Skąd nasz ród … ?

Skąd nasz ród … ?

Warsztaty genealogiczne dla uczniów gimnazjów

Skąd nasz ród... ?

Skąd nasz ród… ?

19 maja 2016 roku w ramach projektu współfinansowanego przez Zarząd Powiatu Zambrowskiego, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe zorganizowało warsztaty dla uczniów gimnazjów z Zambrowa, Kołaków Kościelnych oraz Szumowa, pt. „Skąd nasz ród…”? Warsztaty genealogiczne dla uczniów gimnazjów. Celem projektu było pobudzenie w świadomości młodego pokolenia mieszkańców powiatu zambrowskiego pamięci o historii własnej rodziny, wskazanie na potencjał noszonego nazwiska jako ważnego elementu własnej tożsamości i cennego dziedzictwa, zaznajomienie ze znaczeniem noszonego nazwiska oraz zapoznanie z uwarunkowaniami, które miały wpływ na historyczne kształtowanie się tego obszaru na skutek aktywności przedstawicieli znamienitych rodów zamieszkujących powiat zambrowski.

Projekt składał się z dwóch etapów. Pierwszym z nich były warsztaty genealogiczne. Były one złożone z części teoretycznej, za pośrednictwem której uczniowie zapoznali się z historią nazwisk z zamieszkiwanego obszaru (w tym też z własnymi). W części praktycznej kształcona była umiejętność poszukiwania historii własnej rodziny w źródłach oraz umiejętność konstruowania drzewa genealogicznego. Uczniowie zapoznali się również z tekstami źródłowymi: metrykami, listami, pamiętnikami oraz herbarzami. Mieli także okazję poznać podstawowe zasady konstruowania drzewa genealogicznego na podstawie podanych źródeł tekstowych oraz symbolikę herbową rodów zamieszkujących powiat zambrowski.
Całość przekazanej wiedzy i zdobytych umiejętności stanowiła podstawę dla aktywnego uczestnictwa w drugim etapie projektu, którym był konkurs. Uczniowie w jego ramach będą mieli możliwość skonstruowania własnego drzewa genealogicznego, a także będą mogli zaprezentować pamiątki rodzinne, własnoręcznie zrobione albumy, czy też prezentacje multimedialne poświęcone historii ich własnej rodzinnej. Konkurs zostanie rozstrzygnięty pod koniec września br.
Pokłosiem projektu będzie wystawa wszystkich zgłoszonych do konkursu prac, która zaprezentuje nie tylko sam dorobek uczniów, lecz także przedstawi historyczne bogactwo powiatu zambrowskiego jako obszaru pogranicza mazowiecko – podlaskiego, widzianego w perspektywie rodów i rodzin zamieszkujących ten ciekawy region.

Obecnie zaproponowany w ramach konkursu program edukacyjny, ŁTN im. Wagów włącza do swojej oferty jako jedną z form popularyzacji wiedzy na obszarze historycznej ziemi łomżyńskiej. Zapraszamy szkoły do skorzystania z naszej propozycji.

Zdjęcia z projektu w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych im. abp. Romualda Jałbrzykowskiego.

Prowadzca dr Małgorzata Krystyna Frąckiewicz

Prowadząca dr Małgorzata Krystyna Frąckiewicz

Prowadzący mgr Monika Smakowska, mgr Kamil Leszczyński

Prowadzący mgr Monika Smakowska, mgr Kamil Leszczyński

Warsztaty genealogiczne

Warsztaty genealogiczne

Zdjęcia z projektu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie.
Na zdjęciach prowadzący oraz młodzież z miejscowego gimnazjum oraz z gimnazjum w Szumowie.

Warsztaty genealogiczne 2

Warsztaty genealogiczne 2

Warsztaty genealogiczne 3

Warsztaty genealogiczne 3

Opracowanie tematu i zdjęcia:
mgr Kamil Leszczyński

1366 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar