II POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY „MIEJSCA PAMIĘCI, WALKI I MĘCZEŃSTWA NARODU POLSKIEGO”

II POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY „MIEJSCA PAMIĘCI, WALKI I MĘCZEŃSTWA NARODU POLSKIEGO – BOHATEROWIE NASZEJ ZIEMI” – ROZSTRZYGNIĘTY!!!

LOGO_KONKURS FOTOGRAFICZNY_2Biorąc udział w konkursie młodzi fotograficy przeżyli piękną lekcję historii, a mierząc się z jego tematem udowodnili, że są pełni pasji fotografowania i odnajdowania piękna w powadze miejsc pamięci oraz, że mają otwartą i wiecznie poszukującą wyobraźnię.
Celem II Powiatowego Konkursu Fotograficznego „MIEJSCA PAMIĘCI, WALKI I MĘCZEŃSTWA NARODU POLSKIEGO – BOHATEROWIE NASZEJ ZIEMI”, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży było propagowanie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej; znajdowanie i podkreślanie charakteru miejsc pamięci, walki i męczeństwa narodu polskiego; upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej; kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz kultywowanie wartości i ideałów; wzbogacenie wiedzy historycznej, a także rozwijanie pasji badawczej młodego pokolenia.
Ocenie poddano 107 prac młodych artystów.

WYNIKI KONKURSU:

KATEGORIA I /klasy I – III – szkoła podstawowa/

I MIEJSCE – JULIA DĄBROWSKA – SP2 w Łomży
I MIEJSCE – ALEKSANDRA KŁOPOTOWSKA – SP2 w Łomży
II MIEJSCE – MARIA RÓŻA CHMIELEWSKA – SP5 w Łomży

WYRÓŻNIENIA
DARIA CHOROMAŃSKA – KF „PSTRYK” przy SP w Sławcu
ALEKSANDRA LIŻEWSKA – SP2 w Łomży

KATEGORIA II /klasy IV – VI – szkoła podstawowa/

I MIEJSCE – KAMIL ŁADA – SP2 w Łomży
II MIEJSCE – ERYK KAROL WOJTKOWSKI – SP9 w Łomży
III MIEJSCE – HANNA JADCZAK – SP10 w Łomży
III MIEJSCE – MATEUSZ PIEŃKOWSKI – SP w Jedwabnem

WYRÓŻNIENIA
NATALIA MODZELEWSKA – SP w Jedwabnem
JULIA BIEDRZYCKA – SP w Jedwabnem
PIOTR KOŁODZIEJCZYK – SP10 w Łomży
ROKSANA SMUGARZEWSKA – SP2 w Łomży
ALEKSANDRA WYKOWSKA – SP2 w Łomży
ALEKSANDER SOBIESZUK – SP2 w Łomży

KATEGORIA III /klasy I – III – gimnazjum/

I MIEJSCE – WIKTORIA CHOROMAŃSKA – KF „PSTRYK” przy SP w Sławcu
II MIEJSCE – KRYSTIAN KURKOWSKI – PG8 w Łomży
III MIEJSCE – PRZEMYSŁAW KARWOWSKI – PG8 w Łomży
III MIEJSCE – JULIA KOZŁOWSKA – PG1 w Łomży

WYRÓŻNIENIA
MIŁOSZ TRUSZKOWSKI – PG1 w Łomży

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a laureatom i wyróżnionym gratulujemy szczególnie gorąco. Cieszymy się bardzo, że z takim zaangażowaniem wzięli udział w konkursie i życzymy im dalszych sukcesów!
Nauczycielom i instruktorom życzymy sukcesów w kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych młodego pokolenia oraz na polu edukacji historycznej i artystycznej.
Serdecznie dziękujemy sponsorom Posłowi na Sejm RP Lechowi Antoniemu Kołakowskiemu, Prezydentowi Miasta Łomża, Staroście Łomżyńskiemu, Wójtowi Gminy Łomża, Wójtowi Gminy Miastkowo, Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, IPN, Jerzemu Andrzejczykowi /JUR-BUD/ oraz Radzie Rodziców SP2.
Mamy nadzieję, że spotkamy się ponownie w 2016 roku.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 12 maja 2015r. podczas uroczystości V rocznicy posadzenia Dębów Pamięci, która to od momentu udziału w programie Stowarzyszenia Parafiada „Katyń… Ocalić od zapomnienia” na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń szkolnych a konkurs fotograficzny jest już jej stałym elementem.

Ze względu na wartość merytoryczną i ilość prac konkursowych I i II edycji nie powinny one zalegać na półkach szkolnego archiwum. Warto byłoby je wykorzystać w publikacjach, które dostępne byłyby szerokiemu gremium i pomogłyby kształtować w młodym pokoleniu miłość do Ojczyzny i pielęgnować pamięć, o tych, którzy oddali życie za wolną Polskę.
Dyrektor SP2 w Łomży zaprasza chętne osoby lub instytucje, które zechcą upowszechnić prace młodych fotografików w różnorodnych formach przekazu /broszury, artykuły prasowe, książki, prace magisterskie, wystawy).

B. Danowska
J. Sosnowska
J. Sokołowski

ZDJĘCIA KONKURSOWE

KATEGORIA I /klasy I – III – szkoła podstawowa/
I MIEJSCE – JULIA DĄBROWSKA – SP2 w Łomży
1. I_M_Dąbrowska_J_01

1. ŁOMŻA / POMNIK STACHA KONWY W LESIE JEDNACZEWSKIM.

2. I_M_Dąbrowska_J_06

2. ŁOMŻA (Pl. Jana Pawła II) / POMNIK W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM 33 P.P.

 

I MIEJSCE – ALEKSANDRA KŁOPOTOWSKA – SP2 w Łomży

3. I_M_Kłopotowska_A_02

3. ŁOMŻA / POMNIK – 1863 – BOJOWNIKOM ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY

4. I_M_Kłopotowska_A_06

4. ŁOMŻA (Cmentarz przy ul. Mikołaja Kopernika) / POMNIK – BOJOWNIKOM
NIEZNANYM STRACONYM PRZEZ NAJEŹDŹCÓW-ROSJAN W 1831 R.

 

II MIEJSCE – MARIA RÓŻA CHMIELEWSKA – SP5 w Łomży

5. II_M_Chmielewska_M_03

5. Góra Strękowa / MIEJSCE PAMIĘCI – „W TYM MIEJSCU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO SAMODZIELNEJ GRUPY OPERACYJNEJ „NAREW”, HEROICZNI OBROŃCY ODCINKA „WIZNA” W DNIACH 7-10 IX 1939 R., KTÓRZY ODDALI ŻYCIE W OBRONIE OJCZYZNY PRZED NIEMIECKIMI NAJEŹDŹCAMI. SZCZĄTKI EKSHUMOWANE Z PODNÓŻA GÓRY STRĘKOWEJ ZŁOŻONO 10 IX 2011 R.”

 

KATEGORIA II /klasy IV – VI – szkoła podstawowa/
I MIEJSCE – KAMIL ŁADA – SP2 w Łomży

6. I_M_Łada_K_05

6. Nowogród (przy moście drogowym na Narwi) / POLSKI SCHRON BOJOWY ODCINKA UMOCNIONEGO „NOWOGRÓD” Z 1939 ROKU

7. I_M_Łada_K_06

7. Łomża, ul. Katyńska / POMNIK KATYŃSKI Z POMNIKAMI SYBIRAKÓW I OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ – TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA OFIARY REPRESJI STALINOWSKICH

 

II MIEJSCE – ERYK KAROL WOJTKOWSKI – SP9 w Łomży
8. II_M_Wojtkowski_E_08

8. Łomża, ul. Katyńska / POMNIK KATYŃSKI Z POMNIKAMI SYBIRAKÓW I OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ – TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA OFIARY REPRESJI STALINOWSKICH

KATEGORIA III /klasy I – III – gimnazjum/
I MIEJSCE – WIKTORIA CHOROMAŃSKA – KF „PSTRYK” przy SP w Sławcu

9. I_M_Choromańska_W_01

9. Sławiec / MIEJSCE PAMIĘCI NARODOWEJ – GŁAZ USTAWIONY W MIEJSCU EGZEKUCJI Z 23 LIPCA 1943 ROKU – MIEJSCE UŚWIĘCONE MĘCZEŃSKĄ KRWIĄ 300 OSÓB ZAMORDOWANYCH PRZEZ HITLEROWSKICH OPRAWCÓW.

10. I_M_Choromańska_W_04

10. Nowogród (Cmentarz w Nowogrodzie) / GRÓB PPOR. CZESŁAWA DZIERZGOWSKIEGO – BOHATERA Z NASZEJ ZIEMI – WESTERPLATCZYKA Z SULIM / NA GROBIE ZNAK PAMIĘCI (MOSIĘŻNY KRZYŻ Z NAPISEM WESTERPLATTE, ODSŁONIĘTY UROCZYŚCIE 4 WRZEŚNIA 2011).

 

II MIEJSCE – KRYSTIAN KURKOWSKI – PG8 w Łomży

SONY DSC

11. Wizna / POMNIK – ŻOŁNIERZOM SAMODZIELNEJ GRUPY OPERACYJNEJ „NAREW” POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY WE WRZEŚNIU 1939 ROKU

Materiał nadesłali:
B. Danowska
J. Sosnowska
J. Sokołowski

 

2160 Ogólnie 6 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Wygrać z przeznaczeniem

Łomżyńskie Bractwo Historyczne Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej "Domek Pastora" zapraszają 30 X 2015 r. o godzinie 17 "Domek Pastora" ul. Krzywe Koło w Łomży na p[...]