Historyczny spływ z Łomży do Gdańska – „Śladem łomżyńskich oryli”

Panorama Łomży – 1916r

W najbliższą niedzielę wodniacka załoga z Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska, rozpocznie z łomżyńskiej mariny bez wątpienia historyczny w najnowszych dziejach Łomży spływ, który stanowić będzie retrospekcję pradawnego rzecznego szlaku handlowego łączącego Łomżę z Gdańskiem, poprzez Narew i Wisłę. To wymagające przedsięwzięcie będzie ostatnim akordem uczczenia jubileuszowego roku 600-letnich urodzin Łomży, jak również symbolicznym oddaniem hołdu dla tytanicznego trudu niezliczonych przez setki lat rzesz łomżyńskich flisaków zwanych „orylami”, dzięki którym został zbudowany dobrobyt naszego miasta.

 

600 km do Gdańska na 600 – lecie Łomży
Rozwój mazowieckiej Łomży i Ziemi Łomżyńskiej, nieodłącznie wiąże się z wykorzystywaniem przez całe pokolenia łomżan tworzących podwaliny rozkwitu miasta, wodnego szlaku transportowego jakim przez całe wieki była Narew. Dla uczczenia tego doniosłego faktu Zarząd LOT Ziemia Łomżyńska zdecydował się na budowę i wodowanie trwałej barki pływającej o nazwie „ŁOMŻYŃSKI FLIS”, przyozdobionej żaglem odwzorowującym jubileusz 600-lecia, która brała już udział w ogólnopolskich wydarzeniach wodniackich w Augustowie i Toruniu, promując przy tej okazji markę Łomży oraz walory turystyczne Ziemi Łomżyńskiej.
Ostatnim tegorocznym akcentem uczczenia obchodów urodzin miasta będzie rzeczna wyprawa, która odwzorowywać będzie kilkusetletni szlak spławu z Łomży na barkach i tratwach towarów handlowych, dla których głównym punktem docelowym jako handlowa stolica Rzeczypospolitej był Gdańsk. Patronat honorowy nad wielkim „łomżyńskim flisem” objęli Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski oraz Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej – Kpt. żeglugi wielkiej dr inż. Andrzej Królikowski.

Wielka promocja jubileuszu Łomży

Na 600. kilometrowej trasie spływu organizatorzy przewidują spotkania z władzami miast m. innymi w: Ostrołęce, Pułtusku, Płocku, Toruniu i Tczewie. Załoga „Łomżyńskiego Flisu” przy tamie we Włocławku odda również pod Pomnikiem Krzyżem, część pamięci niezłomnego kapłana „Solidarności” Bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Jako finał wyprawy planowane jest w dniu 12 października br. kurtuazyjne spotkanie, przy udziale przedstawicieli samorządu łomżyńskiego i Bractwa Kurkowego, z przedstawicielami władz Gdańska oraz „łomżyński dzień” na gdańskim Długim Targu, z prezentacją walorów i oferty turystycznej Ziemi Łomżyńskiej oraz występem kurpiowskiej kapeli „Miód na serce”. W trakcie uroczystego zakończenia spływu nastąpi również podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy LOT Ziemia Łomżyńska i ogólnopolską organizacją – Liga Morska i Rzeczna w zakresie wzajemnej współpracy i promowania celów turystyki rzecznej.
Całe przedsięwzięcie będzie również szeroko komentowane i promowane medialnie we wszystkich wymienionych wyżej miastach na trasie spływu. Dla wyprawy będzie prowadzona także w trybie on-line relacja na mediach społecznościowych oraz unikalna strona internetowa, a logotypy partnerów i sponsorów zostaną uwidocznione na banerach burtowych jednostki.

Podziękowania za wyrazy wsparcia

Zarząd LOT Ziemia Łomżyńska ze względu na niepowtarzalny i unikalny charakter wyprawy podjął szereg działań logistycznych i materialnych dla zabezpieczenie jej bezpiecznego przebiegu, jak również należytego jej udokumentowania. Z uwagi na nie komercyjny charakter działalności stowarzyszenia, jak również społeczny i szczytny wymiar podjętego przedsięwzięcia, stowarzyszenie zwróciło się do szeregu podmiotów o jego wsparcie. Organizatorzy pragną wyrazić serdeczną wdzięczność podmiotom i osobom fizycznym, które wspierają, bądź zamierzają wesprzeć tą unikalną w dziejach Łomży wyprawę, zapraszając jednocześnie wszystkich sympatyków inicjatywy na uroczyste spotkanie zorganizowane niezwłocznie po zakończeniu spływu.

Pasjonatów turystyki wodnej i sympatyków przedsięwzięcia, którzy z uwagi na niekomercyjny charakter działalności stowarzyszenia, pragną w jakiejkolwiek formie wesprzeć realizację zamierzenia, zapraszamy do kontaktu na adres mailowy: lot.lomza@o2.pl lub pod nr telefonu: 662 484 548.

/red. LOT ZŁ/

1379 Ogólnie 3 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Doroczny hołd pamięci

Urokliwa leśna polana w jeziorkowskim lesie stała się 74. lata temu, miejscem zagłady prawie 200 Polaków rozstrzelanych tam przez hitlerowców w 1942 i 1943 roku. Szczególnie pamięt[...]