Wspomnienie sylwetki mecenasa i senatora Lecha Kozioła

Mecenas Lech Kozioł (1939-2016) Senator I kadencji Senatu RP

Mecenas Lech Kozioł (1939-2016)
Senator I kadencji Senatu RP

W drugi dzień listopada 2016 roku odszedł od nas na wieczny spoczynek zacny nestor łomżyńskiej palestry i senator I kadencji Senatu RP – wybrany w wolnych wyborach z województwa Łomżyńskiego, mecenas Lech Kozioł.

Urodził się 21 kwietnia 1939 roku w Ruszowie k. Zamościa w rodzinie nauczycielskiej, zastużonej w trakcie II wojny światowej dla polskiej oświaty. Absolwent z 1962 r Wydziału Prawa Uniwersyletu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, a następnie radca prawny m. innymi w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łomży. Aplikację sędziowską i uprawnienia radcowskie zdobył w roku 1965, po czym w roku 1970 złożył egzamin adwokacki i rozpoczął praktykę w Kolnie i Łomży, gdzie od 1991 r. prowadził własną kancelarię adwokacką, specjalizując się w prawie karnym. Od 1983 r. był również członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, a w 1989 r. wybrany został do Naczelnej Rady Adwokackiej. W latach 1990–91 zasiadał także w Krajowej Radzie Sądownictwa.
Mecenas Lech Kozioł wraz z żoną Zofią (mecenasem) zajmował się społecznie od jesieni 1980 r. świadczeniem pomocy prawnej dla tajnej komisji zakładowej, a następnie NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, Oddział w Łomży. Brał udział w redagowaniu odezw, uchwał, kolportażu i wydawnictwie nielegalnych wydawnictw. Wsławił się jako pierwszy w Łomży publicznym zakwestionowaniem podstawy prawnej wprowadzenia dekretem przez Radę Państwa stanu wojennego. Aresztowany za swoje poglądy w dniu 21 grudnia 1981 roku, został następnie do 4 lutego 1982 roku internowany w Iławie, a po uwolnieniu nadal kontynuował jako mecenas obronę przed sądami i kolegiami ds wykroczeń  działaczy zdelegalizowanej „Solidarności”.
W trakcie przemian ustrojowych 1989 roku z szerokim poparciem środowisk patriotycznych, z powodzeniem wystartował w dniu 4 czerwca z terenu województwa łomżyńskiego w pierwszych wolnych wyborach do Senatu RP, gdzie z wynikiem 100 980 głosów (73,78% głosów ważnych), został wybrany jako pierwszy z Ziemi Łomżyńskiej na senatora RP. Do końca I kadencji Senatu brał bardzo aktywny udział jako renomowany prawnik w kształtowaniu zrębów nowej konstytucji i systemu prawnego, uczestnicząc w pracach senackich komisji: inicjatyw i prac ustawodawczych, praw człowieka i praworządności, regulaminowej i spraw senatorskich, ustawodawstwa gospodarczego oraz spraw emigracji i Polaków za granicą. Po zakończeniu pracowitej senackiej kadencji, mecenas Lech Kozioł wrócił aktywnie do praktyki adwokackiej w Łomży, wzorowo sprawując swój urząd oraz wspierając w drodze do adwokatury swojego syna Jacka Kozioła.
Na miejsce ostatniego spoczynku na nekropolii przy ul. Kopernika w Łomży, szacownego zmarłego odprowadziła rodzina oraz liczna reprezentacja palestry prawniczej z wicedziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej Tadeuszem Kołodko na czele, który w ostatnim słowie podkreślił nienaganną postawę oraz wielki autorytet prawny i społeczny, którym się cieszył mecenas Lech Kozioł. W ostatniej drodze towarzyszyła zmarłemu również reprezentacja NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, Oddział w Łomży.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

2154 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Leśna lekcja 2017'

Gdzie rodzi się zło w człowieku?  Co sprawia, że jedni  dobrze postępują, a inni wykorzystują swoich bliźnich dla własnych celów?  W jaki sposób kształtować prawość swego charakter[...]