Dzieje Łomży. Tysiącletnie. Rozdział VII. (I. 7b)

Rozdział VII. Szkolnictwo

b) Przedszkola

W 1952 r. było sześć przeszkoli, które przyjęły 380 dzieci, w tym 100 dzieci uczęszczało do przedszkola Caritas. W 1968 r. przedszkola skupiały 682 dzieci. W 1969 r. przedszkole nr 1 mieściło się przy ul. Nowogrodzkiej 9, przedszkole nr 2 na Osiedlu Waltera 2, przedszkole nr 3 też na Osiedlu Waltera 2, przedszkole nr 4 przy ul. Wesołej 44, przedszkole nr 5 przy ul. Sikorskiego 125, przedszkole nr 6 przy ul. 22 Lipca 7, przedszkole nr 7 przy ul. Armii Czerwonej 31. Po 1981 r. w ciągu dwóch lat powstały dwuoddziałowe przedszkola: nr 10 przy Łomżyńskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Narew”, nr 11 przy Przedsiębiorstwie Przemysłu Spożywczego „Łomża”, nr 12 przy ul. Spółdzielczej, nr 13 przy jednostce wojskowej oraz trzy oddziałowe przedszkole przy ul. Rybaki. W 1997 r. przedszkola publiczne znajdowały się przy ulicach: nr 1 przy ul. Wyzwolenia 1 a, nr 2 – przy ul. Polowej 57b, nr 3 – przy ul. Reymonta 9, nr 4 – przy ul. Spółdzielczej 8, nr 5 – przy ul. Sikorskiego 216, nr 6 – przy ul. Wojska Polskiego 29a, nr 7 – przy ul. Polowej 55, nr 8 – przy ul. Wojska Polskiego 161, nr 9 – przy ul. Prusa 11a, nr 10 – przy ul. Księżnej Anny 12, nr 11 – przy ul. Poznańskiej 121, nr 12 – przy ul. Spółdzielczej 76, nr 14 – przy ul. Kołłątaja 8, nr 15 – przy ul. Kołłątaja 10, w Jednostce Wojskowej 5523 – przy ul. Al. Legionów 133a171. W 1972 r. w 7 przedszkolach było 745 dzieci (procent dzieci w przedszkolach wobec dzieci w wieku 3 – 6 lat wynosił 43%). W 1975 r. z siedmiu przedszkoli przeszkoli korzystało 1005 dzieci, z oddziałów przedszkolnych 42 dzieci, z ognisk przedszkolnych 49 dzieci. W 1976 r. było 7 przedszkoli, 26 oddziałów, 624 miejsc, a 1006 dzieci. W 1979 r. w 8 przedszkolach przebywało 1300 dzieci. W 1980 r. było 8 przedszkoli, 35 oddziałów, 1450 dzieci. W 1981 r. przyjęto do przedszkoli 1468 dzieci, odmówiono przyjęcia 200 dzieciom z powodu braku miejsc, poza przedszkolami pozostało 1600 dzieci. W 1983 r. w 13 przedszkolach było 1365 miejsc. a dzieci 1581. W 1985 r. było miejsc 1465, a dzieci 1642. W 1987 r. było 17 przedszkoli. W 1978 r. w przedszkolach pracowało 71 nauczycieli, w tym z wykształceniem wyższym 3 osoby, z wyższym zawodowym 1, po studium nauczycielskim 60 i po liceum pedagogicznym 7 osób. W 1989 r. pracowało 158 osób, w tym z wykształceniem wyższym magisterskim 19, z wyższym zawodowym 3, po studium nauczycielskim 102, z wykształceniem średnim 34 osoby. Funkcjonował ponadto ogród jordanowski; w 1978 r. pracowało tam 18 nauczycieli172.

 Szkoła Nr 1. W 1971 r. do obwodu szkolnego należały ulice: Jana z Kolna, Kapucyńska, Krzywe Koło, Radziecka, Rybaki, Plac Zielony, część 22 Lipca, Senatorska, część Sikorskiego, Stara Łomża nad rzeką, Szkolna, Woziwodzka, Zamiejska, Zdrojowa, Zielona, Zjazd. W 1952 r. uczyło się 462 dzieci. Z początkiem roku szkolnego 1982/83 szkoła podstawowa przy ul. Rybaki 26 uległa likwidacji. Połączono ją ze Szkołą nr 6 przy ul. 22 Lipca; włączono tam ul. Zamiejską i ul. Zjazd z dotychczasowego rejonu Szkoły Nr 1. Budynek dotychczasowej Szkoły Nr 1 przekazano na rzecz Studium Nauczycielskiego173.

Szkoła Nr 1. Z dniem 1 września 1982 r. powstała Szkoła Nr 1 na osiedlu Jantar. W klasach I – IV podjęło naukę 874 uczniów w 27 oddziałach oraz 129 dzieci w pięciu oddziałach przedszkolnych. Orzeczeniem z 8 lutego 1990 r. do obwodu szkoły włączono ulice: Broniewskiego, Chopina, Mazowiecką, Prusa, Reymonta, Staffa, Żeromskiego. Z dniem 1 września 1993 r. kurator oświaty ustalił zasięg terytorialny szkoły Nr 1 obejmujący ulice: Broniewskiego, Chopina, Mazowiecka, Prusa, Reymonta, Staffa, Żeromskiego, jednocześnie odwołał orzeczenie z 8 lutego 1990 r.; te same ulice należały do tej szkoły w 1990 r. i 1993 r. Od 1997 r. obwód szkolny obejmował ulice: Bema, Broniewskiego, Chopina, Mazowiecką, Prusa, Reymonta, Staffa i Żeromskiego;. Były to więc te same ulice, doszła tylko ul. Bema, uprzednio znajdująca się w obwodzie szkoły Nr 7. Budynek szkoły znajdował się przy ul. Reymonta 2174. W 1984 r. przeciętna liczba uczniów na jedną izbę lekcyjną wynosiła 61 i brakowało 28 pomieszczeń do nauki na jedną zmianę. W 1986 r. uczyło się 2455 dzieci w 71 oddziałach. W 1989 r. pracowało 108 nauczycieli. Budynek szkoły wzniesiono w 1982 r. na 1080 uczniów.

Szkoła Nr 2. W 1971 r. do obwodu szkolnego należały ulice: Bernatowicza, Jakuba Wagi, Kanalna, Nadnarwiańska, Piękna, Stacha Konwy, Wiejska. Orzeczeniem z 8 lutego 1990 r. do obwodu szkoły włączono ulice: Bernatowicza, Kanalną, Kolegialną, Łąkową, Nadnarwiańską, Nowogrodzką (do nr 63 i 80), Piękną, Plac Kościuszki, Plac Pocztowy, Stacha Konwy, Wiejską, Zamiejską, Zjazd. Z dniem 1 września 1995 r. kurator oświaty ustalił zasięg terytorialny obejmujący ulice: Bernatowicza, Kanalną, Kolegialną, Łąkową, Nadnarwiańska, Nowogrodzka (od nr 63 do nr 80), Piękna, Plac Kościuszki, Plac Pocztowy, Stacha Konwy, Wiejską, Zamiejską, Zjazd. W skład obwodu szkoły w zakresie klas V – VIII weszła miejscowość Jednaczewo; w tymże roku odwołano zarządzenie dotyczące szkoły w Jednaczewie. Utraciło też moc orzeczenie z 8 lutego 1990 r175. Od 1997 r. obwód szkolny obejmował ulice: Bernatowicza, Kanalną, Kolegialną, Łąkową, Nowogrodzka (do nr 63 i 80), Piękną, Plac Kościuszki, Plac Pocztowy, Nadnarwiańską, Stacha Konwy, Wiejską, Zamiejską, Zjazd; te same ulice tworzyły obwód szkoły w 1990 r., w 1995 r. i w 1997 r. Budynek szkoły znajdował się przy ul. Pięknej 2. W 1952 r. uczyło się tu 230 dzieci, w 1982 r. – 524 dzieci w 18 oddziałach, w 1986 r. – 453 w 16 oddziałach. W 1984 r. przeciętna liczba uczniów na jedną izbę lekcyjną wynosiła 43 i brakowało 11 pomieszczeń do nauki na jedną zmianę. W 1989 r. pracowało 38 nauczycieli. W 1955 r. lokal szkoły ćwiczeń Liceum Pedagogicznego znajdował się na drugim piętrze. Był ciasny i niewygodny, zupełnie nie odpowiadał wymogom szkoły, nie było boiska. Budynek szkoły wzniesiono w 1958 r. na 250 uczniów przy ul. Pięknej 2.

Szkoła Nr 3. W 1971 r. do obwodu szkolnego należały ulice: część Armii Czerwonej, 1 Maja, Nowogrodzka, Ogrodowa, Państwowy Dom Dziecka, Turlejskiego bloki 2, 4, 6, 8, część ul. Wojska Polskiego. Orzeczeniem z 8 lutego 1990 r. obwód szkoły obejmował ulice: Aleję Legionów (do nr 42 po stronie szkoły), Beztroską, Bliską, Chabrową, Chętnika, Ciborowskiego, Dmowskiego, Glogera, Kaktusową, Księżycową, Kwiatową, Makową, Malinową, 3 Maja, Miłą, Obrońców Łomży, Ogrodową, Partyzantów, Pogodną, Polową (od Wojska Polskiego do nr 31 Legionów), Promienną, Przyjaźni, Przytulną, Ptasią, Raginisa, Różaną, Sikorskiego (od nr 101 do 239), Skłodowskiej, Spacerową, Szczęśliwą, Szeroką, Uśmiechu, Wojska Polskiego (do nr 91 i 36), Wyzwolenia, Zabawną, Zaciszną, Żwirki i Wigury, Z dniem 1 września 1994 r. kurator oświaty określił obwód szkolny obejmujący ulice: Aleję Legionów (od nr 42 po stronie szkoły), Beztroską, Bliską, Chabrową, Chętnika, Ciborowskiego, Dmowskiego, Glogera, Kaktusową, Księżycową, Kwiatową, 3 Maja, Makową, Malinową, Miłą, Obrońców Łomży, Ogrodową, Partyzantów, Pogodną, Polową (od Wojska Polskiego do nr 31 Alei Legionów), Promienną, Przyjaźni, Przytulną, Ptasią, Raginisa, Różaną, Sikorskiego (od nr 101 do nr 239), Skłodowskiej, Spacerową, Szeroką, Szczęśliwą, Uśmiechu, Wojska Polskiego (do nr 91 do nr 36), Wyzwolenia, Zabawną, Zaciszną, Żwirki i Wigury. Utraciło moc orzeczenie z 8 lutego 1990 r.176. Od 1997 r. obwód szkolny obejmował ulice: Aleję Legionów (do nr 42 po stronie szkoły to jest do ul. Sikorskiego), Beztroską, Bliską, Chabrową, Chętnika, Ciborowskiego, Dmowskiego, Glogera, Kaktusową, Kwiatową, Księżycową, 3 Maja, Makową, Malinową, Miłą, Obrońców Łomży, Ogrodową, Partyzantów, Pogodną, Polową (od nr 20 i 45 do 26 i 65 to jest od Alei Legionów do ul. Wojska Polskiego), Promienną, Przyjaźni, Przytulną, Ptasią, Radosną, Raginisa, Różaną, Sikorskiego (od nr 101 i 126 do nr 162 i 239 to jest od ul. Wojska Polskiego do ul. Alei Legionów), Skłodowskiej, Spacerową, Szczęśliwą, Szeroką, Uśmiechu, Wojska Polskiego (do 91 i 36 to jest do ul. Sikorskiego), Wyzwolenia, Zabawną, Zaciszną, Żwirki i Wigury. Te same ulice należały do tej szkoły w 1990 r., w 1994 r. oraz w 1997 r. z tym, że wówczas doszła ul. Radosna. Budynek szkoły znajdował się przy ul. M. C. Skłodowskiej 3. Szkoła istniała od 1946 r., mieściła się na rogu ulic Polowej i Świerczewskiego i wówczas. Zaraz po wojnie uczyło się w niej 280 dzieci, było 7 oddziałów i 8 nauczycieli. W 1952 r. uczyło się 306 dzieci, w 1955 r. – 447 dzieci. Ilość izb szkolnych powiększono z pięciu do jedenastu przez dobudowanie jednej części dawnego „Domu Żołnierza”. Sale były małe (18 m2), a mieściły od 30 do 35 uczniów. Dwa baraki chociaż ocieplane płytą pilśniową, w ogóle nie nadawały się do użytku, gdyż w okresie letnim było w nich gorąco, a w czasie mrozów temperatura spadała do 30C. W 1982 r. W szkole uczyło się 922 dzieci w 31 oddziałach, w 1986 r. – 960 w 32 oddziałach. W 1984 r. przeciętna liczba uczniów na jedną izbę lekcyjna wynosiła 56 i brakowało 16 pomieszczeń do nauki na jedną zmianę. W 1989 r. pracowało 61 nauczycieli. Budynek szkoły wzniesiono w 1964 r. na 600 uczniów.

Szkoła Nr 4. W styczniu 1960 r. radni podjęli uchwałę, aby utrzymać w mocy dotychczasowy obwód szkoły Nr 4 przy ul. Kierzkowej obejmujący swoim zasięgiem ulice: Armii Czerwonej (od Szosy Zambrowskiej do Świerczewskiego), Drogę Zawadzką, Giełczyńska, Górną, Kierzkową, Marynarską, Mikołaja, Nową, Plac Zambrowski, Projektowaną, Sienkiewicza, Sikorskiego (od Szosy Zambrowskiej do 22 Lipca), Starą Łomżę (Zosin), Wąską, Zawadzką. W marcu 1960 r., w związku ze zmianą obwodu szkolnego ustalono, ze tworzą go następujące ulice: Górna, Kierzkowa, Marynarska, Nowa, Plac Zambrowski, Projektowana, Sienkiewicza, Stara Łomża (Zosin) jako punkt dojazdowy autobusem, Sikorskiego (od szosy Zambrowskiej do 22 Lipca), Szosa Zambrowska, Wąska, Zawadzka. Z uwagi na dużą liczbę dzieci od lat 3 do 14 zamieszkałych w tym obwodzie (636 dzieci) stwierdzono konieczność budowy szkoły177. W 1971 r. do obwodu szkolnego należały ulice: część Armii Czerwonej, Boczna, Górna, Hanki Sawickiej, Janka Krasickiego, Kierzkowa, Marynarska, Mikołaja Kopernika, Nowa, część Sikorskiego Plac Niepodległości, Stara Łomża nad rzeką, Szosa Zambrowska, Wąska, Zawadzka. Orzeczeniem z 8 lutego 1990 r. do obwodu szkoły włączono ulice: Aleja Legionów (do nr 17), Boczna, Bohaterów Monte Cassino, Kierzkowa, Kopernika, Marynarska, Nowa, Plac Niepodległości, Polowa (od Alei Legionów do Placu Niepodległości), Projektowana, Sikorskiego (od nr 180 i 241), Szosa Zambrowska, Stara, Stara Łomża, Szymańskiego, Wąska, Witosa, Zawadzka (od ul. Sikorskiego), Zdrojowa. Z dniem 1 września 1994 r. kurator oświaty określił obwód szkolny obejmujący ulice: Aleja Legionów (od nr 17), Boczna, Bohaterów Monte Cassino, Górna, Kierzkowa, Kopernika, Marynarska, Nowa, Plac Niepodległości, Polowa (od Alei Legionów do Placu Niepodległości), Projektowana, Sikorskiego (od nr 180 do nr 241), Stara Łomża, Szosa Zambrowska, Szymańskiego, Zawadzka (od Sikorskiego), Wąska, Witosa, Zdrojowa. Utraciło moc rozporządzenie z 8 lutego 1990 r. W porównaniu do 1990 r. doszła ul. Górna. Z dniem 1 września 1992 r. do rejonu Szkoły Nr 4 włączono Plac Niepodległości i ul. Armii Czerwonej178. Od 1997 r. obwód szkolny obejmował ulice: Aleja Legionów (do nr 15 to jest do ul. Sikorskiego po stronie szkoły), Boczna, Bohaterów Monte Cassino, Górna, Kierzkowa, Kopernika, Łagodna, Marynarska, Nowa, Plac Niepodległości, Polowa (od Pl. Niepodległości do nr 16 i 39 to jest do ul. Sikorskiego), Projektowana, Sikorskiego (od nr 180 i 241 to jest od Al. Legionów), Stara, Stroma, Szosa Zambrowska, Szymańskiego, Wąska, Witosa, Zawadzka (do nr 23 i 30 to jest do ul. Sikorskiego), Zdrojowa. Do poprzednich ulic doszły ul. Łagodna i Stroma. Budynek szkoły znajdował się przy ul. Kierzkowej 7. W 1982 r. uczyło się w nim 389 dzieci, w 1982 r. – 774 w 26 oddziałach, w 1986 r. – 651 w 24 oddziałach. W 1984 r. przeciętna liczba uczniów na jedną zmianę wynosiła 66 i brakowało 18 pomieszczeń do nauki na jedną zmianę. W 1989 r. pracowało 41 nauczycieli. W 1955 r. szkoła mieściła się w budynku prywatnym. W 1961 r. radni podjęli uchwalę o budowie szkoły Nr 4 przy ul. Kierzkowej 3 na części posesji klasztoru Panien Benedyktynek o pow. 1,25 ha. Budynek szkoły wzniesiono w 1964 r. na 600 uczniów.

Szkoła Nr 5. W 1955 r. szkoła ta została włączona do miasta Łomży z gromadzkiej rady narodowej Kupiski. W marcu 1959 r. radni ustalili punkt szkolny w obrębie wsi Łomżyca na działce szkolnej położonej przy ul. Wesołej nr 85. Do obwodu szkolnego weszły ulice: Fabryczna, wieś Łomżyca, Kwadratowa, Nowoprojektowana, Obywatelska, Polna, Rzemieślnicza, Wojska Polskiego (do Obwodowej), Spokojna, Wesoła179. W styczniu 1960 r. radni postanowili utrzymać w mocy obwód szkolny z siedzibą we wsi Łomżyca obejmujący ulice: Fabryczna, Kwadratowa, wieś Łomżyca, Obywatelska, Polna, Nowoprojektowana, Rzemieślnicza, Spokojna, Wojska Polskiego (do Sikorskiego), Wesoła. Radni powołali komitet budowy szkół Nr 4 i Nr 5 i powierzyli mu zadanie uzyskania prawnej własności placów pod budowę tych szkół. W 1971 r. do obwodu szkoły należały ulice: Akacjowa, Bacławskiego, Browarna, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Głogowa, Kwadratowa, Nowoprojektowana, Poznańska, Rzemieślnicza, Piaskowa, Polna, Tońskiego, Sosnowa, Staszica, Wesoła, Włókiennicza, część Wojska Polskiego. Orzeczeniem z 8 lutego 1990 r. w skład obwodu szkoły weszły ulice: Akacjowa, Bartnicza, Bawełniana, Bratnia, Browarna, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Cisowa, Dębowa, Dobra, Fabryczna, Głogowa, Harcerska, Jasna, Jesionowa, Jodłowa, Kaczeńców, Kaliwody, Kasztanowa, Klonowa, Korczaka, Kręta, Kurpiowska, Kwadratowa, Leszczynowa, Leśna, Jednaczewska, Lipowa, Lniarska, Łączna, Łukasińskiego, Miodowa, Modrzewiowa, Nowogrodzka (od nr 65 i 82), Nowoprojektowana, Ogrodnika, Opłotki, Piaski, Piaskowa, Piwna, Podleśna, Polna, Poprzeczna, Poznańska (od nr 117 i 144), Prosta, Pułaskiego, 33 Pułku Piechoty, Radosna, Rzemieślnicza, Sikorskiego (od Wojska Polskiego do Nowogrodzkiej), Sosnowa, Spokojna, Staszica, Strażacka, Strojna, Strzelców Kurpiowskich, Świerkowa, Tkacka, Wesoła, Wiązowa, Winiarskiego, Włókiennicza, Wojska Polskiego (od Sikorskiego do Łomżyńskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego), Wronia, Zielna, Zgody, Żabia, Żurawia. Z dniem 1 września 1994 r. kurator oświaty ustalił obwód szkolny obejmujący ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Bartnicza, Bawełniana, Bratnia, Browarna, Cicha, Cisowa, Dębowa, Dobra, Fabryczna, Głogowa, Harcerska, Jasna, Jednaczewska, Jesionowa, Jodłowa, Kaczeńców, Kaliwody, Kasztanowa, Klonowa, Korczaka, Kręta, Kwadratowa, Kurpiowska, Leśna, Leszczynowa, Lipowa, Lniarska, Łączna, Łukasińskiego, Miodowa, Modrzewiowa, Nowogrodzka (od nr 65 do nr 82), Piaski, Piwna, Podleśna, Polna, Prosta, Nowoprojektowana, Ogrodnika, Opłotki, Piaskowa, Poprzeczna, Poznańska (od nr 117 do nr 144), Puławskiego, 33 Pułku Piechoty, Radosna, Rzemieślnicza, Sikorskiego (od Wojska Polskiego do Nowogrodzkiej), Sosnowa, Spokojna, Staszica, Strażacka, Strojna, Strzelców Kurpiowskich, Świerkowa, Tkacka, Tońskiego, Wesoła, Wiązowa, Winiarskiego, Włókiennicza, Wojska Polskiego (od Sikorskiego do Łomżyńskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego), Wronia, Zielna, Zgody, Żabia, Żurawia. Utraciło moc rozporządzenie z 8 lutego 1990 r. o organizacji tej szkoły. W obwodzie szkolnym pozostawały te same ulice jak w 1990 r.180. Od 1997 r. obwód szkolny obejmował ulice: Akacjową, Bartniczą, Bawełnianą, Bratnią, Browarną, Brzozową, Bukową, Cegielnianą, Cichą, Cisową, Dębową, Dobrą, Fabryczną, Głogową, Harcerską, Jasną, Jednaczewską, Jesionową, Jodłową, Kaczeńców, Kaliwody, Kasztanową, Klonową, Korczaka, Krętą, Krzywą, Kurpiowską, Kwadratowa, Leszczynową, Leśną, Lipową, Lniarską, Łączną, Łukasińskiego, Miodową, Modrzewiową, Nowogrodzką (od nr 65 i 82), Nowoprojektowaną, Ogrodnika, Opłotki, Piaski, Piaskową, Piwną, Podleśną, Polną, Poprzeczną, Poznańską (do nr 117 i 144), Prostą, Puławskiego, 33 Pułku Piechoty, Rzemieślniczą, Sikorskiego od ul. Nowogrodzkiej (od nr 97 i 116 to jest do ul. Wojska Polskiego), Sosnową, Staszica, Spokojną, Strażacką, Strojną, Strzelców Kurpiowskich, Wojciecha Śmiarowskiego, Świerkową, Tkacką, Wesołą, Wesołowskiego, Wiązową, Winiarskiego, Włókienniczą, Wronią, Wojska Polskiego (od nr 38 i 103 A to jest od ul. Sikorskiego do Łomżyńskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego), Zielną, Zgody, Żabią, Żurawią, Żwirową. W porównaniu z poprzedni obwodem doszły: ul. Cegielniana, ul. Krzywa, ul. Śmiarowskiego i ul. Wesołowskiego. Budynek szkoły znajdował się przy ul. Polnej 40a. W 1952 r. uczyło się 298 dzieci, w 1986 r. – 1116 w 36 oddziałach, w 1988 r. – 1257 w 39 oddziałach i wówczas zaznaczono, iż w rejonie tej szkoły była alarmująca sytuacja: następował szybki przypływ ludności, a w niedalekiej przyszłości miało powstać osiedle „Maria” na 3000 mieszkańców. W 1984 r. przeciętna liczba uczniów na jedną izbę lekcyjną wynosiła 50 i brakowało 18 pomieszczeń do nauki na jedną zmianę. W 1989 r. pracowało tu 63 nauczycieli. W 1955 r. nauka odbywała się w dwóch oddalonych od siebie budynkach. W 1961 r. radni podjęli uchwalę o budowie szkoły Nr 5 przy ul. Wojska Polskiego na gruntach osób prywatnych Józefa Sawickiego i Teofila Szabłowskiego oraz w nieznacznej części na terenie stanowiącym własność miasta. Budynek szkoły wzniesiono w 1973 r. przy ul. Wesołej 5 na 600 miejsc.

Szkoła Nr 6 przy ul. Giełczyńskiej 1 (podawano też ul. Dworną 22; róg ul. Giełczyńskiej i Dwornej). W czerwcu 1960 r. radni ustalili obwód szkolny przy ul. 22 Lipca obejmujący swoim zasięgiem ulice: Buczka, Giełczyńską, Jatkową, Krótką, 22 Lipca (do Zielonej), Piękną, Plac Duboisa (Pocztowy), Plac Żeglickiego, Pocztarską, Rządowa, Sadową, Ściegiennego, Wiejską, Zatylną. Liczba dzieci urodzonych w latach 1946 – 1957 w obwodzie szkolnym wynosiła 1060. Radni podjęli tę uchwałę celem uzyskania orzeczenia organizacyjnego według obowiązujących zasad. W 1971 r. do obwodu szkolnego należały ulice: Buczka, Giełczyńska, Jatkowa, Kaznodziejska, Krótka, część ul.22 Lipca, Plac Żeglickiego, Pocztarska, Rządowa, Sadowa, Sienkiewicza, Ściegiennego, Zatylna. Z dniem 1 września 1982 r. Plac Niepodległości i ul. Armii Czerwonej odeszły do rejony Szkoły Nr 6181. Orzeczeniem z 8 lutego 1990 r. do obwodu szkolnego włączono ulice: Długa, Dworna, Farna, Giełczyńska, Jana z Kolna, Jatkowa, Kapucyńska, Kaznodziejska, Krzywe Koło, Krótka, Plac Papieża Jana Pawła II, Plac Zielony, Pocztarska, Radziecka, Rybaki, Rządowa, Sadowa, Senatorska, Sienkiewicza, Stary Rynek, Szkolna, Woziwodzka, Zatylna, Zielona, Żydowska. Od 1997 r. obwód szkolny obejmował ulice: Długa, Dworna, Farna, Giełczyńska, Jana z Kolna, Jatkowa, Kapucyńska, Kaznodziejska, Krzywe Koło, Krótka, Plac Jana Pawła II, Plac Zielony, Pocztarska, Radziecka, Rybaki, Rządowa, Sadowa, Senatorska, Sienkiewicza, Stary Rynek, Szkolna, Woziwodzka, Zatylna, Zielona, Żydowska; były to te same ulice jak w 1990 r. Budynek szkoły znajdował się przy ul. Dwornej 22. W 1952 r. uczyło się w nim 222 dzieci, w 1982 r. – 651 w 23 oddziałach, w 1986 r. – 432 w 16 oddziałach. W 1989 r. pracowało 31 nauczycieli. Budynek szkoły wzniesiono w 1910 r.

Szkoła Nr 7. W 1971 r. do obwodu szkolnego należały ulice: Bema, Fabryczna, Kraska, Mickiewicza, Poznańska, Sikorskiego, Słoneczna, Spokojna, Spółdzielcza, Świerczewskiego, Turlejskiego 1, Zawady, Żabia. Orzeczeniem z 8 lutego 1990 r. do obwodu szkoły włączono ulice: Aleja Legionów (od nr 44 i nr 19), Bema, Dworcowa, Kraska, Mickiewicza, Moniuszki, Poznańska (od nr 131A do Alei Legionów), Słowackiego, Spółdzielcza, Wyszyńskiego, Zawady. Od 1 września 1994 r. kurator oświaty ustalił obwód szkolny obejmujący ulice: Aleja Legionów (od nr 44 do nr 19), Bema, Dworcowa, Kraska, Mickiewicza, Moniuszki, Poznańska, Słowackiego, Spółdzielcza, Wyszyńskiego, Zawady oraz unieważnił orzeczenie z 8 lutego 1990 r. Obwód tworzyły te same ulice jak w 1990 r. 182. Od 1997 r. obwód szkolny obejmował ulice: Aleję Legionów (od nr 19 i 50 to jest od ul. Sikorskiego), Bazową, Dworcową, Kolibrową, Kraskę, Kruczą, Małą Kraskę, Magazynową, Mickiewicza, Moniuszki, Poligonową, Pawią, Poznańską (od nr 119 do Al. Legionów), Przemysłową, Słowackiego, Spółdzielczą, Strusią, Wyszyńskiego. W porównaniu z poprzednim obwodem: ul. Bema odeszła do obwodu szkoły Nr 1, przybyły ulice: Bazowa, Kolibrowa, Krucza, Mała Kraska, Magazynowa, Pawia, Poligonowa, Poznańska, Przemysłowa i Strusia, co wiązało się z rozwojem przestrzennym miasta. Budynek szkoły znajdował się przy ul. Mickiewicza 6. W 1982 r. uczyło się 1041 dzieci w 35 oddziałach, w 1986 r. – 1048 w 38 oddziałach. W 1984 r. przeciętna liczba uczniów na jedną izbę lekcyjną wynosiła 51 i brakowało 12 pomieszczeń na jedną zmianę. W 1989 r. pracowało tu 55 nauczycieli. Budynek szkoły wzniesiono w 1957 r. przy ul. Mickiewicza 2 na 600 uczniów.

Szkoła Specjalna Nr 8 podlegała Wydziałowi Oświaty i Wychowania. Budynek szkoły wzniesiono w 1961 r.

Szkoła Nr 9. Orzeczeniem z 8 lutego 1990 r. do obwodu szkoły włączono ulice: Aleję Józefa Piłsudskiego (od ul. Zawadzkiej do Szosy Zambrowskiej), Hipokratesa, Kasztelańską, Księcia Janusza, Księżnej Anny, Mazowiecką, Rycerską, Zawadzką (od ul. Sikorskiego do Alei Józefa Piłsudskiego). Z dniem 1 września 1994 r. kurator oświaty określił obwód szkolny obejmujący ulice: Aleję J. Piłsudskiego (od Zawadzkiej do Szosy Zambrowskiej), Hipokratesa, Kasztelańską, Księcia Janusza, Księżnej Anny, Mazowiecką, Rycerską, Zawadzką (od Sikorskiego do Alei J. Piłsudskiego). Utraciło moc orzeczenie z 8 lutego 1990 r.183. Od 1997 r. do obwodu szkolny należały ulice: Aleja J. Piłsudskiego (od nr 4 i 11 A to jest od ul. Szosa Zambrowska do ul. Zawadzkiej), Hipokratesa, Kasztelańska, Księcia Janusza, Księżnej Anny, Rycerska, Zawadzka (od ul. Sikorskiego do Al. J. Piłsudskiego). W latach 1990 – 1997 do obwodu należały te same ulice. Budynek szkoły znajdował się przy ul. Księżnej Anny 18. W 1986 r. uczyło się 588 dzieci w 20 oddziałach, w 1988 r. – 1508 w 48 oddziałach. Zaznaczono, że obserwuje się wzrost liczby dzieci w tym obwodzie szkolnym. Budynek szkoły wzniesiono w 1986 r. na 900 miejsc, a przy niepełnej liczbie oddziałów ( VII – VIII) w 1988 r. liczba dzieci wynosiła 1508 plus 235 w oddziałach przedszkolnych. W 1989 r. pracowało 75 nauczycieli.

Szkoła Nr 10. Orzeczeniem z 8 lutego 1990 r. do obwodu szkoły włączono ulice: Kazańską, Kołłątaja, Konstytucji 3 Maja, Małachowskiego, Niemcewicza, Józefa Piłsudskiego (od Alei Legionów do ul. Zawadzkiej), Przykoszarową, por. Łagody, Sybiraków, Śniadeckiego, Zawady Przedmieście. W skład obwodu tej szkoły w zakresie klas IV-VIII weszła miejscowość Giełczyn. Z dniem 1 września 1994 r. kurator oświaty ustalił obwód szkolny obejmujący ulice: Kazańską, Kołłątaja, Konstytucji 3 Maja, por. Łagody, Małachowskiego, Niemcewicza, J. Piłsudskiego (od Alei Legionów do Zawadzkiej), Przykoszarową, Sybiraków, Śniadeckiego, Zawady Przedmieście. W skład obwodu tej szkoły w zakresie klas IV – VIII weszła miejscowość Giełczyn. Utraciło moc rozporządzenie z 23 czerwca 1992 r. Od 1997 r. do obwodu szkolnego obejmował ulice: Aleja J. Piłsudskiego (od nr 91 to jest od Al. Legionów do ul. Zawadzkiej), Kazańska, Kołłątaja, Konstytucji 33 Maja, Por. Łagody, Małachowskiego, Niemcewicza, Przykoszarowa, Sybiraków, Śniadeckiego, Zawady Przedmieście, Zawadzka (od Al. J. Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej). W 1990 r. i w 1994 r. do obwodu tej szkoły należały te same ulice, w 1997 r. doszły: Aleja Józefa Piłsudskiego i ul. Zawadzka. Budynek szkoły był oddawany do użytku partiami: w 1988 r., w 1990 r. i w 1991 r., znajdował się przy ul. Niemcewicza 17. W 1988 r. uczyło się tu 637 dzieci w 22 oddziałach. W 1989 r. pracowało 38 nauczycieli184.

171 Dz. Urz. Woj. Łomż. 1997 nr 11 poz. 75.

172 ArPł, Rada Narodowa, sygn. 2 k. 424; sygn. 7 k. 22; sygn. 13 k. 33; sygn. 68 k. 135; sygn. 75 k. 107. Prez. MRN, sygn. 2 k. 57, 289; sygn. 17 k. 233; sygn. 44 k. 276. Komitet Miejski PZPR, sygn. 19 k. 79. Rocznik Statystyczny Woj. Łomż. 1977, s. 3127; 1981, s. 75.

173 ArPł, Prez. MRN, sygn. 46 k. 99. W 1971 r. i dla innych obwodów szkolnych w Łomży. Rada Narodowa, sygn. 8 k. 6; sygn. 34 k. 228.

174 Dz. Urz. Woj. Łomż. 1993 nr 11 poz. 106. Obwody szkolne dla wszystkich szkół z 1997. – Dz. Urz. Woj. Łomż. 1997 nr 7 poz. 49;nr 11 poz.. 75.

175 Dz. Urz. Woj. Łomż. 1995 nr 7 poz. 51.

176 Dz. Urz. Woj. Łomż. 1994 nr 9 poz. 84.

177 ArPł, Prez. MRN, sygn. 32 k. 12, 101.

178 Dz. Urz. Woj. Łomż. 1994 nr 9 poz. 85. ArPł, Rada Narodowa, sygn. 8 k. 6.

179 ArPł, Prez. MRN, sygn. 30 k. 140.

180 Dz. Urz. Woj. Łomż. 1994 nr 9 poz. 82.

181 ArPł, Prez. MRN, sygn. 32 k. 239. Rada narodowa, sygn. 8 k. 6.

182 Dz. Urz. Woj. Łomż. 1994 nr 9 poz. 87.

183 Dz. Urz. Woj. Łomż. 1994 nr 9 poz. 83.

184 Dz. Urz. Woj. Łomż. 1994 nr 9 poz. 86.

 

1931 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Wzgórze św. Wawrzyńca

Wzgórze św. Wawrzyńca położone jest w Starej Łomży obok grodziska i związane z początkami Łomży. Wzgórze Świętego Wawrzyńca, miejsce, gdzie według tradycji i późnych odpisów z akt [...]

Upadek Łomży

W pierwszej połowie XVII w. widoczne stają się wyraźne objawy kryzysu, następuje zmierzch świetności miasta, podobnie jak wielu innych ośrodków miejskich na Mazowszu. Łomża w tym c[...]