Wspólna Praca nr 16 z dnia 22 Kwietnia 1911 r.

Tygodnik poświęcony sprawom Ziemi Łomżynskiej

Opracowano na podstawie Wspólna Praca 1911 r. Własność Pani Barbary Chrostowskiej.

Redakcja Serwisu.

1022 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Powstanie Łomży

Łomża powstała na ziemiach kresowych północnowschodniego Mazowsza, które za pierwszych Piastów były najbardziej narażone na najazdy wrogich Jaćwingów, Prusów i Litwinów. Stąd wynik[...]