Zabytki Ziemi Łomżyńskiej. Część 6.

Cykl podzielony został na 10 części, każdy po 10 stron.                Puchały – Cmentarz Parafialny

PUCHAŁY – CMENTARZ PARAFIALNY.
Cmentarz rzymsko-katolicki „stary” Cmentarz rzymsko-katolicki tzw. „stary” położony na pagórku poniżej kościoła, założony w pierwszej połowie XIX wieku. Pośród wysokich lip znajduje się kilka nagrobków rodziny Modzelewskich – właścicieli położonego nieopodal Milewa. Cmentarz od wielu lat nieczynny. Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 360 z 07.04.1988 r.

                    Nagrobek Mikołaja Modzelewskiego            Zwieńczenie nagrobka

MIASTKOWO – CMENTARZ PARAFIALNY
Zespół cmentarza rzymsko-katolickiego. W skład zespołu wchodzą: cmentarz z XVIII/XIX wieku, neogotycka kaplica rodziny Grochowskich z 1889 roku, ogrodzenie z bramą. W centralnym punkcie cmentarza znajduje się pomnik żołnierzy polskich poległych w walce z bolszewikami w 1920 roku. Zespół wpisany do rejestru zabytków pod nr 301 z 11.06.1987 r.
Kaplica grobowa

PIĄTNICA – CMENTARZ PARAFIALNY
Cmentarz parafialny. Cmentarz założony w początku XIX wieku. Nekropolia położona
na planie wielokąta z rzędowym układem grobów na linii wschód- -zachód. Kwatery oddzielone wąskimi alejkami prostopadłymi do alei prowadzącej od bramy. Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą
z 1838 roku. Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 325 z 09.09.1987 r.
Piątnickie nagrobki Figura nagrobna
GAĆ – CMENTARZ WOJENNY
Cmentarz wojenny. Cmentarz położony jest po lewej stronie drogi żwirowej prowadzącej z Pniewa do miejscowości Gać. Usytuowany w polu na planie kwadratu. Wejście jest umieszczone centralnie, filary bramy murowane z polnych kamieni i zwieńczone metalowymi krzyżami. Mogiły ziemne rozlokowane w rzędach. Na cmentarzu pochowano 55 żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej. Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 246 z 23.02.1987 r.
JEDWABNE – CMENTARZ ŻYDOWSKI
Cmentarz żydowski.  Cmentarz założony w pierwszej połowie XIX wieku znajduje się w pobliżu miejsca, w którym 10 lipca 1941 roku dokonano zbrodni na Żydach. Obecnie od strony drogi nekropolia jest ogrodzona murem z bloków skalnych, pozostały teren otacza siatka. Między drzewami na cmentarzu można odnaleźć około 30 granitowych kamieni nagrobnych. Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 374 z 29.07.1988 r.
W rogu cmentarza znajduje się stylizowany na macewę pomnik, na którym wyryto napis w językach polskim i hebrajskim: „Cmentarz żydowski w Jedwabnem, założony
w XIX wieku. Miejsce wiecznego spoczynku Żydów z Jedwabnego i okolic. Groby Żydów zamordowanych 10 lipca 1941. Cześć ich pamięci!”. Obiekt wpisany do
rejestru zabytków pod nr A-438 z 30.12.1991 r.
PIĄTNICA – FORTY.
Przedmoście Piątnica Twierdzy Łomża. Zespół fortów ziemno-betonowych z lat 1887-1889; 1901-1919, zlokalizowanych na prawym brzegu Narwi na wzgórzach okalających Piątnicę. Zostały wzniesione przez władze carskie jako jedno z ogniw w systemie fortyfikacji na linii Narwi i Biebrzy. Forty odegrały ważną rolę w obronie Łomży przed
PIĄTNICA – FORTY
najazdem bolszewików w 1920 r. oraz w pierwszych dniach września 1939 roku. Przedmoście składa się
z trzech fortów oraz wałów międzyfortecznych. Forty I i II mają kształt pięcioboku, III – czworoboku.
Obecnie teren Przedmościa jest oznakowany i przystosowany do zwiedzania. Forty w Piątnicy zaliczane
są do najbardziej wartościowych zespołów fortyfikacji z przełomu XIX i XX wieku w Polsce. Zespół
wpisany do rejestru zabytków pod nr A-37.325 z 30.10.1968 r.
DROZDOWO – DWÓR LUTOSŁAWSKICH
projektu Franciszka Lilpopa. W 1979 r. rozebrano bardzo zniszczony, modrzewiowy dwór i odtworzono
go w cegle i betonie. W drozdowskim dworku spędzał dzieciństwo słynny kompozytor – Witold Lutosławski, dwór upodobał sobie także Roman Dmowski. Obecnie mieści się tu Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zespół wpisany do rejestru zabytków pod nr A-222 z 17.12.1985 r.

Temat opracowano na na podstawie Albumu autorstwa Zbigniewa Biernackiego.
Zabytki Ziemi Łomżyńskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1688 Ogólnie 8 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.