Z Łomży. Ruch budowlany

Kontynuując historię  powstawania  łomżyńskich gmachów publicznych i odpowiadając  na propozycję naszego Czytelnika, Pana Krzysztofa ( komentarze do artykułu https://historialomzy.pl/nasze-gmachy-publiczne/  ),  publikujemy poniżej kolejny artykuł ze Wspólnej Pracy.   „Ruch budowlany”  został zamieszczony w numerze osiemnastym tego czasopisma  z dnia 30 Lipca 1910 roku

Redakcja

Z Łomży.
Ruch budowlany w sezonie bieżącym był stosunkowo dość ożywiony. Ukończono lub zaczęto budować parę nowych domów, a niektóre z tych ostatnich z tendencją oddania do użytku już w r. b., czemu, w myśl praw istniejącvch, sprzeciwiła się policja i domy takie opieczętowała.
Tak więc na ukończenia jest budowa gmachu dla gimnazjum rządowego żeńskiego przy ul. Adamowskiej. Gmach ten, dla rozmiaru swego, przedstawia się dość okazale i ożywi mało zabudowaną dotychczas ulicę.
Na ukończeniu jest dwupiętrowy murowany dom p. Wybrańczyka na rogu Wiejskiej i Kanalnej. Takiż dom p. Szapiry na rogu Farnej i Starego. Rynku. Domy te są oddane do użytku już w r. b.
Rozpoczęto budowę: na rogu Giełczyńskiej i Dwornej dwupiętrowego murowanego domu p. Wybrańczyka (jest już pod dachem), takiegoż domu przy ul. Dwornej p. A. Kowalskiego i paru mniejszych na kresach miasta.
Tutejszy Oddział Banku Państwa również już przystępuje do budowy siedziby dla siebie przy ul. Dwornej. W chwili obecnej odbywa się kopanie fundamentów i czynione są wstępne przygotowania. Gmach stanie w sąsiedztwie gmachu Kasy Przemysłowców, nie wiemy tyko, czy pod w

Wspólna Sprawa” Nr 18.  30 Lipca 1910 roku. Str. nr. 8.

 

 

 

 

597 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Nasze gmachy publiczne

W 2011 roku zamieściliśmy cykl tematyczny „Perły architektury okresu gubernialnego i międzywojennego miasta Łomży oraz ich architekci”. Omówiliśmy w nim między innymi historię obe[...]

Nasz Kruk

W listopadzie 2016 roku zamieściliśmy artykuł o Helenie i Wacławie Filochowskich obiecując jednocześnie, że postaramy się odszukać i zamieścić na łamach naszego internetowego czaso[...]