Łomża. Ulica 3 Maja (Śniadowska)

Pierwsza jej nazwa to ulica Śniadowska, zaczynała się od Rynku pocztowego i łączyła się z gościńcem w kierunku Warszawy. Na mapce rosyjsko – języcznej z 1872 roku widać tereny zabudowane oznaczone kolorem różowym i tereny miejskie rolne oznaczone kolorem zielonym i ówczesny kształt i trasę ulicy Śniadowskiej (3 Maja). Ulica Polowa która dochodzi tylko do ulicy Śniadowskiej (której tylko początek jest na terenie zabudowanym), leżą już poza terenami zabudowanymi. Obecny układ ulic powstał po połączeniu ulicy Polowej z Szosową (Wojska Polskiego) pod koniec XIX i na początku XX wieku  i  w 1964 roku ówczesnej ulicy Świerczewskiego z Placem Kościuszki. Wygląd dzisiejszej ulicy 3 Maja niewiele różni się od tej z XIX wieku, tylko zamiast bruku jest asfalt, większość budynków  to budynki XIX-wieczne (3, 5, 8, 10, 11, 12) i budynek w narożniku ulicy 3 Maja i Polowej (18) wybudowanych w okresie gubernialny po 1866 roku. Stan ich jest jeszcze gorszy niż w latach między wojennych, bo nie mają prawdziwych gospodarzy. Nazwa Śniadowska przetrwała prawdopodobnie do początku lat 20-tych XX wieku gdy została przemianowana na ulicę 3 Maja, Śniadowska zaczynała się od ulicy Polowej. W czasie okupacji Radzieckiej od lutego 1940 roku została przemianowana na Październikową, od 1948 roku nazwana została 1 Maja, by w 1993 roku wrócić do starej nazwy 3 Maja.

1. Rosyjsko języczny plan Łomży z 1872 roku.
Plan zasięgiem obejmuje terytorium miasta w jego ówczesnych granicach. Na planie wykreślono sieć komunikacyjną miasta: place, ulice i drogi. Cztery place opisano nazwami: Stary Rynek, Nowy Rynek, Rynek Pocztowy i Rynek Bazarowy. Nazwami opisano także następujące ulice: Zamiejska, Rybaki, Nadnarwiańska, Kolegialna, Piękna, Rębielińska, Wiejska, Nadkanalna, Krzywe Koło, Żydowska, Kapucyńska, Księża, Zatylna, Krótka, Rządowa, Woziwoda (Woziwodzka), Długa, Pocztarska, Poprzeczna, Kotlarska, Senatorska, Szkolna, Radna, Nowa, Dworska, Farna, Giełczyńska, Widna, Wysoka, Śniadowska, Nowogrodzka, Spacerowa, Polowa (Polna). Opisano kierunki dróg: szosa z Warszawy do Kowna, szosa do Zambrowa, droga do Giełczyna, droga do Śniadowa, droga do cmentarza, droga polna. Kolorem niebieskim zaznaczono i opisano rzekę Narew. Na planie oznaczono kolorem zielonym grunty orne i Ogród Miejski. Zaznaczono i opisano cmentarz żydowski. Na planie nie przedstawiono zabudowy z wyjątkiem ważniejszych budowli rządowych i miejskich, wyróżnionych kolorem bordowym, oraz budowli sakralnych wyróżnionych kolorem fioletowym i znakiem krzyża. Ponadto na planie umieszczono podziałkę liniową w sążniach oraz oznaczono rysunkiem ozdobnym strzałki orientację północno-zachodnią.
2. Widok na ulicę 3 Maja od strony ulicy Wojska Polskiego.
3. Budynek zbudowany w latach powojennych w narożniku 3 Maja i Wojska Polskiego.
4. Pawilon poczty z końca pierwszej połowy lat 50-tych XIX wieku.
5. 3 Maja 2. budynek wzniesiony w latach sześćdziesiątych XX wieku dla pracowników ŁPB, obecnie komunalny.
6. Dawny budynek telekomunikacji.
7. Budynek mieszkalny powojenny z biblioteką na parterze.
8, 9, 10. 3 Maja 8 parterowy, 10 , 12 piętrowe, budynki  z okresu gubernialnego po 1866 roku.
11, 12. 3 Maja 3, 5, Budynki piętrowe z okresu gubernialnego.
13. Budynek piętrowy z tego samego okresu, narożnik 3 Maja i Polowej od strony dawnego szpitala wojskowego.
14, 15. 3Maja 11. Budynek piętrowy  z boniowanym przyziemiem, piętrem wydzielonym gzymsami kordonowymi,  zwieńczony gzymsem kroksztynowym, okna piętra z gzymsami na konsolkach. Fasada dziewięciu osiowa z płaskim trójosiowym ryzalitem.
16. Śniadowska 1912 rok. Widok w stronę Rynku Pocztowego.
17.
Widok na ulicę 3  Maja od strony ulicy Polowej.

2867 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Łomża. Ulica Krótka

Ulica Krótka, na początku XIX wieku Widna. Ulicą Krótką w tym czasie, ponieważ nie było przebitej ulicy od Nowego rynku do rzeki przebiegał Trakt warszawsko-petersburski, ponownie [...]

Łomża. Ulica Woziwodzka

Jest to ulica, która razem z ulicą Radziecką (północ) odchodzą prostopadle od Starego Rynku , Woziwodzka w kierunku wschodnim. Ulica ( Wodna w XVI w., Woziwoda w XIX w.) i Woziwod[...]