Łomżyński pieniądz papierowy XIX w.

Łomżyński pieniądz papierowy XIX w.

W XIX wieku prócz oficjalnych papierowych znaków pieniężnych emitowanych przez Bank Polski, kursował cały szereg prywatnych papierowych znaków pieniężnych oraz papierów wartościowych. Z powodu kryzysu pieniężnego w Rosji lat 1854-64 na terenach zaboru rosyjskiego dotkliwy był brak monety zdawkowej. Był to okres dużej emisji “kartek” obrachunkowych, bonów itp. (dopiero zwiększone przydziały bilonu rosyjskiego pozwoliły na likwidację kartek, w terminie do 1.1.1866 r.). Niektóre z tych “kartek” miały czysto lokalny charakter, inne nieco szerszy.
W Guberni Łomżyńskiej były to głównie bony, czyli “krótkoterminowe zobowiązania do wydania posiadaczowi pewnych towarów, usług lub sumy pieniężnej”. Znane są bony pańszczyźniane (1800-1850), miejskie, instytucji, zakładów fabrycznych, zarządów dóbr, przedsiębiorstw handlowych i osób fizycznych. I tak w wielu miejscowościach interesującego nas obszaru emitowano papierowe znaki pieniężne.

1 zł papierowy

Zastępczy pieniądz papierowy z Łomży, znany dotychczas jako jedyny egzemplarz, 1 złoty z 1863 roku.

Niewiele się ich zachowało, dlatego też ich egzemplarze są dziś cennymi obiektami numizmatycznymi.
Znane są następujące:

Tabela

W opracowaniu wykorzystano n/w pozycje:

1. T. Jabłoński, „Katalog papierowych pieniędzy polskich 1794-1965”, Warszawa
2. „Biuletyn numizmatyczny” nr. 6 – 7 /1965, Warszawa
3. H. Cywiński, „Dziesięć wieków pieniądza polskiego”, Warszawa, 1987
4. M. Kowalski, „Vademecum kolekcjonera monet i banknotów”, Ossolineum, 1988

Opracowanie: Eugeniusz Ochryciuk

Na podstawie Kolekcjonera Łomżyńskiego nr 3/93 opracowała Redakcja Serwisu.Wszystkie numeru Kolekcjonera Łomżyńskiego udostępniła Redakcji Serwisu Pani Jolanta Deptuła ówczesna sekretarz redakcji.

 

4581 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.