Pogrzeb Biskupa Stanisława Kostki Łukomskiego

Pogrzeb biskupa Łukomskiego

Zredagowano na podstawie pracy doktorskiej ks. dr Tadeusza Białousa,
Biskup Stanisław Łukomski (1874 – 1948)  Pasterz Niezłomny,
Wydawnictwo Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, Rajgród 2010,
str. 286-289.

29 października 1948 r.( piątek), nazajutrz po śmierci bp. Stanisława Łukomskiego, ciało jego w metalowej trumnie, przewieziono ze szpitala sióstr Elżbietanek na Mokotowie do podziemi kościoła pw. Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu Warszawie. Zwłoki spoczywały przez sobotę i niedzielę rano. W tym czasie wierni, duchowieństwo i zakonnice mogli oddać hołd tragicznie zmarłemu ordynariuszowi diecezji łomżyńskiej. W niedzielę, o godzinie dziesiątej rano odprawiono mszę święta, po której zwłoki bp. Łukomskiego przewieziono do Łomży samochodem pogrzebowym. W przewozie asystowali: kapelan ks. Jozef Biernacki, ks. dr Mikołaj Sasinowski i kilka sióstr zakonnych. Po drodze samochód zatrzymywał się przy kościo­łach parafialnych w Ostrowi Mazowieckiej i w Zambrowie, gdzie wierni i kapłani mogli pożegnać swego niezłomnego i oddanego im pasterza. O godzinie piętnastej rzesze wiernych z duchowieństwem i biskupem sufraganem Czesławem Rydzewskim, oczekiwały na samochód ze zwłokami biskupa na Zambrowskim Rynku. Stąd duchowni na swoich barkach, wżałobnym kondukcieprzenieśli trumnę do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy placu H. Sienkie­wicza. W kościele trumna spoczywała do środy, 3 listopada. Codziennie przy niej odprawiane były msze święte, w których wierni modlili się przed trumną swego biskupa za spokój jego duszy. Straż honorową przy trum­nie pełnili alumni łomżyńskiego wyższego seminarium duchownego i harcerze Przeniesienie trumny do katedry i nieszpory żałobne, odbyły się o godzinie piętnastej. W ostatniej drodze tragicznie zmarłemu biskupowi towarzyszyło około 100 księży, biskupi na czele z arcybiskupem Romualdem Jałbrzykowskim, siostry zakonne szarytki, oo. kapucyni, około 3 tysięcy wiernych, poczty sztandarowe cechów rzemieślniczych, harcerstwa, Sodalicji Mariańskiej oraz przedstawicieli „Caritasu”.Po złożeniu trumny ze zwłokami bp. Stanisława Łukomskiego na katafalku ustawionym w prezbiterium katedry, odśpiewano uroczyste nie­szpory żałobne. Główne nabożeństwo żałobne odprawiono w katedrze w czwartek, 4 listopada. o godzinie dziesiątej. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył arcybiskup Jałbrzykowski. Mowę żałobną wygłosił ordynariusz płocki, bp. Tadeusz Zakrzewski, były sufragan bp. Łukomskiego. W nabożeństwie uczestniczył arcybiskup Walenty Dymek – metropolita poznański i 15 biskupów. Katedra była przepełniona wier­nymi i duchowieństwem z całej diecezji łomżyńskiej. Po mszy świętej i odprawieniu „Rostrum Dolores” stare mury katedry łomżyńskiej przyjęły do swych podziemi doczesne zwłoki śp. biskupa Stanisława Kostki Łukomskiego.


Opracowanie nadesłał:
Adam Sobolewski

Przetworzył i opublikował na Serwisie Zespół Redakcyjny:
Mariusz Patalan, Henryk Sierzputowski i Jerzy Smurzyński.

2740 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar