Zagadka 114

5 Komentarzy

 1. maciek
  2 lipca 2013  23:37 przez maciek Odpowiedz

  Chodzi tylko o tereny Ziemi Łomżyńskiej, czy cała Polska?

 2. kolank0
  4 lipca 2013  10:22 przez kolank0 Odpowiedz

  Mała podpowiedz. proszę szukać na północ od Łomży ;))

 3. maciek
  4 lipca 2013  17:45 przez maciek Odpowiedz

  Granica mazowiecko-krzyżacka przecięła rzeki Omulew, Rozogę, Szkwę, Pissę i szła na wschód wzdłuż rzeki Wincenty od jej ujścia do źródeł i dalej do Kamiennego Brodu na rzece Łęk (był między Prostkami a Boguszami, tam gdzie stoi słup graniczny z XVI w.). Przetrwała ona bez zmiany jako granica państwowa do 1945 r. 

  Na podstawie: 
  Jerzy Wiśniewski
  Początek i rozwój nowego osadnictwa w ziemi łomżyńskiej w końcu XIV i w XV wieku.
   

 4. Kolank0
  5 lipca 2013  9:37 przez Kolank0 Odpowiedz

  Widzę, że idzie ciężko. Zatem jeszcze jedna, ostatnia już podpowiedź.
   
  Na pamiątkę pewnego spotkania, na styku trzech granic: Korony, Litwy i Prus, postawiono murowany słup graniczny, kształtem przypominający kapliczkę

 5. Kolank0
  5 lipca 2013  9:43 przez Kolank0 Odpowiedz

  Nie wiem czemu nie widziałem Twej odpowiedzi Macieju i niepotrzebnie dałem drugą podpowiedź.
  Tak to jest właściwa odpowiedź.
  W sierpniu 1545 r. spotkały się komisje graniczne Prus i Litwy pracujące przy delimitacji (wytyczaniu) granicy między Prusami i Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Na pamiątkę tego właśnie spotkania postawiono ten słup.

  Zobacz więcej na stronach Gazety Olsztyńskiej: http://prostki.wm.pl/8716,Slup-graniczny-w-Boguszach.html#ixzz2Y9tb4vZG

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Zagadka 147

Jest to połączenie Ul. Zielonej z Ulicą Rybaki. W okresie międzywojennym ulica ta miała swoją nazwę. Jak się nazywała? Fragment ulicy Zielonej od której odbiega ulica Zaułek[...]

Zagadka 111

Jest to Pomnik -Głaz postawiony w latach 60-tych XX w. na pamiątkę Żołnierzom 33 Pułku Piechoty z Łomży. Gdzie? Może ktoś zna krótką historię postawienia tej pamiątki? [...]

Zagadka 86

Dworzec autobusowy w Łomży. „Czy Łomża doczeka się poczekalni autobusowej? Miasto Łomża stanowi centrum dla rozległej komunikacji autobusowej, utrzymywanej przez cały rok. Stą[...]