Z kalendarium Ziemi Łomżyńskiej

Goniec Łomżyński nr4

24.09.1861r – pierwsze wybory do sejmiku powiatowego w Łomży, z miasta wybrano czterech delegatów: trzech polaków i jednego żyda;

26.09.1928r – przejeżdżał przez Łomżę Prezydent Ignacy Mościcki;

27.09.1991r – wojewodą łomżyńskim został Jerzy Brzeziński dotychczasowy wicewojewoda;

28.09.1526r – został dokonany wpis do księgi grodzkiej łomżyńskiej o formalnym objęciu przez króla Zygmunta I władzy nad księstwem mazowieckim;

28.09.1959r – na sesji radni miejscy wystąpili z wnioskiem do Urzędu Rady Ministrów o wydzielenie miasta Łomży z powiatu łomżyńskiego;

29.09.1879r – rozpoczęło właściwą działalność Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Łomży;

29.09.1972r – rozpoczęła działalność Fabryka Mebli w Łomży;

30.09.1533r – pierwsze posiedzenie na dworze łomżyńskim komisji rozstrzygającej spór graniczny pomiędzy Mazowszem a Wielkim Księstwem Litewskim;

2.10.1819r – do Łomży przybył car Aleksander I;

3.10.1958r – zostało zarejestrowane Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej;

4.10.1954r – przyłączono do miasta wsie Łomżycę i Starą Łomżę przy Szosie;

6.10.1993r – uchwałą Rady Miasta nadano nazwy ulicom: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Głogowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Leszczynowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Wiązowa, osiedlu nadano nazwę „Osiedle Maria”;

9.10.1670r – sejmik łomżyński odbył się na polu pod wsią Kraska;

12.10.1553r – potwierdzenie w Łomży przez króla Zygmunta Augusta sprzedaży młyna przez Feliksa Natowskiego Stanisławowi Krasce młynarzowi królewskiemu;

13.10.2005r – Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży otrzymało imię Jana Pawła II;

14.10.1916r – na tzw. „Łączce” przy Szosie Zambrowskiej wmurowano akt erekcyjny pod pomnik powstańców z 1863r;

GoniecŁomżyński nr5

15.10.1917r – nadanie Nowemu Rynkowi nazwy Plac Kościuszki i odsłonięcie pamiątkowego kamienia;

16.10.1964r – zostały uruchomione Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Łomży;

17.10.1811r – w farze łomżyńskiej odbył się sejmik ziemski podczas którego wybrano 3 sędziów pokoju, 3 radców departamentowych i 10 radców powiatowych;

20.10.1834r – w Domu Rządowym w Łomży zatrzymała się car Mikołaj I;

21.10.1946r – przystąpiono do odbudowy  budynku Gimnazjum i Liceum im.Tadeusza Kościuszki w Łomży;

26.10.1996r – ks. Stanisław Stefanek został mianowany biskupem łomżyńskim;

27.10.1618r – król Zygmunt III przywilejem wydanym w Warszawie, uwolnił mieszczan łomżyńskich od wszelkich danin na 4 lata po wielkim pożarze z 19.06.1618r;

28.10.1558r – przywilej króla Zygmunta Augusta na zbudowanie „rur miejskich” – wodociągu w Łomży;

28.10.1763r – biskupi dekret erekcji Klasztoru Kapucynów w Łomży – data oficjalnego osiedlenia się kapucynów w mieście;

28.10.1925r – papież Pius XI powołał do istnienia Diecezję Łomżyńską;

30.10.1918r – rozkazem Sztabu Generalnego Nr 4, z byłych ziem guberni łomżyńskiej, został utworzony Łomżyński Okręg Wojskowy z zadaniem utworzenia Łomżyńskiego Pułku Piechoty;

1.11.1942r – rozpoczęcie likwidacji przez Niemców łomżyńskiego getta;

2.11.1504r – przywilej kościoła Św. Michała w Łomży, nadany przez książąt mazowieckich Annę i jej synów Janusza i Stanisława w Nurze;

5.11.1688r – posłami na Sejm zostali wybrani na sejmiku łomżyńskim podkomorzy Zygmunt Zwierzchowski i Starosta Paweł Prażmowski;

Goniec Łomżyński nr6

6.11.1910r – w sali Towarzystwa Wioślarskiego odbyły się występy aktorów z Galicji Marii i Wojciecha Wróblewskich;

8.11.1980r – przekształcenie Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Tymczasowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” – Region Mazowsze, zebranie założycielskie odbyło się w klubie Bonar;

10.11.1574r – na sejmiku ziemi łomżyńskiej wybrano mimo zakazu wojewody, sędziów do sądów ostatniej instancji;

10.11.2002r – wybór w wyborach bezpośrednich, w II turze na Prezydenta Łomży Jerzego Brzezińskiego;

11.11.1861r – zaliczono Łomżę do miast II rzędu – powołano Radę Miejską, zmieniono nazwę burmistrza na Prezydenta miasta;

11.11.1918r – rozbrajanie Niemców w Łomży – śmierć Leona Kaliwody;

15.11.1727r – w Łomży odbyły się uroczystości z okazji kanonizacji Stanisława Kostki, starosta łomżyński kanclerz koronny Jan Szembek z małżonką nieśli w procesji relikwie św.Stanisława;

16.11.1572r – Anna Jagielonka napisała w Łomży list do kardynała Stanisława Hozjusza;

17.11.1861r – powołano Ignacego Jedlińskiego na pierwszego Prezydenta Łomży;

17.11.1996r – ingres biskupa Stanisława Stefanka do katedry łomżyńskiej;

Goniec Łomżyński nr7

19.11.1787r – w wieku 84 lat zmarł Ignacy Przyjemski starosta łomżyński, pochowany został w podziemiach kościoła ojców kapucynów;

20.11.1611r – jezuici kupili za 400 zł polskich od Andrzeja Milewskiego obszerny ogród na skarpie, położony na północnym skraju Nowego Miasta;

20.11.1924r – uroczyste otwarcie nowego gmachu Szkoły Mierniczej w Łomży;

22.11.1918r – powołano rozkazem Sztabu Generalnego 33 Pułk Piechoty w Łomży;

25.11.1991r – wojewoda łomżyński podjął decyzję o likwidacji Łomżyńskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Narew”;

28.11.1918r – rozporządzeniem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zaliczono Seminarium Duchowne w Łomży do kategorii szkół wyższych w Polsce;

30.11.1919r – w kinie „Miraż” odbyły się obchody I rocznicy odzyskania niepodległości;

2.12.1823r – żydzi z Łomży wystosowali do Komisj Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji pismo, prosząc o zezwolenie na zamieszkanie w centralnej części miasta przy ul.Giełczyńskiej i ul. Senatorskiej;

2.12.2001r – rozpoczęła nadawanie diecezjalna rozgłośnia Radio Nadzieja;

Goniec Łomżyński nr8

4.12.1884r – zatwierdzony został statut Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Łomżyńskich;

5.12.1830r – szlachcic Rowicki i student Doliwa przywieźli do Łomży urzędową proklamację powstania listopadowego;

7.12.1929r – w sali Gimnazjum im.Tadeusza Kościuszki odbyły się obchody X lecia drużyny harcerskiej im.Królowej Wandy, najstarszej spośród żeńskich drużyn harcerskich w Łomży;

8.12.1575r – zmarł starosta łomżyński Michał Troszczyński;

9.12.1812r – Napoleon zatrzymał się na nocleg na poczcie w Łomży jako książę Vincenta;

10.12.1823r – książę namiestnik Józef Zajączek zezwolił żydom zamieszkiwać na wszystkich ulicach Łomży;

13.12.1981r – ogłoszenie stanu wojennego – internowanie działaczy łomżyńskiej „Solidarności”;

17.12.1578r – zatwierdzenie statutów cechowych rzemieślników łomżyńskich przez króla Stefana Batorego;

19.12.1807r – Łomża zostaje siedzibą władz departamentowych w Księstwie Warszawskim;

22.12.1579r – przywilej króla Stefana Batorego dotyczący rybołówstwa na rzece Narwi o Narwicy i na strumieniach wpadających do tej rzeki od zamku łomżynskiego do miasta Nowogród i do miasta Wizna;

24.12.1556r – król Zygmunt August powołując się na wcześniejsze zezwolenie królowej Bony nadaje uroczyście mieszkańcom Łomży prawo użytkowania lasów wąsoskich;

28.12.1968r – uchwałą MRN projektowanemu osiedlu położonemu w rejonie ul.Mickiewicza za SP nr7 nadano nazwę Osiedle Mickiewicza, a projektowanemu osiedlu położonemu w rejonie ulic Armii Czerwonej, Świerczewskiego i Mikołaja nadano nazwę Osiedla Waryńskiego, zmieniono nazwy ulicy Mikołaja na Mikołaja Kopernika, Plac Zambrowski na Pl.Niepodległości, ul.Szpitalna na ul.Jakuba Wagi;

31.12.1866r – car Aleksander II podpisał ustawę o nowym podziale gubernialnym, na jej podstawie utworzono gubernię łomżyńską;

31.12.1998r – Łomża przestała być miastem wojewódzkim;

oprac. na podstawie „Kalendarium z życia miasta”- „Był Taki Dzień”, aut.:Jerzy Jastrzębski
http://www.mignet.pl/goniec.html

|

1908 Ogólnie 4 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Łomżyńskie Ratusze

 Łomżyńskie  ratusze „Ratusz”, która to polska nazwa pochodzi o niemieckiego „Rathausu” (co tłumaczy się na „dom rady” - Rat Haus), był obok dworu książęcego i kościoła najważniej[...]