Pogrzeb Biskupa Stanisława Kostki Łukomskiego

Zredagowano na podstawie pracy doktorskiej ks. dr Tadeusza Białousa,
Biskup Stanisław Łukomski (1874 – 1948)  Pasterz Niezłomny,

Wydawnictwo Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, Rajgród 2010,
str. 286-289

29 października 1948 r. (piątek), nazajutrz po śmierci bp. Stanisława Łukomskiego, ciało jego w metalowej trumnie, przewieziono ze szpitala sióstr Elżbietanek na Mokotowie do podziemi kościoła pw. Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu Warszawie. Zwłoki spoczywały przez sobotę i niedzielę rano. W tym czasie wierni, duchowieństwo i zakonnice mogli oddać hołd tragicznie zmarłemu ordynariuszowi diecezji łomżyńskiej. W niedzielę, o godzinie dziesiątej rano odprawiono mszę święta, po której zwłoki bp. Łukomskiego przewieziono do Łomży samochodem pogrzebowym. W przewozie asystowali: kapelan ks. Józef Biernacki, ks. dr Mikołaj Sasinowski i kilka sióstr zakonnych.
Po drodze samochód zatrzymywał się przy kościo­łach parafialnych w Ostrowi Mazowieckiej i w Zambrowie, gdzie wierni i kapłani mogli pożegnać swego niezłomnego i oddanego im pasterza. O godzinie piętnastej rzesze wiernych z duchowieństwem i biskupem sufraganem Czesławem Rydzewskim, oczekiwały na samochód ze zwłokami biskupa na Zambrowskim Rynku. Stąd duchowni na swoich barkach, w żałobnym kondukcie przenieśli trumnę do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy placu H. Sienkie­wicza.
W kościele trumna spoczywała do środy, 3 listopada. Codziennie przy niej
odprawiane były msze święte, w których wierni modlili się przed trumną swego biskupa za spokój jego duszy. Straż honorową przy trum­nie pełnili alumni łomżyńskiego wyższego seminarium duchownego i harcerze Przeniesienie trumny do katedry i nieszpory żałobne, odbyły się o godzinie piętnastej. W ostatniej drodze tragicznie zmarłemu biskupowi towarzyszyło około 100 księży, biskupi na czele z arcybiskupem Romualdem Jałbrzykowskim, siostry zakonne szarytki, oo. kapucyni, około 3 tysięcy wiernych, poczty sztandarowe cechów rzemieślniczych, harcerstwa, Sodalicji Mariańskiej oraz przedstawicieli „Caritasu”. P
o złożeniu trumny ze zwłokami bp. Stanisława Łukomskiego na katafalku ustawionym w prezbiterium katedry, odśpiewano uroczyste nie­szpory żałobne.
Główne nabożeństwo żałobne odprawiono w katedrze w czwartek, 4 listopada. o godzinie dziesiątej. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył arcybiskup Jałbrzykowski. Mowę żałobną wygłosił ordynariusz płocki, bp. Tadeusz Zakrzewski, były sufragan bp. Łukomskiego. W nabożeństwie uczestniczył arcybiskup Walenty Dymek – metropolita poznański i 15 biskupów. Katedra była przepełniona wier­nymi i duchowieństwem z całej diecezji łomżyńskiej. Po mszy świętej i odprawieniu „Rostrum Dolores” stare mury katedry łomżyńskiej przyjęły do swych podziemi doczesne zwłoki śp. biskupa Stanisława Kostki Łukomskiego.


Opracowanie nadesłał:
Adam Sobolewski

Przetworzył i opublikował na Serwisie Zespół Redakcyjny:
Mariusz Patalan, Henryk Sierzputowski i Jerzy Smurzyński

3086 Ogólnie 5 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Porucznik Machalica

Rolniczy Zakład Doświadczalny w Kisielnicy Pierwsza informacja o pracach doświadczalnych prowadzonych w Kisielnicy ukazała się w 1912 roku w zeszycie 6 Towarzystwa Naukowego Warsz[...]