Zdradziecki Pakt.IV rozbiór Polski !!!

Zdradziecki Pakt. IV rozbiór Polski !!!

 Stalin zgodnie z niezmienną doktryną sowieckiej polityki dążył do wywołania konfliktu europejskiego, w którym zyskałby nowe zdobycze terytorialne. To czego nie uzyskał od mocarstw zachodnich, skłonny był przyznać mu Hitler. W rezultacie, 23 sierpnia 1939 r. do Moskwy przybył Ribbentrop. Wykorzystując poprzednie rozmowy wstępne, po pośpiesznych rokowaniach podpisał tam z komisarzem Mołotowem, pakt o nieagresji. Stanowił on kamuflaż dla „ściśle tajnego protokółu dodatkowego”, rozgraniczającego strefy wpływów Niemiec i Sowietów w Europie Środkowo-Wschodniej. Na mocy pkt.2 tego protokółu Rosja Sowiecka uzyskała prawo do zajęcia ziem polskich do linii Narwi, Wisły i Sanu. Oznaczało to podeptanie kardynalnych praw międzynarodowych i dotychczasowych zobowiązań zarówno III Rzeszy jak i ZSRR. Obowiązywały bowiem obustronne wieloletnie umowy o nienaruszalności granic i pokojowych stosunkach pomiędzy Polską a Niemcami i ZSRR. Zawarty pakt dawał Hitlerowi upragnione zielone światło do ataku na Polskę, przesądzając wybuch II wojny światowej.Hitler był już pewien, że Anglia i Francja nie wejdą do wojny, gdy ZSRR zaatakuje Polskę od wschodu.Własne kalkulacje i wiara w pokojowe mrzonki polityków Zachodu pozostawiały Polskę na pastwę dwu zbrodniczych państw : Niemiec Hitlera i Rosji Stalina.
Polska została pozostawiona sama sobie. Silne V-kolumny zarówno niemieckie jak i sowieckie zaczęły swoją działalność w Polsce.
Łomża, którą w wyniku agresji wrześniowej zajęli Niemcy, została przekazana zgodnie z protokółem paktu Sowietom. Na ul. Zjazd we wrześniu 1939 r. witała kwiatami wkraczających sowietów, delegacja komunistów z Janem Turlejskim na czele. Młodzi Żydzi z komunistycznej organizacji szykowali czerwone opaski i wraz z dużą grupą lewackich faktorów (znali społeczeństwo miasta) przygotowali dla Turlejskiego i Rosjan listy rodzin do wywózki i aresztowań.Specjalnie się skupili na rodzinach wojskowych i ochotnikach wojny z bolszewiami w 1920 r.Była też spora grupa lewicujących nauczycieli, którzy przygotowywali się do przejęcia szkół i przeprowadzenia wyborów do rad. Przewodził tej grupie matematyk liceum mgr.Marian Domański, współpracownik  Włodzimierza Sokorskiego i Jana Turlejskiego. Po wkroczeniu sowietów został mianowany dyrektorem liceum przy ul Bernatowicza. ( młodzież polska z organizacji „Mściciele” zapłaciła mu za zdradziecką współpracę zabójstwem w czerwcu 1941 r.) . Listy proskrypcyjne patriotów polskich i ich rodzin zaowocowały morderstwami żołnierzy-ochotników oraz wywózkami rodzin inteligencji ziemi łomżyńskiej na Sybir.  IV rozbiór Polski podpisany w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku trwa w pamięci łomżyniaków jak władza I-szego sowieta.Rodziny zabitych i wywiezionych z ziemi łomżyńskiej dobrze pamiętają krwawy reżim komunistycznych naeźdźców i ich polskich sługusów spod znaku sierpa i młota. I my musimy pamiętać, że historia może się powtórzyć, a działająca agentura wpływu może znowu stać się V-kolumną Moskwy i Berlina !!!
Ciekawostka !!!  Pochodzący z Łomży kpt. Heronim Dąbrowski był przez cały okres sowieckiej okupacji poszukiwany jako płk.”Łupaszka” Jerzy Dombrowski.Na nic były tłumaczenia znajomych i bliskich. Zbieżność nazwisk i zapis na liście, że był uczestnikiem wojny z bolszewią robiły swoje. Pana Dąbrowskiego usilnie szukano, a rodzinę wraz nieletnimi (syna miał 3 tygodnie,a córka 3 lata) dziećmi wywieziono na Sybir.
http://dziennikjerzego.blogspot.com/
Jerzy Wnorowski
Zdjęcie do obrazka wyróżniającego pobrano z Google – Grafika
Redakcja Serwisu
1015 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar