Zabytki Ziemi Łomżyńskiej. Część 9

Cykl podzielony został na 10 części, każdy po 10 stron.

Kapliczka w Konarzycach
(gm. Łomża)
Kapliczka późnobarokowa z drugiej połowy XVIII wieku, murowana, z cegły, tynkowana, na planie
koła, kryta dachówką gontową. Wewnątrz kapliczki umieszczona ludowa rzeźba św. Floriana z XVIII wieku.
Poniżej figury świętego znajduje się współczesna
gipsowa figurka Matki Boskiej. Z powstaniem kapliczki wiąże się pewna legenda, która głosi, że wznieśli ją budowniczowie łomżyńskiej
katedry podążający do Szczepankowa celem wybudowania nowej świątyni. Każdy z nich przyniósł ze sobą jedną cegłę, która pozostała z budowy katedry. Po dotarciu do Konarzyc postanowili wybudować w tym miejscu kapliczkę Św. Floriana. Od blisko 40 lat opiekuje się nią małżeństwo Helena i Edward Wałkuscy z Konarzyc. Obecnie obiekt objęty ochroną poprzez
włączenie do gminnej ewidencji zabytków.
Kapliczka św. Jana Nepomucena w Tarnowie (gm. Miastkowo)
Kapliczka drewniana z XVIII-wieczną polichromowaną, barokową rzeźbą Jana Nepomucena wzniesiona
w 1839 roku przez rodzinę Ciemieniewskich. Miejscowa legenda głosi, że do Tarnowa figura przypłynęła rzeką. Podobno podczas I wojny światowej wrzucona do wody przez żołnierzy rosyjskich w cudowny sposób przypłynęła z powrotem. Jan Nepomucen miał chronić przed powodziami, stąd jego figury ustawiano często przy mostach, miejscach wodnych przepraw, strumieniach. Kopia kapliczki
znajduje się w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie. Obiekt objęty ochroną poprzez włączenie do
gminnej ewidencji zabytków.

RAKOWO
Przeprawa promowa. Wodowane promu nastąpiło 28.05.1981 roku. Był to prom drewniany, odkupiony z Krzewa od Mieczysława Szymańskiego. Uroczystość wodowania zbiegła się ze śmiercią Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po kilku latach pływania drewniany prom zamieniono na jednostkę metalową. Do chwili obecnej przeprawa służy miejscowym rolnikom.

Most drewniany
Most został zbudowany 30 lat temu przez wojsko dla mieszkańców Bronowa i okolicznych
wsi posiadających łąki po drugiej stronie rzeki. Konstrukcja mostu drewniana na palach, długość mostu 150 m, rozpiętość przęseł 15 m, ilość przęseł 10. Z mostu rozciąga się niepowtarzalny widok na
naturalny bieg Narwi.

Materiał pochodzi z Albumu Zbigniewa Biernackiego Zabytki Ziemi Łomżyńskiej

1280 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.