsce upamiętnienia została wybrana frontowa ściana budynku słynnej łomżyńskiej „Pastorówki” przy ul. Krzywe Koło.
W trakcie następnych spotkań odbywających się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, rozrósł się skład społecznego komitetu, którego działalność została zarejestrowana w ogólnopolskim portalu zbiórek publicznych pod nr: 2015/20/KS. Został również ustalony wzór pamiątkowej tablicy oraz wszczęta procedura uzgodnienia upamiętnienia z Konserwatorem Zabytków. Obecnie w skład społecznego komitetu wchodzą: jako sekretarz – Jerzy Wnorowski oraz jako członkowie: przedstawiciele Prezydenta Miasta Łomży Józef Babiel i Starosty Łomżyńskiego Elżbieta Gosk, Andrzej Wszeborowski, Zdzisław Kalinko, Czesław Rybicki, Henryk Sierzputowski, płk Ludwik Zalewski, ppłk Ryszard Matuszewski, mjr Krzysztof Rabek, Henryk Łupiński, Jan Szumski, Sławomir Zgrzywa i dyrektorzy: Małgorzata Arnista – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie, Agnieszka Zduńczyk – Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie, Małgorzata Pietrusewicz – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, a także Jacek Kocoń – Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży.

vlpxqz72

Apel o ofiarność społeczną
W trakcie ostatniego spotkania członków komitetu w dniu 12 marca br. podsumowano aktualny stan zbiórki publicznej oraz zapoznano się ze stanem uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej, w zakresie szczegółów ceremoniału wojskowego związanego z uroczystościami odsłonięcia Pamiątkowej Tablicy. Zebrani zdecydowali się również na upublicznienie apelu skierowanego do wszystkich zwolenników narodowego czynu niepodległościowego oraz upamiętnienia postaci Józefa Piłsudskiego o wsparcie społecznej zbiórki, poprzez nabywanie cegiełek wyemitowanych przez społeczny komitet.
Cegiełki o nominałach: 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł lub 200 zł można nabyć osobiście w sekretariatach szkół wspierających zbiórkę publiczną tj.:

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie
ul. Łomżyńska 2, 18 – 400 Łomża,
tel. (0 – 86) 473 12 03,

Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie
ul. Łomżyńska 10, 18-413 Miastkowo,
tel. (0 – 86) 217 48 26,

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
ul. Polna , 18 – 400 Łomża
tel. (0 – 86) 216 20 38,

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża
tel. (0 – 86) 219 87 93,

bądź u Pani Elżbiety Gosk, pok. nr 314 w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel. (0 – 86) 215 69 17.

Nominały cegiełek:
1/ kolor żółty, seria: AA – 10 zł
2/ kolor różowy, seria: BB – 20 zł
3/ kolor wrzosowy, seria: CC – 50 zł
4/ kolor zielony, seria: DD – 100 zł
5/ kolor czerwony, seria: EE – 200 zł

/oprac. Wojciech Winko/

2378 Ogólnie 4 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.