Jan Andrzej Bońkowski – Kapucyn

JAN ANDRZEJ BOŃKOWSKI, kapłan w zakonie Braci Mniejszych Kapucynów. Urodził się 26 kwietnia 1938 roku w Łomży w środowisku robotniczym, z rodziców Jana Józefy z d. Kneć Bońkowskich. Edukację rozpoczął w 1945 r. w szkole nr 6 im. Królowej Jadwigi. Po ukończeniu klasy IV wyjechał do Łodzi, aby pod opieką starszej siostry Wandy kontynuować naukę w szkole nr 62 im Stanisława Staszica. Po powrocie do Łomży ukończył SP nr 1. Przez kilka miesięcy roku szkolnego 1952/53 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, a w latach 1953-55 do Technikum Finansowego Ministerstwa Finansów, dział Finanse Państwa (d. Szkoła Handlowa).

Od klasy piątej szkoły podstawowej należy do harcerstwa i do służby liturgicznej ołtarza jako ministrant przy kościele kapucyńskim w Łomży. Tu odkrywa swoje powołanie do kapłaństwa w zakonie Braci Mniejszych Kapucynów. Aby je zrealizować, dwa ostatnie lata przed maturą – Niższe Seminarium Duchowne Ojców Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą. Przedtem rok nowicjatu w zakonie kapucyńskim, po czym 8 grudnia 1956 rok uskłada pierwsze śluby zakonne. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego (wydział filozoficzny w klasztorze łomżyńskim, teologię w Krakowskiej Prowincji Kapucynów) otrzymuje święcenia kapłańskie 24 czerwca 1967 r. z rąk bpa Czesława Falkowskiego w kościele kapucyńskim w Łomży.

9 października 1989 roku udaje się na Białoruś do pomocy duszpasterskiej tamtejszemu Kościołowi oraz wzmocnienia odradzającego się zakonu kapucynów na tych terenach. Od samego początku zaangażował się we wskrzeszenie harcerstwa polskiego na Białorusi, którego był naczelnym kapelanem. Był redaktorem dwumiesięcznika harcerskiego „Bogu i Ojczyźnie”, którego ukazało się 88 numerów. Jest autorem następujących książek: „Nad Narwią, Newą i Niemnem”, „Tropami druha huragana, czyli harcerstwo polskie na Białorusi”, „Słowo Boże na Białorusi”, „Kalwaria Podlaska w Serpelicach”, „Polskie wierszowanie”, „Sanktuarium Matki Bożej Międzyrzeckiej”, „Spotkałem Ojca Honorata”, „Listy sercem pisane” oraz ponad 120 artykułów w różnych czasopismach podczas swego pobytu na Białorusi. 1 stycznia 2010 r nie uzyskawszy zgody władz Białorusi na dalszą pracę w tym kraju powrócił do Polski. Aktualnie przebywa w klasztorze kapucyńskim w Łomży.

Nadesłał: O. Jan Andrzej Bońkowski

Zamieścił: Henryk Sierzputowski

 

 


4205 Ogólnie 1 Dziś
  
 

1 Komentarz

  1. maciek
    9 sierpnia 2011  20:28 przez maciek Odpowiedz

    Jan Andrzej Bońkowski - ojciec kapucyn, misjonarz, a przede wszystkim łomżyniak, który kocha swoje miasto całym sercem. Daje temu wyraz w swoich opowiadaniach które będziemy publikować na łamach tego serwisu

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Paweł Renfert

Temat poniższy został opracowany na podstawie opowiadania Janusza Dąbrowskiego p.t. Paweł Renfert pierwszy hodowca gołębi pocztowych w Łomży opublikowanego w broszurze w 2012 roku [...]

Łomża. Ul. Spokojna

UL. Spokojna Ulica ta powstała tuż przed drugą wojną światową lub bezpośrednio po niej. Znajduje się na Łomżycy, jako jedna z najdłuższych ulic tego osiedla. Łączy ul Wojska z al.[...]