Władysław Świderski. Łomża. Część 17.

 

Władze samorządowe w Łomży

Przedstawiciele z gm. Bożejewo Bogdański Augustyn i Nitkiewicz Wojciech; z gm. Chlebiotki Sikorski Wacław; z gm. Długoborz Chrostowski Marjan i Godlewski Stanisław’; z gm. Drozdowo Aliński Leopold i Kędziorek Kazimierz; z gm. Kołaki Czochański Stanisław; z gm. Kupiski Węgrowski Stanisław i Podbielski Franciszek; z gm. Lubotyń Piskowski Grzegorz i Gutowski Stanisław ; z gm. Miastkowo Lachowski Edward i Pastorczyk Jozef; z gm. Puchały Jabłoński Jerzy i Kulesza Aleksander; z gm. Rutki Sztembart Stefan i Serwatka Ja n ; z gm. Śniadowo Sierzputowski Paweł i Zaremba Franciszek; z gm. Szczepankowo Jankowski Piotr; z gm. Szumowo Głębocki Kazimierz i Szymczuk Piotr; z gm. Wizna Domurat Paweł i Grabowski Władysław; z m. Nowogrodu Ks. Supiński Witold i Podbielski Władysław; z m. Zambrowa Filipowicz Jan i Sadowski Aleksander; z m. Łomży Kurcyusz Stanisław.
Przewodniczącym Sejmiku i Wydziału Powiatowego jest Starosta łomżyński Nazitnek Bronisław. Członkowie Wydziału, z miasta Łomży Kurcyusz Stanisław; z m. Nowogrodu Ks. Supiński Witold; ze wsi Miastkowa Pastorczyk Jozef; ze wsi Kupiski-Nowe Węgrowski Stanisław; z majątku Pniewo Jabłoński Jerzy; ze wsi Kalinowo Aliński Leopold.
Pracownicy Wydziału Powiatowego: Marchewko Bolesław — sekretarz; Bielicki Romuald — inspektor samorządu gminnego; Ciepliński Stanisław — buchalter; Ogrodnik Jan — pom. sekretarza; Święcicki Henryk — kasjer; Pilniakowski Jan — referent podatkowy; Zalewski Jozef i Godlewski Zygmunt — kanceliści; Szranżanka Joanna — maszynistka.
Kierownik Zarz. Drogowego — inżynier Włodzimierz Radzimiński.
Szpital Św. Ducha obsługiwany jest przez naczelnego lekarza D-ra Marcinkowskiego Alfonsa i ordynatora D-ra Markiewicza Zdzisława;
szpitale związkowe: Sw. Wojciecha przez D-ra Szyszko Wacława,
Sw. Rocha przez D-ra Onuszkiewicz-Jacynę,
ambulatorjum okulistyczne przez D-ra Bebera Rudolfa.

Naczelnym lekarzem w szpitalu Żydowskim jest D-r. J. Karbowski.
Lecznicę dla zwierząt domowych prowadzi na rachunek Wydziału Powiatowego lekarz Weterynarji Mendlowski Bolesław.

W skład Rady miejskiej, wybranej w dn. 4 maja 1919 r. i uzupełnionej w dniu 28 lutego 1926 r. wchodzą: Prezes Antosiewicz Kazimierz, vice-prezes, Bielicki Romuald, sekretarz D-r Karbowski Juljan i i radni: Bielicki Walerjan, Bronowicz Kazimierz, Biały Motel, Brański Jan, Cukierbraum, Berek, D-r Czarnecki Mieczysław, Domowicz Abram, Fuhrer Moryc, D-r Goldlust Szymon, Gajst Pinches, Giełczyński Jankiel, Garbarski Jankiel, Gedroyć Bolesław, Hryniewicz Franciszek, Jarosiński Karol, Karaszewski Apolinary. Mark Hirsz, Orłowski Mendel, Podsiad Bolesław, Winnicki Kazimierz, Żalek Władysław.
Do Magistratu należą: Prezydent Swiderski Władysław, p. o. wiceprezydenta Epsztejn Hirsz i ławnicy Antosiewicz Aleksander, Lada Bronisław, D-r Peltyn Szymon.
Ratusz na Starym Rynku wybudowany w roku 1825, odnowiony i przysposobiony w roku 1924 o 27 ubikacjach i dwu mieszkaniach dla woźnych mieści następujące urzędy miejskie:
Wydział I Ogólny: Sekretarz Kuczewski Edward;
Referat Sanitarny — Lekarz miejski D-r Beber Rudolf, Sanitarjusz Wierzbicki Czesław ;
Referat Szkolnictwa, Szpitalnictwa Opieki Społecznej, Urząd Rozjemczy dla spraw najmu lokali i Biuro aresztu miejskiego — Referent Gierkiewiczowa Czesława; Registrator i Archiwista Segał Aaron; maszynistka Siwikowa Eugenja.
Wydział II Finansowy: Kierownik i Starszy Buchalter Dziarski Bolesław, Buchalterzy: Kuhn Zygmunt i Jankowski Henryk; Referent podatkowy Filipp Augustyn, pom. referenta Arasimowicz Jozef; p. o. Kasjera Szudrawski Hilary, urzędniczka Trzebińska Marja i Sekwestratorzy: Modzelewski Czesław, Nowacki Jan, Kołakowski Paweł i Rutkowski Hieronim.
Wydział III Sprawy administracyjno-policyjne, wojskowe, ruchu ludności i statystyczne: Kierownik Wiśniewski Stanisław, pom. referenta Gontarski Bronisław.
Biuro adresowo-meldunkowe — kancelista, Wejmer Leon. Wydział IV Budowlano-techniczny i gospodarczy : Kierownik i inżynier —- vacat, p. o. technika i intendenta Jankowski Jozef.
Biuro Elektrowni miejskiej: Kierowniczka Głowińska Anna, Buchalter Dębiński Jozef, urzędniczka Gajstowna Nojma.
Zarządzający rzeźnią miejską: Lekarz weterynarji Kussio Aleksander, felczer weterynarji Krzewicki Wiktor.
Zarządzający elektrownią miejską: Schild Witold.
Ogrodnik miejski Suchocki Franciszek.
Oprocz tego Magistrat zatrudnia: w elektrowni 14 pracownikow, na rzeźni 2, przy miejskich zakładach kąpielowych (łaźnia i łazienki rzeczne) 6. przy szkołach powszechnych 8 woźnych, przy plantacjach miejskich 5, przy oczyszczaniu miasta, taborze asenizacyjnym i przewozowym 14, przy biurach Magistratu 6 woźnych i sezonowych około 50 robotnikow.


Szpitalnictwo i lecznictwo.

W Łomży znajdują się następujące szpitale:
Powszechny szpital św. Ducha na 80 łożek, utrzymywany przez Wydział powiatu łomżyńskiego;
Powszechny szpital żydowski na 70 łożek, utrzymywany przez gminę żydowską.
Dzienny koszt leczenia w tych szpitalach wynosi 4 zł. Za niezamożnych chorych miejskich koszty kuracyjne całkowicie pokrywa Magistrat;
Szpital św. Wojciecha na choroby weneryczne i skórne o 45 łożkach, gdzie leczenie jest

bezpłatne. Szpital ten utrzymywany jest przez Związek celowy do ktorego należą: Magistrat m. Łomży i wydziały powiatow: Łomżyńskiego, Ostrowskiego, Ostrołęckiego, Koleńskiego i Szczuczyńskiego;
bezpłatny Szpital św.
Rocha na choroby zakaźne o 30 łożkach. Wydatki na utrzymanie tego szpitala ponosi Związek celowy Magistratu i Wydziału powiatu łomżyńskiego.

Poradnie istnieją przy szpitalach św. Ducha, Żydowskim i św. Wojciecha, i przy szpitalu św. Ducha bezpłatne ambulatorium oczne, utrzymywane przez Wydział powiatowy i Magistrat. W mieście ordynuje 16 lekarzy, jest trzy apteki,cztery składy apteczne. Kasa Chorych obejmująca m. Łomżę i powiat łomżyński liczy 3.300 ubezpieczonych

Opieka  społeczna

Na terenie m. Łomży znajdują się następujące instytucje opiekuńcze:
Miejski sierociniec św. Józefa na 54 dzieci;
Powiatowy sierociniec św. Kazimierza na 60 dzieci,
Ochrona przychodnia św. Antoniego, do której uczęszcza 60 dzieci, prowadzona przez ogół nauczycielstwa szkoł powszechnych; Miejskie schronisko dla starców na 10 miejsc; Schronisko dla starców i kalek na 60 miejsc i Ochrona przychodnia na 30 dzieci utrzymywane przez Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności; Tania Kuchnia Rady Opiekuńczej z ktorej w roku 1925 wydano 44.390 obiadow z czego na rachunek Magistratu 20.022 porcje; Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem zbadała 684 dzieci, udzieliła 195 bezpłatnych i 67 płatnych porad lekarskich, dokonała 74 bezpłatnych i 18 płatnych opatrunków, uczyniła 675 wywiadow, wydała 9.991 porcyj mlecznych w tej liczbie 3.098 bezpłatnych rozdała 150 kgr. tranu i 29 wyprawek dla niemowląt;
Żłobek stały św. W incentego d P a u lo , prowadzony przez Sekcję Miłosierdzia Pań na 20 niemowląt i Żłobek dzienny na 10 niemowląt;
Patronat nad dziećmi polskich szkół powszechnych, mający za zadanie dostarczać biednym dzieciom, uczęszczającym do szkół ubrania, obuwia i pomocy naukowych; i prowadzone przez społeczeństwo żydowskie: Sierociniec ,,H a s z g o ch a s J e so im im “ w którym mieści się 73 chłopców;
Sierociniec n o 1 dla dzieci żydowskich, w którym mieści się 20 dziewcząt i Schronisko dla starców Żydów na 20. miejsc.
Instytucje opiekuńcze, prowadzone przez organizacje społeczne, są wydatnie subsydjowane
przez Magistrat.


Sprawozdania kasowe z roku 1826, 1914, 1916 i budżet miejski nr. 1926
Wyszczególnienie wpływów i wydatków miejskich z przed stu lat.
Materiał pobrano z Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej.

Redakcja Serwisu.

 

 

237 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Bolesław Mościcki

Bolesław Euzebiusz Mościcki urodził się w Wysokiem Mazowieckiem w r. 1882. Tam też spędził swe dzieciństwo i pobrał, pierwsze nauki. Następnie uczęszczał do rosyjskiego gimnazjum[...]

Ziemia i Groby część II

Ludzie więc chlubią się, że wielkich znali, K’temu jedynie, Iż nie poznają się na wielkim mali Pierwej, aż zginie. „Wielkość” 1861, C.K. Norwid. Nie udało się mi do[...]