Patriotyczne spotkanie pokoleń w Jeziorku

Patriotyczne spotkanie pokoleń w Jeziorku

Człowiek nie rodzi się zbrodniarzem, ani aniołem. To wychowanie czyni z niego istotę brudną lub promienną.” Myślą wspaniałego pedagoga, lekarza, pisarza i filozofa, Janusza Korczaka, rozpoczęłam tegoroczną wieczornicę patriotyczną, poświęconą upamiętnieniu ofiar hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Jak powszechnie wiadomo, Janusz Korczak, wierny do końca wyznawanym wartościom, zginął wraz ze swoimi wychowankami w obozie koncentracyjnym w Treblince. 16 września 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka, dlatego w tym roku wydaje się być szczególnie zasadne uświadomienie sobie prawdy oczywistej, że kształtując człowieka w jego złożonej całości, nie można pominąć edukacji patriotycznej, ponieważ to dzięki niej każde dziecko zyskuje element zakotwiczenia, czyli poczucie tożsamości narodowej.

Taką specjalną formą wychowania patriotycznego w Szkole Podstawowej w Jeziorku są organizowane przez chór „Szkolne Słowiki”, już od dziewięciu lat , wieczornice patriotyczne. Doskonale wpisują się one w obchody Narodowego Święta Niepodległości. Za każdym razem poruszamy inną tematykę. Scenariusz tegorocznej wieczornicy został opracowany na kanwie wspomnień jednego z mieszkańców Jeziorka – Jana Marchewki (rodzonego brata „Ryby”), który przeżył ciężkie doświadczenie obozu koncentracyjnego w Sztutthof, a następnie, po latach, spisał swoje wspomnienia, nadając im tytuł „Ossaczeni. Dnie życia i śmierci.” W 1989 roku jego pamiętnik zdobył główną nagrodę w konkursie pn. „Wojna w mojej pamięci” zorganizowanym przez redakcję gazety „Gromada – Rolnik Polski”.

 Pamiętnik Pana Jana Marchewki zamieszczamy jako kolejną, odrębną pozycję.

Fragmenty pamiętnika czytali – Sławomir Runo i Anna Sobuta, która jest prawnuczką autora pamiętnika. Wspomnieniom towarzyszyło słowo poetyckie w wykonaniu chórzystów oraz młodzieży gimnazjalnej z Publicznego Gimnazjum im. Ofiar Katynia z Piątnicy i ubiegłorocznych absolwentów tego gimnazjum. Recytowano wiersze więźniarek z obozu zagłady w Ravensbrück: Marii Rutkowskiej oraz Urszuli Wińskiej.

Komentarze dotyczące pobytu w tym obozie zaprezentowali uczniowie II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży: Natalia Matysiewicz i Michał Runo. A to wszystko zostało okraszone sporą dawką pieśni patriotycznej. Chór „Szkolne Słowiki” ze Szkoły Podstawowej w Jeziorku przygotował 25 utworów w aranżacjach głównie Piotra Kai oraz Hieronima Chamskiego. Wszystkie pieśni były wyświetlane na dużym ekranie , aby zachęcić uczestników wieczornicy do wspólnego śpiewania. W trakcie prezentowano też obozowe zdjęcia…

Wieczornica trwała około trzech godzin i zgromadziła licznie społeczność lokalną oraz zaproszonych gości, spośród których, z imienia i nazwiska przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeziorku Halinę Chełstowską, zostali powitani: wicestarosta łomżyński Adam Krzysztof Sowa, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Zygmunt Zdanowicz, Bernard Szymański – prezes Łomżyńskiej Akcji Katolickiej oraz sponsor zaproszeń, prezes Stowarzyszenia PRO PATRIA ŁUKAWICA Wojciech Płoński, wiceprezes Sądu Rejonowego w Łomży Michał Gąsiewski, podpułkownik Ryszard Matuszewski – kierownik Łomżyńskiego Klubu Garnizonowego, starszy chorąży sztabowy Henryk Kowalewski, starszy chorąży sztabowy Stanisław Żukowski, Tadeusz Rydzewski, Sybirak Marian Paliwoda, dyrektorzy (oraz nauczyciele) Publicznego Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy Artur Wierzbowski i Czesława Bieńczyk, nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży, nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piątnicy.

Po programie artystycznym wystąpił gość specjalny – pan Tadeusz Rydzewski. Były harcerz, były uczeń tajnego gimnazjum w Łomży, żołnierz AK pseudonim „Czupurny”. Był więziony na gestapo w Łomży, w następstwie czego został więźniem obozu koncentracyjnego w Sztutthof. Po wojnie ukończył studia rolnicze WSGW w Cieszynie i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra inżyniera rolnictwa. Jest twórcą wielu odmian rolniczych. Charakteryzuje go działalność kombatancka i ogólnospołeczna. Pan Rydzewski nadał szkole w Jeziorku , w uznaniu dla jej zasług w obszarze wychowania patriotycznego, swoje prywatne odznaczenie „Świadectwo Chwały”.

Pan podpułkownik Ryszard Matuszewski dziękując za zaproszenie na wieczornicę patriotyczną zapowiedział swój udział w przyszłorocznej 10. edycji. Jednocześnie zaprosił wszystkich uczestników patriotycznego spotkania w Jeziorku na koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, który jego staraniem odbędzie się w Łomży dnia 29 listopada.

Tegoroczne 9. spotkanie pokoleń w Jeziorku zostało zrealizowane już po raz kolejny z rzędu w remizie strażackiej, przy współpracy miejscowej szkoły z OSP oraz Kołem Gospodyń Wiejskich. Panie zaprosiły uczestników spotkania na poczęstunek.

Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim podmiotom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznej wieczornicy, ze szczególnym uwzględnieniem sponsorów: Stefana i Marii Szymańskich, właścicieli piekarni w Jeziorku oraz sponsora zaproszeń – Bernarda Szymańskiego, właściciela Hurtowni Elektrotechnicznej BTS Szymańscy i jednocześnie prezesa Akcji Katolickiej Diecezji Łomżyńskiej.

 Na zakończenie, ponownie przywołam słowa Janusza Korczaka, które jako określona społeczność szkolna, osadzona w realiach współczesnej Polski, tu na pięknej ziemi łomżyńskiej, w naszym rodzimym Jeziorku, realizujemy w codziennej praktyce: ”Szkoła winna być kuźnicą, gdzie wykuwają się najświętsze hasła […] – ona najgłośniej wołać winna o prawa człowieka, piętnować najśmielej i najbezwzględniej to, co jest w nim [życiu] zabagnionego.”

 Beata Sejnowska – Runo, opiekun chóru „Szkolne Słowiki”,
społeczny kustosz Miejsca Pamięci Narodowej w Jeziorku

 

3953 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Wieczornica patriotyczna

 WIECZORNICA PATRIOTYCZNA – SPOTKANIE POKOLEŃ W JEZIORKU   Mamy zaszczyt zaprosić  WSZYSTKICH CHĘTNYCH  na wieczornicę patriotyczną – spotkanie pokoleń  „W cieniu kremator[...]