Harcerstwo Łomżyńskie. Wczoraj i Dziś. Tom 2.

Działalność programowa Hufca

Rozdział IV 

Str. 164-174

hm. Dorota Górska

REGIONALNE SPOTKANIA DRUŻYN HARCERSKICH – DROZDOWO

Regionalne Spotkania Drużyn to cykl dwóch imprez jednodniowych skierowanych do dzieci i młodzieży z drużyn harcerskich naszego hufca oraz do zaprzyjaźnionych klas łomżyńskich szkół. Związane są z propagowaniem tradycji naszego regionu.
Pierwszy raz w ramach cyklu spotykamy się co roku na Wiosennym Zlocie „Przed Palmową Niedzielą”, podczas którego dzieci uczestniczą m.in. w tworzeniu palm wielkanocnych. Główną postacią tych spotkań jest druhna Jadwiga Solińska, znakomita twórczyni ludowa naszego regionu. Podczas zajęć tworzenia palm dh. Solińska prezentuje swoją twórczość: recytuje swoje wiersze, śpiewa pieśni, pokazuje wycinanki, zabawki. W kwietniu 2009 roku imprezie towarzyszyło otwarcie wystawy wycinanek i pracy druhny Jadzi pod tytułem „Rajski ogród”.

Dodatkową atrakcją naszego Zlotu w 2010 roku było otwarcie wystawy pająków i skorpionów.

W czasie zlotu uczestnicy poznają także twórczość ludową zanikających rzemiosł: kowalstwo artystyczne, garncarstwo, rzeźbiarstwo. Samodzielnie próbują wykonać rzeźbę w glinie, drewnie, malują na szkle. Wszystko odbywa się pod czujnym okiem instruktorów oraz twórców ludowych, a wykonane prace harcerze mogą zabrać do domu.
Kolejnym punktem programu jest zwiad przyrodniczy, kiedy to dzieci obserwują florę i faunę Rezerwatu Kalinowo. Zlot odbywa się wczesną wiosną, więc podczas zwiadu uczestnicy mogli wziąć udział w przenoszeniu na drugą stronę drogi żab wędrujących w stronę rzeki. Nikomu nie przeszkadza wygląd tych płazów, a dzieci chętnie uczestniczą w akcji, poznając różne gatunki tych zwierząt.
Podczas zwiadu historycznego młodzi odkrywcy mają okazję do poznania historii i ludzi związanymi z Drozdowem, a także z jego obecnymi mieszkańcami. Szukają dawnego dworku, browaru, odwiedzają grobowiec Lutosławskich na miejscowym cmentarzu. Skarbnicą wiedzy jest ksiądz proboszcz, którego można wypytać o szczegóły z historii Drozdowa. Podsumowaniem zwiadu jest zwiedzanie Muzeum w Drozdowie, w którym można obejrzeć pamiątki po rodzinie Lutosławskich, poznać historię rodziny oraz ich wkład w rozwój nauki i pielęgnowaniu polskości podczas zaborów.
Uzupełnieniem obu zwiadów jest prezentacja zdobytych wiadomości oraz zwiedzanie Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Oprócz walorów poznawczych imprezy jest ona okazją do integracji środowisk harcerskich i nieharcerskich, a także wymiany doświadczeń zdobytych w szkole oraz w czasie imprezy. Zlot zakończony jest wspólnym ogniskiem, podczas którego dzieci mogą posilić się własnoręcznie upieczoną kiełbaską.
Drugi raz spotkanie w Muzeum odbywa się pod koniec listopada pod hasłem „Z wizytą u księdza Lutosławskiego”. Głównym punktem programu jest poznanie życia i działalności księdza Lutosławskiego – twórcy Krzyża Harcerskiego, który całym swoim życiem namawiał do pracy na rzecz innych ludzi oraz rozwijania swoich zdolności. W czasie tego spotkania uczestnicy uczą się wykonywania wycinanek kurpiowskich, wyszywania oraz tradycyjnego, regionalnego wystroju domów. Poznają także tradycje związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Przy tej okazji wykonują okolicznościowe zabawki i dekoracje. Podsumowaniem Zlotu jest prezentacja prac twórców ludowych oraz uczestników.

Kadrę w kolejnych latach Wiosennego Zlotu „Przed Palmową Niedzielą” stanowili:

I Wiosenny Zlot Drużyn Harcerskich – 7 – 8. IV. 2006 r.

pwd. Sandra Znoińska – komendantka
pwd. Łukasz Kościuczuk – instruktor programowy
Grzegorz Grabowski – instruktor programowy
Marek Uliński- kwatermistrz
ćwik Daniel Kaczor

II Wiosenny Zlot Drużyn Harcerskich – Drozdowo 31.03.2007

hm. Dorota Górska – komendantka
phm. Sandra Znoińska
Anna Tomaszewska
Katarzyna Narożna
Jadwiga Solińska

III Wiosenny Zlot Drużyn Harcerskich – Drozdowo 15.03.2008

hm. Dorota Górska – komendantka

IV Wiosenny Zlot Drużyn Harcerskich – 4.04.2009.

Otwarcie wystawy Jadwigi Solińskiej „Rajski ogród”

hm Dorota Górska
– pwd Małgorzata Modzelewska
– Małgorzata Żebrowska

V Wiosenny Zlot DH – 27.03.2010.

Otwarcie wystawy pająków i skorpionów.

hm. Dorota Górska
– Katarzyna Dobkowska
– Jacek Raciborski
– Artur Nowacki
– Barbara Turowska
hm. Dorota Górska

ZUCHOLANDIA

Ma formę festynu przeznaczonego dla zuchów działających w hufcu Łomża, ale także dla wszystkich chętnych dzieci w wieku 6 -10 lat. Celem  spotkania jest integracja dzieci i zuchów z różnych środowisk, propagowanie zdrowej aktywności ruchowej, zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz bezpieczną i dobrą zabawę. Skierowana jest również do rodziców. Rodzinna radosna rywalizacja poprzez szereg konkursów i quizów jest doskonałym sposobem na budowanie relacji dziecko-rodzic. Pomysłodawcą i organizatorem Zucholandii jest phm. Tomasz Nidzgorski, który skupia wokół siebie harcerzy łomżyńskich oraz sponsorów i przyjaciół Przedszkola nr 9 w Łomży.
Zainteresowanie tą formą zajęć z dziećmi jest ogromne. Z każdym rokiem przybywa coraz więcej grup przedszkolnych i szkolnych z Łomży i Zambrowa. Gościliśmy także dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Łomży oraz dzieci czeczeńskie z Ośrodka w Czerwonym Borze.
Zucholandia jest okazją promowania ZHP jako organizacji pożytku publicznego zajmującej się wychowaniem dzieci i pokazania harcerskich form i metod pracy. Spotkanie w Przedszkolu nr 9 ma formę biegu harcerskiego. Każda zgłoszona grupa dzieci ma za zadanie dotrzeć do punktów znajdujących się na terenie przedszkola i terenie Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wokół przedszkola. Na otrzymanej karcie startowej każdy zespół zaznaczał zdobytą ilość punktów i potwierdzał wykonanie otrzymanego zadania. Zadania związane były tematycznie z dyscyplinami sportowymi, bezpieczeństwem oraz promowaniem turystyki. Każde dziecko po zrealizowaniu zadań w poszczególnych punktach patrolowych otrzymał sprawność „Bezpieczny Przedszkolak”, „Olimpijczyk”.
W trakcie trwania Zucholandii przewidzianych jest zawsze wiele atrakcji, m.in.: pokaz ratowniczo-medyczny, prezentacja sprzętu Państwowej Straży Pożarnej, wyposażenia policjanta, zajęcia z zawodnikami Łomżyńskiego Klubu Sportowego oraz pielęgniarkami ze Studium Medycznego w Łomży.

phm. Lidia Grad
hm. Dorota Górska

Zlot Przyjaźni W Zambrowie

Pod koniec maja, każdego roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie odbywa się Harcerski Zlot Przyjaźni. Biorą w nim udział gromady zuchowe i drużyny harcerskie z Zambrowa, Jedwabnego, Czyżewa i Łomży. Organizatorem i pomysłodawcą Zlotu jest phm. Lidia Grad – drużynowa 44 Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „Oaza spokoju”, działająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie.
Pomysły na temat przewodni są co roku inne. W 2008 roku Zlot został wzbogacony o grę po mieście pod hasłem „Co robią inni, gdy my śpimy”. W 2009 r. przebiegał pod hasłem „Jak bawią się skauci/harcerze w krajach Unii Europejskiej?”. Rozpoczynaliśmy także tym zlotem realizację projektu „Łączymy pokolenia”. W 2010 r. w roku służby hasłem zlotu była „Służba innym” i miał na celu propagowanie harcerstwa w środowisku lokalnym.
Zlot rozpoczyna się apelem, w piątek ok. godziny 18.30. Wszyscy uczestnicy zlotu otrzymują teczki przyjaźni, w których znajdują się zadania bojowe, związane z motywem przewodnim zlotu. Wieczorem zuchy i harcerze spotykają się na ,,świeczkowisku” połączonym ze śpiewami, pląsami i odgrywaniem scenek tematycznych. Ciszy nocnej nie można spodziewać się zbyt wcześnie. Mając do dyspozycji halę sportową trudno iść spać. Do późnych godzin odbywają się rozgrywki i konkurencje sportowe między drużynami.
Głównym punktem sobotniego dnia są co roku zajęcia na Pływalni Miejskiej ,,Delfin”. Po posiłku wszyscy ruszają na bieg patrolowy ulicami Zambrowa. Na uczestników czekają zawsze ciekawe zadania do rozwiązania oraz liczne niespodzianki. Po zdaniu relacji i złożeniu kart patrolowych wszyscy z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Najlepsi zawsze otrzymują nagrody, dyplomy i wiele atrakcyjnych gadżetów.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne Zloty Przyjaźni w Zambrowie i naszych harcerskich przyjaciół.

Kolejne Zloty przygotowywane były przez instruktorów:

I Zlot „Przyjaźń To Największy Skarb” – Zambrów

9 – 10.06.2006 (Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie)

pwd. Lidia Grad – komendant
Marta Jasionowska
Jolanta Kobielska
Bożena Kalinowska

II Zlot Przyjaźni – Zambrów 25 – 26. V. 2007
(Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie)

pwd. Lidia Grad

hm. Dorota Górska

Katarzyna Powichrowska

III Zlot Przyjaźni – Zambrów 30 – 31 maja 2008 r.

(Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie)

– pwd. Lidia Grad
– Katarzyna Powichrowska
– Elżbieta Glińska
– Marta Jasionowska
– Karol Konarzewski

IV Zlot Przyjaźni – Zambrów – 22 – 23.V.2009 r.
(Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie)

– pwd. Lidia Grad

– Elżbieta Glińska

V Zlot Przyjaźni – Zambrów – 14 – 15 .05. 2010

(Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie)

– phm. Lidia Grad
– pwd. Elżbieta Glińska
– Katarzyna Powichrowska
– Bartosz Dąbrowski
hm. Dorota Górska

Zlot „Na Powitanie Lata”

Zlot jest podsumowaniem pracy w roku harcerskim. Służy prezentacji osiągnięć drużyn działających w różnych środowiskach w obrębie działania naszego hufca. Podczas biegu oraz gry harcerskiej uczestnicy rywalizują o miano najlepszej drużyny Zlotu w swojej kategorii. Drużyny przedstawiają dorobek całego roku. Zlot jest także przygotowaniem do Harcerskiej i Nieobozowej Akcji Letniej pod względem metodycznym (szkolenie w zakresie programowym i metody harcerskiej) i kwatermistrzowskim (przygotowanie sprzętu oraz szkolenie w zakresie umiejętności kwatermistrzowskich).
Miejscem Zlotu jest baza harcerska w Nowym Młynie. Jest to jednocześnie okazja do przeprowadzenia szeregu działań kwatermistrzowskich: łatania i sprawdzania namiotów, trzepania koców i materaców, porządkowania magazynów.
W założeniach organizatorem Zlotu była Komenda Hufca, jednakże już od IV Zlotu organizacją zajęło się namiestnictwo zuchowo – harcerskie pod kierunkiem phm. Sandry Znoińskiej, a w kolejnych latach przygotowanie przejął Szczep „Rubikon” oraz 13 ŁDH „Agada”. W programie pojawiają się coraz ciekawsze propozycje programowe do wykorzystania w codziennej pracy w drużynie. W ramach zajęć biletowanych1 wykonywano m.in. biżuterię, rywalizowano na przestrzennym puzzle, strzelano z wiatrówki, wykonywano maski. Odbywają się zajęcia linowe – przeprawa przez rzeczkę oraz tzw. „skrzynki”2.
Podczas Zlotu Hufca harcerze co roku uczestniczą w Spotkaniach Czerwcowych Drużyny Weteranów Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej – Kręgu Seniorów w Nowogrodzie, gdzie odbywa się spotkanie pokoleń w czasie „Nocy świętojańskiej”. Jest to zawsze okazja do wspomnień o Adamie Chętniku, którego córka należy do DWHZŁ, a który jest patronem Hufca. Ponadto w 2008 r. uczestniczyliśmy w XXV Jubileuszowym Zlocie Drużyny Weteranów.

Zlot w 2008 roku

Tradycyjnie, bo już nie po raz pierwszy po zakończeniu roku szkolnego i rozpoczęciu wakacji w naszym hufcu organizowany był w Nowym Młynie Zlot „Na Powitanie Lata” 2008. Zlot ten był jednym z dłuższych, ponieważ trwał nie trzy, ale cztery dni, a organizatorami była 31 Łomżyńska Drużyna Wędrownicza „Suma Wszystkich Strachów” (31 ŁDW SWS). Wszystko rozpoczęło się w sobotę o godzinie 9 rano, kiedy pierwsze drużyny przybyły na bazę. Przed południem mogliśmy już widzieć ok. 60 uczestników, którzy rozstawiali sobie dach nad głową, czyli namioty.
Pierwszego dnia – w sobotę, jednym z ważniejszych wydarzeń był udział wszystkich harcerzy w Zlocie Kręgu Instruktorskiego Weteranów w Nowogrodzie. Na miejscu mieliśmy okazję wysłuchać gawęd oraz bliżej zapoznać się z postacią Adama Chętnika, którego imię nosi nasz hufiec. Po świeczkowisku każdy mógł obejrzeć eksponaty członków HGRH 33 Pułku Piechoty Strzelców Kurpiowskich, po czym seniorzy zaprosili nas na wspaniały poczęstunek.
Wyruszając z powrotem do Nowego Młyna, na chwilę zaszliśmy do Skansenu w Nowogrodzie, gdzie odbywały się koncerty grup rokowych oraz diskopolowych podczas festynu świętojańskiego. Wieczorem już byliśmy na miejscu i powoli przygotowywaliśmy się do wieczornego ogniska, w czasie którego dziewczęta rzucały do Rózi wcześniej przygotowane wianki. Po obrzędach związanych z nocą świętojańską Zobowiązanie Instruktorskie przyjęła nasza koleżanka z drużyny druhna Ewelina Modzelewska, czego serdecznie gratulujemy. Potem bezwzględna cisza nocna i spać do śpiworów.
Następny dzień, niedziela, rozpoczął się dość wcześnie pobudką, chwila na śniadanie i zajęcia biletowane. Tego dnia wszyscy uczestnicy Zlotu mieli okazję postrzelać z wiatrówki, sprawdzić swoją wiedzę medyczną czyli zajęcia z fantomem, potańczyć tango lub ułożyć „puzzle”. Prowadzone były również zajęcia linowe. Tak czas zleciał nam do obiadu, a o godzinie 17.00 wszyscy przygotowywali się do debaty instruktorsko -wędrowniczej „Patriotyzm jutra – wyzwania stojące przed harcerstwem”. Dyskusja toczyła się nad współczesnym patriotyzmem i rolą harcerstwa w społeczeństwie. Poza tym szukano odpowiedzi na pytanie, czy my mamy być wypełnieniem tłumu podczas świąt państwowych, czy nasza rola i zadania są nieco większe? Po debacie zostaliśmy podzieleni na 3 zespoły i nasza rozmowa przeniosła się do małych grup, gdzie mogliśmy skonfrontować swoje poglądy.
Następnym punktem była harcerska msza święta. W miłym towarzystwie czas szybko mija i zanim się obejrzeliśmy pora była już na … „Rykowisko”3, gdzie każda z drużyn zaprezentowała swoje talenty muzyczne. Już po raz kolejny dowiedliśmy, że śpiewać każdy może. W poniedziałek wszyscy mogli sprawdzić się w całodniowym biegu patrolowym. Bieg miał na celu podsumowanie całego Zlotu a uczestnicy mogli wykazać się znajomością pionierki i pomysłowością. Wieczorem każdy z nas pracował na rzecz bazy harcerskiej. Najmłodsi sprzątali, a mężczyźni wycinali drzewa. Wieczorem odbyło się ognisko podsumowujące.
Wtorek – dzień ostatni i praktycznie najmniej miłe zajęcia, czyli od rana sprzątanie. Zwijanie kanadyjek, namiotów, koców. O godzinie 12.00 apel kończący z rozdaniem nagród, dyplomów, loterią fantową i powoli wyjazd do domu.
Na koniec chciałabym pozdrowić gości z różnych części Polski, którzy razem z nami uczestniczyli w zlocie, a mianowicie Sebastiana (Dzyndzla) oraz Wojomira (Wojka).

phm. Sandra Znoińska

Ojcowizna – Ojczyzna

Podczas Zlotu „ Na powitanie lata” w Nowym Młynie w 2008 r. odbyła się ciekawa debata na temat „Patriotyzm jutra- wyzwania stojące przed harcerstwem”. Jej celem była odpowiedź na pytania dotyczące sposobu wychowania młodzieży w aspekcie postaw patriotycznych i wypracowanie wspólnego spojrzenia na rolę harcerstwa we współczesnym społeczeństwie. Były ciekawe pytania do debaty, np.: jaki ma być patriotyzm jutra, kto odpowiada za kształtowanie młodego Polaka, czy harcerstwo odgrywa istotną rolę w wychowaniu, itp. Była dyskusja panelowa, w której uczestniczył ks. Ludwik Brzostowski – kapelan Drużyny Weteranów, dh phm. Adam Frączek, dh Zbigniew Dobkowski, prowadząca spotkanie dh. Komendant hm. Dorota Górska i inni uczestnicy Zlotu. Była też praca w grupach, a całość zakończyła polowa msza święta odprawiona przez druha kapelana. W homilii ponownie znalazło się nawiązanie do tematu debaty.
Pragniemy podkreślić wielką życzliwość, z jaką harcerze spotykają się ze strony ks. Ludwika Brzostowskiego. Dziękujemy szczególnie za mocne zaangażowanie się w czasie obecności na terenie naszego Hufca kapliczki Matki Boskiej Harcerskiej oraz za udział i mądre życiowe przemyślenia w dyskusji podczas Zlotu w Nowym Młynie. Liczymy na dalszą pomoc i owocną współpracę.(af)

Zlot 2009

Jak dobrze rozpocząć wakacje? Odpowiedź na to pytanie jest jedna – każdy harcerz z Hufca Łomżyńskiego wie, że w pierwszy wakacyjny weekend, od razu po zakończeniu roku szkolnego, trzeba zabrać plecak i wyruszyć na bazę harcerską do Nowego Młyna, gdzie właśnie rozpocznie się Zlot „Na Powitanie Lata”. W 2009 roku w program tej imprezy zostały włączone dwie inne: udział w obchodach Jubileuszu 1000-lecia męczeńskiej śmierci Świętego Brunona z Kwerfurtu z udziałem Episkopatu Polski (nie tylko uczestniczyliśmy w nabożeństwie w Katedrze Łomżyńskiej, lecz także pomagaliśmy przy organizacji, bufecie i zabezpieczeniu medycznym), oraz coroczne spotkanie weteranów (z mszą i ogniskiem na wzgórzu św. Wawrzyńca).
Na przyjazd uczestników Zlotu na bazę prosto z katedry, już od rana czekały rozstawione namioty, toalety typu toi-toi oraz, co najważniejsze, program przygotowany już po raz kolejny przez 13 Łomżyńską Drużynę Harcerską „Agada”. Tradycyjnie rozpoczęliśmy wieczornym apelem, po czym drużyny otrzymały czas wolny na kolacyjkę i przygotowanie się do śpiewogrania, na którym każdy mógł zaprezentować, nie tylko swoje umiejętności wokalne, ale również umiejętności gry na różnorodnych instrumentach.
Następnego dnia, tuż po zaprawie i śniadanku, kolejne patrole wyruszały na bieg harcerski. Do przejścia było tylko 11 km – odległość, z którą wszyscy uporali się bez problemów, a do wykonania 8 różnorodnych zadań: od rozstawiania pałatki, poprzez sprawdzian z pierwszej pomocy, do terenoznawstwa. Okazało się, że wszystkie patrole prezentowały podobny poziom, co bardzo dobrze świadczy o naszych drużynach. Po biegu można było sobie odpocząć przy ognisku z kiełbaskami i integrować się z innymi w czasie wolnym, jednak nie za długo.
Po południu nadszedł czas na tak zwane „Zajęcia biletowane”. W jednym czasie odbyły się gry ruchowe, kurs makramy, origami, robienia biżuterii, pierwszej pomocy, gry na gitarze, survivalu i innych. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Początek wakacji kojarzy się głównie z nocą św. Jana i obrzędami związanymi z tym pogańskim świętem. Już od rana drugiego dnia wszyscy przygotowywali się do wieczornych obchodów, czego głównym objawem było „wicie wianków”. Chociaż w tym roku, nie było jeszcze zbyt wielu kwiatów o tej porze roku, jednak niemal wszystkie panny podczas ogniska miały na swych głowach plecionki. Gdy po kolacji zebraliśmy się dookoła paleniska, każda drużyna zaprezentowała wcześniej przygotowaną scenkę o obrzędach i tradycjach świętojańskich. Następnie udaliśmy się nad Rózię. Dookoła noc rozjaśniały nam pochodnie i świece, gdy puściliśmy wianki i powróciliśmy do ogniska.
Ostatni dzień zapowiadał się bardzo korzystnie. Piękna pogoda raczej zniechęcała do powrotu do domu, ale niestety, wszystko co dobre ma swój kres. Podczas apelu zostały wręczone nagrody oraz pamiątki – każdy z pewnością wrócił ze wspaniałymi wspomnieniami i przydatnymi drobiazgami.
Po apelu wyruszyliśmy na górę Św. Wawrzyńca, aby tam uczestniczyć w mszy św. w obrządku łacińskim, podsumowującej obrady Episkopatu Polski. Udaliśmy się także na ognisko z weteranami harcerskimi.

pwd. Ania Tomaszewska

25 – 27 czerwca 2010 Nowy Młyn

Coroczny Zlot „Na Powitanie Lata” rozpoczął się w piątek 25 czerwca o godz. 16.00, kiedy to wyjechaliśmy z Łomży na Nowy Młyn, aby zacząć świętować dopiero co rozpoczęte wakacje. Po rozstawieniu namiotów odbył się apel witający przybyłych uczestników, a następnie zaczęły się przygotowania do piątej edycji Rykowiska, które zaczęło się o godz. 20.00. Rykowisko to coroczny festiwal piosenki zlotowej, podczas którego patrole prezentują swoje zdolności muzyczne i świetnie się bawią. Występ na „Rykowisku” to doskonały sposób pokonania tremy podczas występów publicznych – wiadomo, w grupie raźniej. Pierwszy dzień Zlotu zakończyła nocna gra dla harcerzy starszych, którzy w ciemności sprawdzali swoje umiejętności terenoznawcze.
Drugiego dnia o 8.00 obudził nas gwizdek oboźnego. Potem zaprawa, śniadanie i apel. Następie wyruszyliśmy na trasę biegu patrolowego, podczas którego musieliśmy wykonywać różne zadania: rozstawić ognisko, rozszyfrować tekst o Indianach, rozstawić tipi, rozpoznać strony świata, uratować potrąconego przez bizona i wiele innych. Tego typu forma pracy sprawdza nasze umiejętności praktyczne w każdej dziedzinie. Ponadto sprawdza nasze umiejętności, które rozwijamy w ciągu roku na zbiórkach. Uczy nas także współpracy i współdziałania w grupie, służy polepszeniu stosunków między osobami z patrolu. Niektórzy z nas zabłądzili, inni szybko wrócili do obozowiska, aby zjeść kiełbaskę z biwakowego ogniska.
Po krótkiej sjeście odbyły się zajęcia biletowane, na których jedni zmagali się o tytuł najlepszego strzelca, inni przypominali sobie pierwszą pomoc. Można było także wziąć udział w grach ruchowych, nauczyć się robić rapsy i składać żabki metodą origami lub wspólnie spróbować przeprowadzić kijek przez labirynt. Podsumowaniem dnia była wieczornica, podczas której patrole opowiadały o swoim dniu, przedstawiły się i proponowały piosenkę.
Drugi dzień zlotu zakończyła gra RPG4 z fabułą indiańską, podczas której patrole musiały poskładać fakty, by domyśleć się gdzie jest złoto. W niedzielę po śniadaniu i apelu, na którym zostały rozdane nagrody, wyruszyliśmy pieszo na spotkanie z weteranami, którzy czekali na nas z obiadem w Nowogrodzie. Po wspólnym posiłku odbyło się ognisko, na którym weterani przedstawili swoją twórczość i śpiewali stare harcerskie piosenki. My zaprezentowaliśmy dwie piosenki, po czym musieliśmy wsiąść do autokaru, który już na nas czekał, aby odwieźć nas do domów.
Udział w Zlocie to za każdym razem wspaniały sposób na rozpoczęcie wakacji. Jest to dobra okazja do sprawdzenia swoich umiejętności i wiedzy zdobytej w ciągu roku na zbiórkach i biwakach harcerskich. Mamy możliwość podsumowania pracy w drużynie, w hufcu. Ponadto spotykamy się w gronie różnych środowisk harcerskich wśród przyjaciół i znajomych z którymi chętnie spędzamy wolny czas. Niektórzy już od poniedziałku wyjadą na wakacyjny wypoczynek i wspólnie spotkamy się dopiero we wrześniu.

Michalina Jankowska

Kadra zlotu w kolejnych latach stanowili:

I Zlot „Na powitanie lata”–

23 -25.06.2000

Komendant –phm. Dorota Górska
Adam Ulatowski
Tomasz Gacioch
Michał Krupa

II Zlot „Na powitanie lata”–

21 – 23.06. 2001 r.

Komendant – phm. Jan Górski
Oboźny – phm. Tomasz Kowalewski
Kwatermistrz – pwd. Michał Truszkowski
Program – pwd. Marcin Mścichowski
– Paweł Ślużyński
sumienie zlotu” – phm. Dorota Górska

III Zlot „Na powitanie lata”–

20 -22.06.2002

Komendant – hm. Dorota Górska
pwd. Michał Krupa
Katarzyna Gromadzka
Paweł Witkowski

IV Zlot „Na powitanie lata”–

25 – 27.06.2004

V Zlot „Na powitanie lata”–

24 – 26.06.2005

hm. Dorota Górska – komendant
phm. Tomasz Nidzgorski – z-ca
pwd. Michał Krupa – kwatermistrz
Marek Wysocki
Anna Kaliszewska
Beata Godlewska
Mariusz Łebkowski

VI Zlot „Na powitanie lata”–

23 – 25.06.2006

pwd. Sandra Znoińska- komendantka
phm. Tomasz Nidzgorski- z-ca
pwd. Łukasz Kościuczuk
pwd. Piotr Zera
Anna Tomaszewska

VII Zlot „Na powitanie lata”–

22 – 24.06.2007

phm. Sandra Znoińska- komendantka
sam. Anna Tomaszewska
pwd. Łukasz Kościuczuk
Cezary Dardziński
Kamila Gregorek
pwd. Paweł Staszewski
Maciej Rojecki

VIII Zlot „Na powitanie lata”–

22 – 26.06.2008

hm. Dorota Górska
pwd. Łukasz Kościuczuk
pwd. Anna Tomaszewska
odkr. Cezary Dardziński
pwd. Anna Rutkowska
pion. Olga Sadowska
tr. Małgorzata Ingielewicz
pwd. Ewelina Modzelewska
sam. Kamila Gregorek
tr. Aleksandra Surawska
Natalia Kłosińska
– Maja Rutkowska

IX Zlot „Na powitanie lata”–

19 – 21.06.2009 r.

hm. Dorota Górska
pwd. Anna Tomaszewska
pwd. Łukasz Kościuczuk
Małgorzata Ingielewicz

X Zlot „Na powitanie lata”–

25 – 27 VI 2010

phm. Tomasz Dukowicz
Małgorzata Ingielewicz
Michalina Jankowska
Patryk Herbik
Paulina Kiełczykowska
hm. Dorota Górska

Harcerze łomżyńscy na Jubileuszowym Zlocie Stulecia Harcerstwa

w Krakowie.

W dniu 24 sierpnia 2010 r. reprezentacja harcerzy z Hufca Nadnarwiańskiego ZHP w Łomży powróciła z Jubileuszowego Zlotu na Stulecie Harcerstwa, który odbył się w dniach 16-24 sierpnia 2010 na Błoniach w Krakowie. Byli to harcerze z Łomży (4 ŁDH „Panteon”, 10 GZ „Bractwo tęczy”, 11 SDS „Exodus”, 13 ŁDH „Agada”), z Jedwabnego (21 DH „Agapa – Pomocna dłoń”), z Zambrowa (44 ZDH „Oaza spokoju”). Łącznie z instruktorami była to grupa 38 osobowa. Na zlocie zorganizowani byliśmy jako V Drużyna Zlotowa w ramach Gniazda Białostockiego.
Najważniejszymi uroczystościami podczas Zlotu były: Inauguracyjny Apel, na który przybył premier Donald Tusk, Apel Grunwaldzki, Dzień Harcerski na Rynku w Krakowie, podczas którego każda z chorągwi prezentowała atrakcje swojego środowiska. Ważną uroczystością Zlotu była uroczysta msza święta na Błoniach Wawelskich odprawiana przez abp. Stanisława Dziwisza, w której uczestniczył Prezydent Bronisław Komorowski z żoną Anną oraz zaproszeni goście, m.in. prof. Marek Belka – Prezes NBP. Po mszy św., Prezydent wręczył zasłużonym instruktorom najwyższe odznaczenia państwowe – Krzyże Komandorskie, Oficerskie i Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto pan Prezydent odniósł się pozytywnie do propozycji objęcia protektoratem harcerstwa, jak to do tej pory czynili poprzedni prezydenci Polski. Natomiast Prezes NBP – Marek Belka wręczył przedstawicielom różnych pokoleń harcerskich monety 10 zł i 2 zł, które zostały wydane specjalnie z okazji stulecia harcerstwa. Zarówno pan Premier, jak i pan Prezydent wraz z zaproszonymi gośćmi po oficjalnych uroczystościach odwiedzili miasteczko zlotowe na Błoniach Krakowskich. Na nieoficjalnych spotkaniach z harcerzami i instruktorami podkreślali znaczenie harcerstwa w tworzeniu codziennej rzeczywistości i kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży.
Nasz pobyt na Zlocie to nie tylko oficjalne uroczystości, ale przede wszystkim zajęcia programowe realizowane w sześciu blokach programowych, na które zgłaszaliśmy się jeszcze przed zlotem zastępami zlotowymi. W ramach bloku „W zielone gramy” w Ogrodzie Botanicznym zastępy uczestniczyły w grze ekologicznej. W „Ogrodzie doświadczeń” ramach zajęć „W poszukiwaniu zaginionej szkatułki” poznawały tajniki zjawisk fizycznych. W bloku „Razem po zdrowie” braliśmy udział w zajęciach „Klub sprawnych rąk”, podczas których uczyliśmy się tkactwa oraz malowania na szkle. W bloku „W kręgu przyjaźni” poznawaliśmy tańce innych narodów. Uczyliśmy się współpracować ze sobą w zabawach z chustą Clanza. W bloku „Patrioci” w Muzeum Harcerstwa poznawaliśmy historię harcerstwa na tle historii Polski. Podczas zajęć bloku „My z tej ziemi” byliśmy w wiosce słowiańskiej i u średniowiecznych wojów. Starsi harcerze ponadto mieli zajęcia na terenie Jednostki Wojskowej 6 Brygady Desantowo – Szturmowej im. gen. bryg. S.F. Sosabowskiego oraz na lotnisku w Balicach. Byliśmy także uczestnikami promocji filmu przygotowanego przez Chorągiew Białostocką p.t. „Wychowujemy od stu lat”, prezentującego historię harcerstwa białostockiego.
Na zlocie odwiedziła nas także 59 Łomżyńska Drużyna Harcerska „Ptaki ptakom”, która na trasie swego obozu wędrownego do Racławic i Wilkowa ujęła także Zlot w Krakowie.
Codziennie uczestniczyliśmy w wieczornych koncertach m.in. zespołu „Wołosatki”, EKT Gdynia, „Perły i łotry”, „Na bani”, „Dom bez progów”, „Bez Jacka”, „Akurat”. Była to wspaniała okazja pośpiewania z twórcami takich piosenek jak: „Gdzie ta keja”, „Pocztówka z Beskidu”, „Morze”, „Polanka” i innych, śpiewanych na co dzień przy ogniskach.
Kraków jest wyjątkowym miastem, dlatego przy każdej okazji staraliśmy się poznawać najpiękniejsze miejsca dawnej stolicy Polski. Stałymi punktami naszych odwiedzin był Stary Rynek, kopiec Kościuszki, park Jordana, kościół Mariacki. Zwiedziliśmy także zabytkowy Kazimierz, Obserwatorium Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego i wiele innych ciekawym atrakcji.
W tym samym czasie w Krakowie przebywali także przedstawiciele seniorów, na swoim Zlocie Seniorów i Starszyzny „Krak 2010”. Ich program był bardzo urozmaicony: inauguracja Złazu odbyła się na ognisku na Barbakanie, mieli także spacer z przewodnikiem po Krakowie, wycieczki krajoznawcze do kopalni soli w Wieliczce oraz spływ Dunajcem. Odwiedzili także nasze gniazdo zlotowe na błoniach krakowskich.
Nasz wyjazd na Zlot to niezapomniane przeżycia. Poznaliśmy wyjątkowe miasto, jakim jest Kraków, a było to możliwe dzięki bezpłatnym przejazdom komunikacji miejskiej oraz wejściom do muzeów na terenie miasta. Mieszkańcy byli dla nas bardzo życzliwi i zdziwieni, że tak długo umiemy sobie poradzić w warunkach polowych w środku miasta. Każdy mógł sprawdzić się w czymś innym. Wiemy jakie było harcerstwo dawniej, jakie jest teraz i mamy wizję harcerstwa, na najbliższe lata. Od młodych ludzi, uczestników Zlotu zależy, czy uda się te wizje zrealizować.
Wyjazd reprezentacji naszego hufca możliwy był dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łomża, Urzędu Miasta Zambrów oraz Urzędu Miasta i Gminy Jedwabne, za co serdecznie dziękujemy.

Galeria zdjęć:

1 „Zajęcia biletowane” – każdy uczestnik otrzymuje bilet na określone zajęcia, z podaniem godziny rozpoczęcia i rodzajem zajęć.
2 „Skrzynki” – to konkurencja polegająca na wspinaniu się na coraz wyżej ustawiane skrzynki po napojach. Każdy uczestnik wspina się z asekuracją.
3 „Rykowisko” – czyli Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej
4 RPG – z ang. Role-Playing Game, gra fabularna, nieraz zwana grą wyobraźni

739 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar