Łomża. Ulica Zielona

UL. ZIELONA

Wytyczono ją w połowie lat siedemdziesiątych XIX stulecia w południo­wo-wschodniej części miasta. Usytuowana jest w Centrum i stanowi łącznik ulic: Dwornej, Senatorskiej,  Woziwodzkiej  i Rybaków. Pod koniec XIX wieku nazywano ją Nową, lecz jeszcze przed 1925 oku powrócono do poprzedniej nazwy.
Powstał od określenia koloru. Nazwa została utworzona z pewnością od po­łożenia ulicy wśród (ówcześnie) ogromnej ilości zieleni, zwłaszcza drzew, w pobliżu rzeki Narwi.
Ulica Zielona współcześnie, to zabudowa parterowa i piętrowa. U zbiegu ulic Woziwodzkiej i Zielonej powstała w okresie między wojennym piekarnia pod pod adresem Zielona 10 własność Powszechnej Spółdzielni Spożywców sp. zo.u. Piekarnia ta funkcjonowała chyba do lat 80-tych. Teraz pozostał po niej pusty zarośnięty plac.
U zbiegu ulic Rybaki i Zielonej w budynku z początku XX wieku po byłej Szkole Podstawowej nr 1 mieści się obecnie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie  w Łomży ul. Zielona 21 .

Przy ulicy Zielonej 21,

  • od 1993 roku jako Zespół Szkół Zawodowych (1993 – 1997),
  • od 1997 roku  Zespół Szkół Technicznych,
  • od 1997 – 2002 roku Zespół Szkół Technicznych  im. Marii Skłodowskiej – Curie,
  • od 2002 roku Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie

Budynek został wyremontowany i pobudowano nowe zaplecze na potrzeby szkoły.

1. Mapka ulicy Zielonej i zaznaczonej na niej ZSTiO.

2. Ulica Zielona od strony ulicy Dwornej.

3. Ulica Dworna od ulicy Senatorskiej w kierunku ulicy Dwornej.

4. Skrzyżowanie ulicy Zielonej i ulicy Senatorskiej.

5. Ulica Zielona od skrzyżowania z ulicą Senatorską w kierunku ulicy Woziwodzkiej.

6. Ulica Zielona od skrzyżowania z ulicą Woziwodzką w kierunku ulicy Senatorskiej i Dwornej.

7. Skrzyżowanie ulicy Zielonej z Woziwodzką.

8. Pusty zarośnięty plac po byłej Piekarni nr 1.

9. Ulica Zielona od skrzyżowania z ulicą Woziwodzką do pierwszego zakrętu.

10. Dawna Piekarni nr1.

11. Ulica Zielona od pierwszego zakrętu w kierunku ulicy Woziwodzkiej.

12. Ulica Zielona od pierwszego zakrętu w kierunku ZSTiO.

13. Widok na Piątnicę z Ulicy Zielonej.

14. Schodki łączące ulicę Zieloną ulicą Rybaki.

15. Ulica Zielona z okresu powojennego od strony ulicy Krzywe Koło.

16. Zniszczona ulica Zielona w czasie działań II wojny światowej od strony ulicy Rybaki. Po prawej stronie widocxzny budynek ówczesnej Szkoły Podstawowej nr 1.

17. Ulica Zielona od ulicy Rybaki, obok za drzewami ZSTiO.

18. Dawna Szkoła Podstawowa nr 1, obecnie ZSTiO nr 4.

Opracował Henryk Sierzputowski na podstawie:
Anna Pańkowska, Justyna Piechocka
Nazewnictwo Miejskie Współczesnej Łomży.
http://www.zielona21.lomza.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=57


4962 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Łomża. Ulica Fabryczna

UL. FABRYCZNA Powstała między 1934 a 1946 rokiem i początkowo nazywała się Droga Fabryki,co z czasem zostało zmienione na ulicę Fabryczną. Toponim powstał od rzeczownika fabryka[...]

Łomża. Ulica Krzywe Koło

Ulica Krzywe Koło jest prawdopodobnie w miejscu dawnej drogi publicznej, która prowadziła przez Popową Górę, obok kościoła NMP i św. Apostołów (w tym miejscu obecnie klasztor Braci[...]