Władysław Świderski. Łomża. Część 17.

 

Władze samorządowe w Łomży

Przedstawiciele z gm. Bożejewo Bogdański Augustyn i Nitkiewicz Wojciech; z gm. Chlebiotki Sikorski Wacław; z gm. Długoborz Chrostowski Marjan i Godlewski Stanisław’; z gm. Drozdowo Aliński Leopold i Kędziorek Kazimierz; z gm. Kołaki Czochański Stanisław; z gm. Kupiski Węgrowski Stanisław i Podbielski Franciszek; z gm. Lubotyń Piskowski Grzegorz i Gutowski Stanisław ; z gm. Miastkowo Lachowski Edward i Pastorczyk Jozef; z gm. Puchały Jabłoński Jerzy i Kulesza Aleksander; z gm. Rutki Sztembart Stefan i Serwatka Ja n ; z gm. Śniadowo Sierzputowski Paweł i Zaremba Franciszek; z gm. Szczepankowo Jankowski Piotr; z gm. Szumowo Głębocki Kazimierz i Szymczuk Piotr; z gm. Wizna Domurat Paweł i Grabowski Władysław; z m. Nowogrodu Ks. Supiński Witold i Podbielski Władysław; z m. Zambrowa Filipowicz Jan i Sadowski Aleksander; z m. Łomży Kurcyusz Stanisław.
Przewodniczącym Sejmiku i Wydziału Powiatowego jest Starosta łomżyński Nazitnek Bronisław. Członkowie Wydziału, z miasta Łomży Kurcyusz Stanisław; z m. Nowogrodu Ks. Supiński Witold; ze wsi Miastkowa Pastorczyk Jozef; ze wsi Kupiski-Nowe Węgrowski Stanisław; z majątku Pniewo Jabłoński Jerzy; ze wsi Kalinowo Aliński Leopold.
Pracownicy Wydziału Powiatowego: Marchewko Bolesław — sekretarz; Bielicki Romuald — inspektor samorządu gminnego; Ciepliński Stanisław — buchalter; Ogrodnik Jan — pom. sekretarza; Święcicki Henryk — kasjer; Pilniakowski Jan — referent podatkowy; Zalewski Jozef i Godlewski Zygmunt — kanceliści; Szranżanka Joanna — maszynistka.
Kierownik Zarz. Drogowego — inżynier Włodzimierz Radzimiński.
Szpital Św. Ducha obsługiwany jest przez naczelnego lekarza D-ra Marcinkowskiego Alfonsa i ordynatora D-ra Markiewicza Zdzisława;
szpitale związkowe: Sw. Wojciecha przez D-ra Szyszko Wacława,
Sw. Rocha przez D-ra Onuszkiewicz-Jacynę,
ambulatorjum okulistyczne przez D-ra Bebera Rudolfa.

Naczelnym lekarzem w szpitalu Żydowskim jest D-r. J. Karbowski.
Lecznicę dla zwierząt domowych prowadzi na rachunek Wydziału Powiatowego lekarz Weterynarji Mendlowski Bolesław.

W skład Rady miejskiej, wybranej w dn. 4 maja 1919 r. i uzupełnionej w dniu 28 lutego 1926 r. wchodzą: Prezes Antosiewicz Kazimierz, vice-prezes, Bielicki Romuald, sekretarz D-r Karbowski Juljan i i radni: Bielicki Walerjan, Bronowicz Kazimierz, Biały Motel, Brański Jan, Cukierbraum, Berek, D-r Czarnecki Mieczysław, Domowicz Abram, Fuhrer Moryc, D-r Goldlust Szymon, Gajst Pinches, Giełczyński Jankiel, Garbarski Jankiel, Gedroyć Bolesław, Hryniewicz Franciszek, Jarosiński Karol, Karaszewski Apolinary. Mark Hirsz, Orłowski Mendel, Podsiad Bolesław, Winnicki Kazimierz, Żalek Władysław.
Do Magistratu należą: Prezydent Swiderski Władysław, p. o. wiceprezydenta Epsztejn Hirsz i ławnicy Antosiewicz Aleksander, Lada Bronisław, D-r Peltyn Szymon.
Ratusz na Starym Rynku wybudowany w roku 1825, odnowiony i przysposobiony w roku 1924 o 27 ubikacjach i dwu mieszkaniach dla woźnych mieści następujące urzędy miejskie:
Wydział I Ogólny: Sekretarz Kuczewski Edward;
Referat Sanitarny — Lekarz miejski D-r Beber Rudolf, Sanitarjusz Wierzbicki Czesław ;
Referat Szkolnictwa, Szpitalnictwa Opieki Społecznej, Urząd Rozjemczy dla spraw najmu lokali i Biuro aresztu miejskiego — Referent Gierkiewiczowa Czesława; Registrator i Archiwista Segał Aaron; maszynistka Siwikowa Eugenja.
Wydział II Finansowy: Kierownik i Starszy Buchalter Dziarski Bolesław, Buchalterzy: Kuhn Zygmunt i Jankowski Henryk; Referent podatkowy Filipp Augustyn, pom. referenta Arasimowicz Jozef; p. o. Kasjera Szudrawski Hilary, urzędniczka Trzebińska Marja i Sekwestratorzy: Modzelewski Czesław, Nowacki Jan, Kołakowski Paweł i Rutkowski Hieronim.
Wydział III Sprawy administracyjno-policyjne, wojskowe, ruchu ludności i statystyczne: Kierownik Wiśniewski Stanisław, pom. referenta Gontarski Bronisław.
Biuro adresowo-meldunkowe — kancelista, Wejmer Leon. Wydział IV Budowlano-techniczny i gospodarczy : Kierownik i inżynier —- vacat, p. o. technika i intendenta Jankowski Jozef.
Biuro Elektrowni miejskiej: Kierowniczka Głowińska Anna, Buchalter Dębiński Jozef, urzędniczka Gajstowna Nojma.
Zarządzający rzeźnią miejską: Lekarz weterynarji Kussio Aleksander, felczer weterynarji Krzewicki Wiktor.
Zarządzający elektrownią miejską: Schild Witold.
Ogrodnik miejski Suchocki Franciszek.
Oprocz tego Magistrat zatrudnia: w elektrowni 14 pracownikow, na rzeźni 2, przy miejskich zakładach kąpielowych (łaźnia i łazienki rzeczne) 6. przy szkołach powszechnych 8 woźnych, przy plantacjach miejskich 5, przy oczyszczaniu miasta, taborze asenizacyjnym i przewozowym 14, przy biurach Magistratu 6 woźnych i sezonowych około 50 robotnikow.


Szpitalnictwo i lecznictwo.

W Łomży znajdują się następujące szpitale:
Powszechny szpital św. Ducha na 80 łożek, utrzymywany przez Wydział powiatu łomżyńskiego;
Powszechny szpital żydowski na 70 łożek, utrzymywany przez gminę żydowską.
Dzienny koszt leczenia w tych szpitalach wynosi 4 zł. Za niezamożnych chorych miejskich koszty kuracyjne całkowicie pokrywa Magistrat;
Szpital św. Wojciecha na choroby weneryczne i skórne o 45 łożkach, gdzie leczenie jest

bezpłatne. Szpital ten utrzymywany jest przez Związek celowy do ktorego należą: Magistrat m. Łomży i wydziały powiatow: Łomżyńskiego, Ostrowskiego, Ostrołęckiego, Koleńskiego i Szczuczyńskiego;
bezpłatny Szpital św.
Rocha na choroby zakaźne o 30 łożkach. Wydatki na utrzymanie tego szpitala ponosi Związek celowy Magistratu i Wydziału powiatu łomżyńskiego.

Poradnie istnieją przy szpitalach św. Ducha, Żydowskim i św. Wojciecha, i przy szpitalu św. Ducha bezpłatne ambulatorium oczne, utrzymywane przez Wydział powiatowy i Magistrat. W mieście ordynuje 16 lekarzy, jest trzy apteki,cztery składy apteczne. Kasa Chorych obejmująca m. Łomżę i powiat łomżyński liczy 3.300 ubezpieczonych

Opieka  społeczna

Na terenie m. Łomży znajdują się następujące instytucje opiekuńcze:
Miejski sierociniec św. Józefa na 54 dzieci;
Powiatowy sierociniec św. Kazimierza na 60 dzieci,
Ochrona przychodnia św. Antoniego, do której uczęszcza 60 dzieci, prowadzona przez ogół nauczycielstwa szkoł powszechnych; Miejskie schronisko dla starców na 10 miejsc; Schronisko dla starców i kalek na 60 miejsc i Ochrona przychodnia na 30 dzieci utrzymywane przez Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności; Tania Kuchnia Rady Opiekuńczej z ktorej w roku 1925 wydano 44.390 obiadow z czego na rachunek Magistratu 20.022 porcje; Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem zbadała 684 dzieci, udzieliła 195 bezpłatnych i 67 płatnych porad lekarskich, dokonała 74 bezpłatnych i 18 płatnych opatrunków, uczyniła 675 wywiadow, wydała 9.991 porcyj mlecznych w tej liczbie 3.098 bezpłatnych rozdała 150 kgr. tranu i 29 wyprawek dla niemowląt;
Żłobek stały św. W incentego d P a u lo , prowadzony przez Sekcję Miłosierdzia Pań na 20 niemowląt i Żłobek dzienny na 10 niemowląt;
Patronat nad dziećmi polskich szkół powszechnych, mający za zadanie dostarczać biednym dzieciom, uczęszczającym do szkół ubrania, obuwia i pomocy naukowych; i prowadzone przez społeczeństwo żydowskie: Sierociniec ,,H a s z g o ch a s J e so im im “ w którym mieści się 73 chłopców;
Sierociniec n o 1 dla dzieci żydowskich, w którym mieści się 20 dziewcząt i Schronisko dla starców Żydów na 20. miejsc.
Instytucje opiekuńcze, prowadzone przez organizacje społeczne, są wydatnie subsydjowane
przez Magistrat.


Sprawozdania kasowe z roku 1826, 1914, 1916 i budżet miejski nr. 1926
Wyszczególnienie wpływów i wydatków miejskich z przed stu lat.
Materiał pobrano z Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej.

Redakcja Serwisu.

 

 

688 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Roman Dmowski

Roman Dmowski, jeden z najwybitniejszych polityków w naszej historii, był wielkim przyjacielem rodziny Lutosławskich. Bywał nie raz w Drozdowie. Spędził tu ostatnie pół roku swego [...]