Zagadka historyczna nr 163

Kto uratował tablicę poświęconą pamięci Leona Kaliwody ?

Tablica na kamienicy Śledziewskich poświecona Leonowi Kaliwodzie

Tablica na kamienicy Śledziewskich poświęcona Leonowi Kaliwodzie

Któż z nas nie zna sylwetki bohatera, którego w kwietniu 1917 roku Komenda Główna Polskiej Organizacji Wojskowej skierowała do pełnienia obowiązków komendanta X Okręgu POW w Łomży. Historia jego tragicznej śmierci przy rozbrajaniu patrolu niemieckiego w przededniu odzyskania przez Polskę niepodległości, weszła na trwałe  do historii Łomży oraz świadomości kolejnych pokoleń łomżyniaków. Rokrocznie w dniu 11. listopada, przed poświęconą Jego osobie tablicą memoratywną ufundowaną przez nasze społeczeństwo,  odbywają się uroczystości obchodów Dnia Niepodległości.
Wszyscy też znamy dzień oficjalnego i uroczystego odsłonięcia tablicy wmurowanej w ścianę kamienicy Śledzi
ewskich datowany na 11 listopada 1933 r.*  O dacie powtórnego wmurowania tablicy i jej odsłonięcia w dniu 11 listopada 1981 r., świadczy druga tabliczka umieszczona pod główną tablicą memoratywną.
Pytanie autora zagadki, którym jest nasz znany regionalista kolega Adam Sobolewski brzmi:

Kiedy i kto zdjął ze ściany kamienicy Śledziewskich tablicę memoratywną poświęconą pamięci Leona Kaliwody oraz komu i w jakich okolicznościach, zawdzięczamy jej ochronę i przechowanie do czasów powstania NSZZ Solidarność ?

Na odpowiedzi redakcja oczekuje do dnia 29 marca (poniedziałek) – g.12 , przy czym mogą one być udzielane zarówno w komentarzu pod treścią zagadki, jak i na profilu portalu historialomzy.pl na FB. W przypadku wcześniejszego udzielenia pełnej odpowiedzi, termin rozstrzygnięcia zagadki historycznej ulegnie skróceniu.

/red/

* – Rys monograficzny działalności Drużyny Weteranów Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej. Krąg Seniorów im. Leona Kaliwody na tle skautingu światowego i polskiego. Jest taka drużyna ( Łomża listopad 2003, tom I. str. 259)

Jeśli chcesz być informowana(-y) o nowych artykułach, to polub naszą stronę na https://www.facebook.com/historialomzy
oraz
zgłoś swój akces do grupy na FB:
https://www.facebook.com/groups/historialomzy

 

824 Ogólnie 2 Dziś
  
 

2 Komentarzy

  1. 26 marca 2021  9:16 przez Krzysztof Odpowiedz

    Dwie uwagi odnośnie zagadki. W 1928 roku dla uczczenia 10 rocznicy odzyskania niepodległości, uczczenia pamięci Leona Kaliwody, a zarazem zadokumentowania zasług POW w zdobywaniu niepodległości, postanowiono wmurować tablicę pamiątkową w ścianie domu Sienkiewicza 8. Powołano komitet obchodów. Na odbytym 18 października zebraniu komitetu, pod przewodnictwem płk Janusza Dłużniakiewicza dowódcy 33 pp., wyłoniono wydział wykonawczy w składzie ob. Skarzyński, Dębowski, Fulmyk i Surawska, któremu powierzono wykonanie projektu. Wydział wykonawczy zawiadomił odezwą cały teren X okręgu POW o szczegółach realizacji i poświęcenia tablicy, a także rozpoczął zbiórkę funduszy na ten cel. Jak podaje Czesław Rybicki tablica ku czci Leona Kaliwody została w murowana 11 listopada 1928 r. na budynku przy ul. Sienkiewicza 8 (obecnie nr 10).
    W 1933 roku w 15 rocznicę śmierci Kaliwody społeczeństwo Łomży postanowiło ufundować, istniejący do dziś, nagrobek na cmentarzu. Połączono tę uroczystość z fundacją sztandaru dla Związku Peowiaków. Środki pochodziły ze zbiórki pieniędzy wśród ludności Łomży. Powołano Komitet Fundacji Sztandaru i budowy Pomnika – Nagrobka ś. p. Leona Kaliwody, w którego skład weszli: Jan Janicki – prezes, K. Piotrowski zastępca, Dziarski Bolesław, Fulmyk Michał, Grzymkowski Wacław, Kochański Bolesław, Kowalski Stanisław, Kahn Zygmunt, Piórkowski Julian jako członkowie. Uroczystość miała miejsce w niedzielę 19 listopada 1933 roku.

  2. 26 marca 2021  10:03 przez Wojciech Winko Odpowiedz

    Dziękuję za bardzo cenną uwagę, przybliżającą nam okoliczności ufundowania i wmurowania tablicy. Do wszelkich komentarzy odniesie się autor zagadki przy podaniu jej rozwiązania.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Zagadka 72

Proszę podać lokalizację krzyża widocznego na zdjęciu. Jakiego miejsca jest częścią ? Dla ułatwienia dodam, że krzyż znajduje się w bliskich okolicach Łomży.