Ziemia Łomżyńska i jej mieszkańcy w latach 1944-1956 (8)

Aneksy

   Nr 1

Wykaz pracowników PUBP-PUd/sBP w Łomży (kierownicy i ich zastępcy) w latach 1945-1956

Kierownicy

Konstanty Karpowicz 20 XI 1944 – 9 VIII 1945
Włodzimierz Szarało 9 VIII 1945 – 18 IV 1946
Stanisław Siniawski 18 IV 1946 – 15 III 1947
Stefan Tomczak 1 IV 1947 – 15 VIII 1947
Zygmunt Rewucki 15 VIII 1947 – 8 XI 1947 zginął 8 XI 1947
Władysław Borowski 15 III 1948 – 1 VIII 1950
Wiesław Zajda 1 VIII 1950 – 16 IV 1951
Jan Wasiluk 15 V 1951 – 1 VIII 1951
Leon Sobczyk 16 VIII 1951 – 1 I 1952
Feliks Czaplejewicz 1 I 1952 – 15 VII 1953
Jan Czerniawski 1 VI 1953 – 1 X 1955
Włodzimierz Krasowski 1 X 1955 –

Zastępcy

Edmund Wieprzewski 18 XI 1944 – 20 III 1945 w tym okresie jednocześnie kierownik kontrwywiadu
Edmund Wieprzewski 20 III 1945 –
Albin Barycki 26 IX 1945 – 1 IX 1946
Zygmunt Rewucki 19 VIII 1946 – 8 XI 1947 jednocześnie p.o. szefa
Piotr Malczewski 1 II 1948 – 31 XII 1949
Władysław Borowski 15 III 1948 – 1 VI 1949 jednocześnie p.o. szefa
Jan Sybilski 1 II 1950 – 1 IX 1950
Stefan Mudel 1 IX 1950 – 1 VI 1951
Daniel Dudek 1 VI 1951 – 1 III 1953
Wacław Rożek 1 IX 1952 – 1 XII 1955
Mirosław Mierzejewski 1 XII 1955 –

Źródło: WUBP – WUd/sBP w Białymstoku (obsada personalna), opr. Piotr Łapiński, Białystok 2004, mps.

             Nr 2

Wykaz pracowników PUBP-PUd/sBP w Kolnie (kierownicy i ich zastępcy) w latach 1945-1956

 Kierownicy

 Wacław Szataniak 1 VI 1948 – 1 II 1950
Bolesław Michalski 1 II 1950 – 1 VIII 1951
Stefan Hrynczyszyn 1 VIII 1951 – 1 XI 1954
Aleksy Jarocki 15 XI 1954 – 1 V 1956
Stanisław Janus 1 V 1956 –

Zastępcy

Mieczysław Wolny 1 VI 1948 – 7 II 1949
Edward Pastuszko 15 IV 1949 – 1 VIII 1950
Wiktor Korczyński 1 VIII 1950 – 15 IX 1951
Tadeusz Kalinowski 1 IV 1952 – 1 XI 1953
Józef Czesz (Częsz?) 15 XI 1953 – 1 IV 1955
Stanisław Janus 1 XI 1955 – 1 V 1956
Paweł Borowik 1 VI 1956 –

 Źródło: WUBP – WUd/sBP w Białymstoku (obsada personalna), opr. Piotr Łapiński, Białystok 2004, mps.

 Nr 3

 Wykaz imienny dyrektorów i p.o. szkół ogólnokształcących Okręgu Szkolnego Białostockiego (1949 r.)

 Józef Pawlukiewicz Szczuczyn PZPR
Franciszek Szwakop Goniądz bezpartyjny
Marcin Arter Jedwabne bezpartyjny
Włodzimierz Zubkow Grajewo PZPR
Edward Dotkowski Kolno SL
Bolesław Godlewski Łomża PZPR
Józef Ciapko Zambrów PZPR
Michał Wróblewski Ciechanowiec SL
Edward Solczak Wysokie Mazowieckie PZPR
Włodzimierz Martewicz Łomża (LP) PZPR

Źródło: APB, KW PZPR w Białymstoku, 33/V/10, Wykaz imienny dyrektorów i p.o. szkół ogólnokształcących Okręgu Szkolnego Białostockiego (1949 r.), k. 141142.

Nr 4

 Skład osobowy Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Łomży w 1945 r.

Komendanci

ppor. Tadeusz Danielewicz wykształcenie podstawowe
st. sierż. Feliks Bylebył
por. Szymon Karpik członek PPR, w 1947 r. przeniesiony na stanowisko komendanta KP MO w Bielsku Podlaskim

 Zastępcy do spraw polityczno-wychowawczych

 Jankiel Stupnik
ppor. Lech Kosiorowski członek PPR, w 1947 r. przeniesiony do dyspozycji KW MO w Białymstoku

Pracownicy referatu polityczno-wychowawczego

kpr. Alojzy Ponomarow w lipcu 1945 r. przeniesiony na stanowisko komendanta posterunku MO w Zambrowie
st. sierż. Sergiusz Dubowik wydalony z MO
Barbara Necel przeniesiona do KW MO

Sekretariat

Janina Jabłońska zdezerterowała w VII 1945 r., działała w konspiracji, ujawniła się w 1947 r.
Helena Karpińska zwolniona
Zofia Łada zwolniona
Genowefa Sawówna przekazana do dyspozycji KW PPR

Referat śledczy

Kierownicy

Eugeniusz Powierża wykształcenie średnie
st. sierż. Piotr Paweł Zaremba aresztowany przez UB w VII 1945 r.
chor. Tadeusz Serwaciński PPR
szer. Józef Barcewicz KPP – PPR
Zastępca kierownika
plut. Zygfryd Hofman PPS, przeniesiony do Brygady Śledczej
Starszy wywiadowca
sierż. Kazimierz Kaczyński przeniesiony do KP MO w Sokółce

Referenci
Józef Pietuchowski referat śledczy
chor. Tadeusz Serwaciński referat śledczy
sierż Tadeusz Butkiewicz zwolniony z MO w 1949 r.
plut. podch. Alfred Hofman referat śledczy

Członkowie brygady śledczej

plut. Czesław Matusiewicz do 1947 r., PPR, skierowany na szkołę oficerską w Słupsku
sierż. Franciszek Barszcz w 1946 r. przeniesiony na stanowisko komendanta posterunku MO w Szczuczynie
plut. Jan Dąbrowski w 1947 r. przeniesiony do KP MO Wysokie Mazowieckie

Referat służby zewnętrznej

kierownik

chor. Zenon Kozerski przeniesiony na stanowisko komendanta plutonuoperacyjnego KP MO w Łomży
chor. Stefan Paduch do VII 1946 r.

Instruktor wyszkoleniowy i dowódca plutonu rezerwowego

st. sierż. Maksymilian Turkowski do 28 VIII 1946 r., członek PPR, zwolniony z MO

zastępca dowódcy plutonu rezerwowego

kpr. Henryk Sychowicz do 31 X 1946 r.

Źródło: AIPN Bi, 045/2070/1, Organizacja MO na terenie pow. Łomża w latach 1944-1945, k. 16 in.

   Nr 5

 Wykaz I sekretarzy KP PZPR na Ziemi Łomżyńskiej w latach 1948-1956

I sekretarze KP PZPR w Łomży

Jerzy Koszel 1948 – 1950
Stanisław Pacewicz 1950
Waldemar Szpaliński 1950 – 1952
Safron Szymaniuk 1952 – 1953
Józef Trusiewicz 1953 – 1954
Aleksander Spirenkow 1954 – 1956

I sekretarze KP PZPR w Kolnie

Józef Kowalewski 1948 – 1949
Piotr Gładkiewicz 1949 – 1950
Jakub Nowak 1950 – 1951
Józef Dzikowski 1951 – 1953
Witold Kozioł 1953 – 1959

I Sekretarz KP PZPR w Zambrowie

Włodzimierz Roszczenko 1954 – 1960

Źródło:APŁ, KW PZPR w Łomzy, 718, Rys historyczny partii komunistycznej w woj. białostockim, k. 25 in.

 Nr 6

Wykaz przedstawicieli władz lokalnych w wybranych miastach i gminach Ziemi Łomżyńskiej w 1949 r.

Łomża:

Bolesław Bauer burmistrz PZPR
Karol Mścichowski wiceburmistrz PZPR
Marian Jeżewski sekretarz bezpartyjny
Teofil Żelazny sołtys Łomżycy bezpartyjny

Nowogród:

Bolesław Dziarski burmistrz SL
Józef Rafałowski wiceburmistrz bezpartyjny
Wacław Mieczkowski sekretarz bezpartyjny

 Jedwabne:

Ludwik Załuska burmistrz bezpartyjny
Józef Godlewski wiceburmistrz bezpartyjny
Edward Musiałek sekretarz bezpartyjny
Antoni Narewski sołtys wsi Kossaki bezpartyjny

 Zambrów:

  1. Władysław Łukasiak burmistrz PZPR
  2. Edward Karwowski wiceburmistrz SL
  3. Antoni Komorowski sekretarz SL
  4. Edward Karwowski sołtys SL

Gm. Bożejewo:

Franciszek Lesiewicz wójt bezpartyjny
Władysław Serafiński sołtys Bożejewa Nowego bezpartyjny
Jan Rejmer sołtys Bożejewa Starego bezpartyjny
Józef Kosiorek sołtys Bronowa bezpartyjny
Czesław Przestrzelski sołtys Boguszek bezpartyjny
Stanisław Struciński sołtys Janczewa bezpartyjny
Jan Ożarowski sołtys Jarnut bezpartyjny

Gm. Drozdowo:

Wacław Świderski wójt PZPR
Władysław Jankowski sekretarz bezpartyjny
Bolesław Sawicki sołtys bezpartyjny

Gm. Śniadowo:

Władysław Majzner wójt PZPR
Bolesław Wasilewski sekretarz SL

 Źródło: APŁ, Starostwo Powiatowe Łomzyńskie Referat Ogólnoadministracyjny, 13, Wykaz władz samorzadowych z terenu pow. łomżyńskiego, 1949 r., k. 2 in.

    Nr 7

 Wykaz władz Łomży i pow. łomżyńskiego w latach 1945-1956

Burmistrzowie Łomży:

Mieczysław Krzywkowski od 5 V 1945 r. do 10 VIII 1945 r.
Florian Gędzielewski od 8 IX 1945 r.
Michał Siejko (dwukrotnie) 21 II 1946 r. i 13 VIII 1948 r.

Przewodniczącymi powstałej 25 III 1945 r. MRN byli:

Aleksander Marczyński od 23 III 1945 r.
Marian Stachurski od 27 X 1945 r.
Michał Dobrenko od 22 XII 1947 r.
Zygmunt Lewartowski od 27 V 1946 r.
Saturnin Szubert od 5 XI 1949 r.

Od marca 1950 r. funkcję burmistrza przejął przewodniczący MRN, kolejno byli to:

Bolesław Bauer od 17 VI 1950 r.
Czesław Matusiewicz od 19 IV 1951 r.
Henryk Roszkowski od 8 X 1952 r.
Stanisław Witas od 13 XI 1953 r.
Leon Józefowicz od 11 IV 1956 r.

 Starostowie:

Henryk Kalinowski p.o. w 1944 r.
Jan Gdula od 10 I 1945 r.
Tomasz Roszkowski1
Edmund Przybylski od 11 VI 1945 r.
Tadeusz Edmund Żeglicki od 9 IX 1945 r.
Bolesław Poreda p.o. od 8 VIII 1947 r. do 1 X 1947 r.
Władysław Dymowski od 21 X 1947 r.

 Przewodniczący PRN:

Bolesław Podedworny od 22 XII 1944 r.
Tadeusz Grudziński od 27 III 1945 r.
Wacław Saciłowski do 15 X 1946 r.
Stanisław Toński do 7 VIII 1947 r.
Michał Dobrenko od 27 XII 1947 r.
Władysław Niksa od 15 I 1949 r.

Od 1950 r. uprawnienia starosty przejął przewodniczący PRN

Mieczysław Nowacki do 24 V 1956 r.

Źródło: W. Jemielity, Łomża w latach 1945-1999, Łomża 2004, s. 53, 56

1 Nie widnieje on w wykazie W. Jemielitego, ale wspomina o nim literatura oraz materiały znajdujące się w Oddziale Archiwum Państwowego w Łomży.

5515 Ogólnie 4 Dziś
  
 

1 Komentarz

  1. 25 kwietnia 2012  10:34 przez maciek Odpowiedz

    Przedostatnia część tego tematu.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Było ich czterech

BYŁO ICH CZTERECH Czterech maturzystów z łomżyńskiego gimnazjum im T. Kościuszki. 13 maja 1938 roku dyrektor Józef Tajchert wręczył siedemnastu absolwentom dwóch klas matur[...]