Język rodzinny w mowie dziecka.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Perły architektury...

Zarząd Województwa Podlaskiego jakiś czas temu ogłosił otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymyw[...]