Micewicz. Powstaniec styczniowy

Dziedzictwo Powstania Styczniowego

Micewicz

(????-????)

Dowódca oddziału w powstaniu styczniowym.

    Jeszcze przed 1863 r. należał do tajnego związku oficerów w armii rosyjskich zwolenników wybuchu powstania. 24.04.1863 Micewicz wraz z grupą oficerów zbiegł z białostockiego garnizonu i stawił się w punkcie zbornym w Kamionce w guberni grodzieńskiej. Niewielki oddział szybko powiększył się do ok. 350 osób, nad którymi dowództwo objął Onufry Duchiński. Pod jego rozkazami Micewicz brał udział w niepomyślnych bitwach pod Waliłami i Królowym Mostem. Po tych starciach przeszedł wraz z Władysławem Brandtem do guberni augustowskiej i w okolicach Sztabina wstąpił do partii sformowanej przez Bonifacego Dziadulewicza, nad którą dowództwo objął Władysław Brandt. W szeregach tego oddziału walczył pod Kadyszem.
   Pod koniec czerwca przydzielony został do VI oddziału organizowanego przez Feliksa O. Szukiewicza, gdzie przez pewien czas pełnił funkcję instruktora. Niedługo później otrzymał awans do stopnia majora wraz z rozkazem tworzenia własnego oddziału, który formował m.in. pod wsią Klimaszewnica i na Tokach pod Białogrądami.
    22.08 został zaatakowany na uroczysku Toki przez oddział straży nadgranicznej w sile jednej roty i 25 objeszczyków pod dowództwem kapitana Kowalewskiego. Po utarczce, przy stracie jednego zabitego (zginął Korzeniowski – czeladnik rymarski ze Szczuczyna) i stracie pewnej liczby rozproszonych Micewicz wycofał się do białaszewskiego lasu i ponownie zaszył się w bezpiecznej kryjówce. W połowie września otrzymał rozkaz połączenia się z oddziałem Władysława Brandta. Wspólnie z nim wziął udział w bitwie pod Wincentą. Po starciu odłączył się od oddziału Brandta i bezpiecznie uszedł przed pościgiem. Micewicz, ze swym oddziałem rozlokowanym w jednej z wsi, stacjonował do końca października, nie podejmując już żadnych działań wojskowych.
2 listopada 1863 r. po wcześniejszym rozpuszczeniu swojej partii udał się na emigrację do Drezna, gdzie tamtejszym władzom powstańczym złożył pisemny przebieg swojej służby. Dalsze losy Micewicza nie są mi znane. Możliwe, że tożsamy jest z majorem Micewiczem emigrantem postyczniowym przebywającym we Francji.
Red. Jarosław Marczak
Artykuł pochodzi:
http://grajewiak.pl/

Redakcja serwisu

1989 Ogólnie 3 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar