Łomża. Plac Jana Pawła II

Plac Jana Pawła II, pierwotnie Plac Soborny wytyczony w okresie budowy cerkwi prawosławnej w 1877 roku, od 1917 roku Plac Sienkiewicza, od 1989 roku obecna nazwa. Po 1866 roku, kiedy Łomża została stolicą guberni, wybudowano Pałac Gubernaora. Połączono go z budynkiem mieszkalnym (1845 rok) od strony ulicy Dwornej. W 1923 roku budynki wykupiły władze kościelne z przeznaczeniem na Seminarium Duchowne, które w latach następnych przebudowano i przystosowano dla potrzeb Seminarium (przedłużono o 4 przęsła).
Przed frontonem seminarium znajduje się pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II wg projektu Gustawa Zemły z Warszawy. W 1877 roku zbudowano cerkiew w stylu bizantyjskim z pięcioma wieżyczkami (obecnie dwie) na planie ośmiokąta), trzynawowa z wydzielonym prezbiterium, nad którym znajduje się wysoka kopuła Po odzyskaniu niepodległości, dekretem Piłsudskiego, zarówno cerkiew jak i cały jej majątek przeszły na Skarb Państwa. Cerkiew została przemianowana na kościół katolicki w 1917 roku, w II Rzeczypospolitej kościół garnizonowy 33 pułku piechoty, po II wojnie światowej kościół młodzieżowy zależny od Katedry. Obecnie powiązany z Wyższym Seminarium Duchownym.
Jesienią 2006 roku uporządkowano Plac Jana Pawła II. Wycięto kilka drzew, by pomnik Jana Pawła II był bardziej widoczny, alejki wyłożono kostką granitową, uformowano nowe klomby kwiatowe, przestawiono obelisk z głazu narzutowego poświęconego żołnierzom 33 pułku piechoty.

1.Dawny Pałac Gubernatora, obecnie Wyższe Seminarium Duchowne
2.Budynek do którego dobudowano Pałac Gubernatora.
3.Wejście główne do obecnego Wyższego Seminarium Duchownego.
4.Pomnik poświęcony Papieżowi na pamiątkę jego wizyty w Łomży w 4 czerwca 1991 roku.
5.Pomnik głaz poświęcony 33 pp stacjonującemu w Łomży
6.Cerkiew w pierwotnym stanie z pięcioma wieżyczkami.
7.Obecny kościół pod wezwaniem NMP
8.Plac Jana Pawła II w lecie przed remontem.
9.Plac Jana Pawła II od strony ulicy Sienkiewicza, w lecie przed remontem.
10.Plac Jana Pawła II od strony ulicy Dwornej, w lecie przed remontem.
11.Klomb na Placu Jana Pawła II.
12.Widok na odnowiony Plac od strony ulicy Sienkiewicza.
13.Widok na plac po remoncie od narożnika ulicy Sienkiewicza i Dwornej
14. Widok na dawny pałac gubernatora (obecnie Wyższe Seminarium Duchowne).

4531 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Łomża. Ulica Pocztarska

Była wytyczona w II połowie XVII wieku równolegle do Starego Rynku zaraz na jego zapleczu. Początkowo nazywała się ul. Pocztowa, lecz już w XIX wieku nosiła nazwę Pocztarska. [...]

Łomża. Ulica Kierzkowa

Łomża. Ulica Kierzkowa. Wytyczono ją w II połowie XIX wieku i nosiła wówczas nazwę Kierzkowska. Usytuowana jest na osiedlach Skarpa i Pociejewo. Przylega do ulic: Zdro­jowej, S[...]

Łomża. Ulica Ogrodowa

Ulica Ogrodowa. Początkowo Spacerowa tak jak inne ulice z osiedla Rembielin: Wiejska, Piękna, Nadnarwiańska i te, które nie istnieją: Topolowa i Przechodnia wytyczona w latach 1820[...]