Poszukiwane najstarsze zdjęcia budynku AP w B-ku o/Łomża

APEL kierownictwa Archiwum Państwowego w Białymstoku oddział w Łomży

Al

Poszukujemy starych fotografii budynku naszego Archiwum. Zajmowany przez nas budynek (była więzienna izba chorych) przekazany został Archiwum w 1955 roku, pod warunkiem jego odremontowania. Niestety podczas remontu nie przywrócono stanu pierwotnego, przede wszystkim elewacji. Oryginalną cegłę pokryto betonem, a następnie pomalowano. W tym roku jest szansa, że otrzymamy środki na remont i chcielibyśmy przywrócić stan pierwotny. No i żeby budynek nie różnił się zbytnio od pozostałych dwóch zachowanych budynków więzienia.
Dlatego też zwracamy się do wszystkich Łomżyniaków (my mówimy Łomżyniacy, a nie łomżanie) może posiadacie w swoich zbiorach fotografie, na których jest budynek. Może żyją w Łomży potomkowie pracowników więzienia i posiadają jakieś pamiątkowe fotografie. Popytajcie wśród znajomych, przyjaciół, koleżanek, kolegów. Jeżeli możecie udostępniajcie ten post wśród znajomych. Interesują nas przede wszystkich fotografie sprzed II wojny, również z okresu wojny i tuż po wojnie. Najstarsze posiadane fotografie oraz uchwałę  Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łomży prezentujemy poniżej.

 

Archiwum Państwowe

Archiwum Państwowe

/red./

2377 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.