Łomża. Ulica Zatylna

UL. ZATYLNA

Jest to jedna z najstarszych ulic miasta, istniejąca już w XVI wieku. Na planach Łomży z XVI wieku widnieje o nazwie Tylna. Nazwa ta jest używana do połowy XIX stulecia. Usytuowana jest w Centrum za ratuszem, prostopadle do ulicy Woziwodzkiej. W zasadzie łączy ulicę Senatorską z Woziwodzką. Gdy w Łomży Niemcy utworzyli getto, była ulicą graniczną getta od strony Starego Rynku. W książce Dzieje Łomzy tysiącletnie ks. profesora Witolda Jemielitego jest wzmianka na stronie 41 i 42 wzmianka, że w 1864 roku jest ulica Zatylna i Trybunalska, utworzono z nich później ulicę Zatylną

Toponim powstał od wyrażenia przyimkowego za tyłem wyniku derywacji . Funkcje przyrostka przyjął formant -na. przymiotnik ma formę M., 1. p., r. ż.
Ulica położona jest za tyłem ratusza, dlatego jej nazwa ma uzasadnioną motywację semantyczną.
W latach 3o – XX wieku rada miejska wykupiła prywatny budynek w którym utworzono areszt miejski.
Obecnie przy ulicy Zatylnej jest Ratusz Miejski i jedna kamienica, oraz parking dla pracowników i interesantów Urzędu Miejskiego. Prawdopodobnie w miejscu tego parkingu ma powstać w przyszłości parking wielopoziomowy.Opracował Henryk Sierzputowski na podstawie:

Anna Pańkowska, Justyna Piechocka
Nazewnictwo Miejskie Współczesnej Łomży

Ksiądz profesor Witold Jemielity
Dzieje Łomży Tysiącletnie


3276 Ogólnie 8 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.