Złóż i Ty hołd Bohaterom Ziemi Łomżyńskiej

Złóż i Ty hołd Bohaterom Ziemi Łomżyńskiej

Honorowe Cegiełki na na wykonanie Tablicy upamiętniającej stacjonowanie i internowanie w Łomży legionistów Józefa Piłsudskiego można opłacać na konto Komitetu Społecznego: Spółdzielczy Bank Rozwoju oddział w Łomży, nr 55 8769 0002 0550 3724 2000 0010.

                                          Józef Piłsudski twórca Legionów.

„Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to ofiarny stos,
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to straceńców los.

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos.”

W uznaniu zasług i czcząc pamięć o daninie krwi, którą w zmaganiach o niepodległość i utrwalenie bytu naszej ojczyzny złożyli uczestnicy „czynu legionowego” Brygad Józefa Piłsudskiego, został w Łomży powołany Honorowy Komitet Fundacyjny Tablicy upamiętniającej stacjonowanie i internowanie w Łomży legionistów Józefa Piłsudskiego.

Na spotkaniach odbytych w gronie środowisk samorządowych oraz organizacji patriotycznych i historycznych ziemi łomżyńskiej, uzgodniono wolę powołania społecznej i samorządowej reprezentacji składu społecznego Komitetu Fundacyjnego. Wybrano władze Komitetu – którym przewodzi Starosta Łomżyński Lech Szabłowski oraz przyjęto ramy prawne jego działania. W skład grupy inicjatywnej Komitetu wchodzą: JE ks. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski /Patronat Honorowy/, Starosta Łomżyński, Prezydent miasta Łomża, Prof. Adam Czesław Dobroński z Uniwersytetu Białostockiego, Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin powiatu łomżyńskiego oraz przedstawiciele łomżyńskich organizacji niepodległościowych i historycznych: Związku Strzelec im. Józefa Piłsudskiego O/Łomża, Stowarzyszenia Pamięci Walczących z Komunizmem i Faszyzmem „Zapora”, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – o/Łomża,  Klubu Fort, Związku Piłsudczyków w Warszawie, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowe im. Wagów, Akcji Katolickiej Diecezji Łomżyńskiej, Łomżyńskiego Bractwa Historycznego oraz osoby fizyczne.

Honorowy dług

W ostatnim tygodniu lipca organizatorzy Komitetu na konferencji prasowej przedstawili zarówno samą inicjatywę jak również harmonogram podjętych działań. W Łomży od grudnia 1917 r. do sierpnia 1918 przebywało 1700 legionistów internowanych po tym, jak odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzowi. Wcześniej w łomżyńskich koszarach stacjonowali również żołnierze najpierw 1, a następnie 4 pułku piechoty.

Jerzy Wnorowski – Członek Społecznego Komitetu Fundacyjnego.

O samo upamiętnienie od lat starał się Jerzy Wnorowski ze Stowarzyszenia „Zapora”, który zauważył, że w Łomży brak jest dotychczas upamiętnienia czynu legionowego.

Konferencja prasowa Komitetu Fundacyjnego, od lewej:
Lech Szabłowski – przewodniczący, Czesław Rybicki –
zastępca przewodniczącego, Ludwik Zalewski – członek

– Czas, by doczekali oni swojej tablicy, upamiętnienia. Historię mamy tylko jedną i powinniśmy jako społeczeństwo dbać o pamięć wszystkich naszych bohaterów – dodawał przewodniczący Komitetu starosta łomżyński Lech Szabłowski.

Zdaniem działaczy Łomżyńskiego Bractwa Historycznego upamiętniając jako społeczeństwo w Łomży „czyn legionowy”, spłacimy też pewien dług honorowy wobec tych żołnierzy – w tym wielu pochodzących z ziemi łomżyńskiej, którzy później w walce o niepodległą Polskę często złożą najwyższą daninę swojego życia i zdrowia.

Pamięci Niezłomnych Legionistów

Organizatorzy upamiętnienia proponują, aby po uzyskaniu zgód stosownych organów wojskowych i państwowych na ścianie Budynku nr 2 łomżyńskich koszar zawisła pamiątkowa spiżowa Tablica oraz towarzyszyła jej wolno stojąca ekspozycja ku czci żołnierzy Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego.

Na samej tablicy uzgodniona już została treść napisu: „Niezłomnym legionistom Józefa Piłsudskiego, stacjonującym i internowanym w Łomży w latach 1916- 1918 Społeczeństwo Ziemi Łomżyńskiej. Łomża 2012”.

Działacze społecznego Komitetu Fundacyjnego dodają, że Komitet jest otwarty na pozyskiwanie nowych członków, a uroczyste odsłonięcie planowane jest na dzień 11 listopada 2012r.

/kowin/

 

Regulamin Społecznego Komitetu Fundacyjnego Tablicy upamiętniającej stacjonowanie i internowanie w Łomży Legionistów Józefa Piłsudskiego /wyjątki/

 

Cele Komitetu:

1. Celem Komitetu jest ufundowanie pamiątkowej Tablicy ku czci Legionów, która umieszczona byłaby na ścianie budynku koszar wojskowych oraz towarzyszącej jej wolno stojącej /w formie gabloty/ trwałej ekspozycji historycznej przybliżającej historię Legionów Polskich w Łomży.

2. Cel, o którym mowa w ust.1, Komitet zamierza zrealizować w szczególności poprzez:

1) zebranie niezbędnych funduszy m.in. poprzez dobrowolne składki członków komitetu, poszukiwanie sponsorów  i darczyńców, organizowanie zbiórki publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) określenie założeń projektowych Tablicy oraz towarzyszącej jej ekspozycji historycznej i zamówienie projektu;

3) zamówienie wykonawstwa Tablicy i towarzyszącej jej ekspozycji historycznej ;

4) uzyskania wsparcia właściwych władz w zabiegach technicznych i proceduralnych (m.in. w zakresie uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń władz administracyjnych i budowlanych).

Uczestnictwo w Komitecie:

Komitet jest ciałem społecznym, co oznacza, że tak przynależność do niego, jak i pełnienie w nim określonych funkcji i wykonywanie zadań jest całkowicie nieodpłatne i honorowe.

Rozwiązanie Komitetu:

1. Komitet zostaje powołany na czas nieoznaczony, nie dłużej jednak niż do czasu  uroczystego odsłonięcia miejsca upamiętnienia stacjonowania i internowania legionistów Józefa Piłsudskiego w Łomży.

2. Komitet kończy swoją działalność podjęciem przez Zgromadzenie Komitetu uchwały o zakończeniu działalności Komitetu i jego rozwiązaniu.

Zdjęcia zamieszczono z portalu mylomza za zgodą Admina.

 

2560 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Łomżyńska Dolina Pamięci

Łomżyńska Dolina Pamięci. Wokół, istniejącej do dziś, kaplicy cmentarnej z przełomu XIX i XX wieku przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego powstała Łomżyńska Dolina Pamięci. Mi[...]

Zagadka 86

Dworzec autobusowy w Łomży. „Czy Łomża doczeka się poczekalni autobusowej? Miasto Łomża stanowi centrum dla rozległej komunikacji autobusowej, utrzymywanej przez cały rok. Stą[...]