SGO Narew – odcinek Nowogród z cyklu: Ciekawe miejsca na ziemi łomżyńskiej

Od redakcji:
Za zgodą autora redakcja portalu w cyklu: Ciekawe miejsca na ziemi łomżyńskiej, prezentuje materiał filmowy ukazujący ważny odcinek obronny II Rzeczypospolitej od strony Prus, w okolicach Nowogrodu.

 

Samodzielna Grupa Operacyjna „Narew” powołana została wiosną 1939 decyzją marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza. Ważny odcinek grupy „Narew” rozciągał się w okolicach Nowogrodu oraz wsi Szablak, Mątwica, Jankowo Młodziankowo. W skład odcinka wchodziło około 30 obiektów, w tym 12 schronów ciężkich, 8 polowych, 2 pozorne, 2 pozorno-bojowe oraz kilka nieukończonych. Na uwagę zasługuje ciężki schron bojowy dowodzenia znajdujący się w lesie między Szablakiem, a Nowogrodem. Obiekt posiada dwie pancerne kopuły (bojowa i obserwacyjna). Betonowe ściany i strop o grubości 120-175 cm. Około 370 metrów na zachód na wzgórzu, znajduje się schron pozorno-bojowy, którego kopuła została usunięta. Dalej na zachód, dobrze wyeksponowany na pagórku jest ciężki schron bojowy z pancerną kopułą bojową. Przy zakręcie drogi Nowogród – Szablak, około 50 metrów od rzeki w lesie, ukryty jest wysadzony ciężki schron bojowy dowodzenia „Lepak”. Pod groblą prowadzącą do starego, nieistniejącego już mostu, wkomponowana jest ruina ciężkiego schronu bojowego. Schron posiadał dwie strzelnice ścienne ckm, które prowadziły ogień po obu stronach grobli na szeroką dolinę rzeki. Ogień prowadzony był też z nieistniejącej już kopuły bojowej. Pozostał po niej pusty szyb, obecnie zakryty.
Najbardziej znanym obiektem tego odcinka jest ciężki schron bojowy dowodzenia „Most”, znajdujący się na zachód od Nowogrodu, przy moście nad rzeką Narew. Wyposażony był w 3 ckm-y, jeden w kopule pancernej i dwa w bocznych otworach strzeleckich. Betonowy strop i ściany dochodziły do 2 metrów grubości. Jest to najlepiej zachowany obiekt tego odcinka. Co roku na przełomie sierpnia i września odbywają się w tym miejscu inscenizacje bitwy z września 1939r.

autor: Damian Getek
Przedsiębiorca, inżynier geodeta, operator bezzałogowych statków powietrznych. Miłośnik lokalnej historii i tradycji, od 2013 roku przewodniczący Łomżyńskiego Klubu Myśli Patriotycznej. Laureat konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Piątnica na opracowanie koncepcji zagospodarowania dla projektu nt. „Przywrócenie stanu pierwotnego carskich fortów z XIX wieku w Piątnicy Poduchownej” .

 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu :)

Jeśli chcesz być informowana(-y) o nowych artykułach, to obserwuj naszą stronę na https://www.facebook.com/historialomzy
oraz
zgłoś swój akces do grupy na FB:
https://www.facebook.com/groups/historialomzy

1806 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Łomżyńskie Szopki

Łomżyńskie Szopki We wspomnieniach „starych łomżyniaków”, jak też Ojca Jana Bońkowskiegoo święta Bożego Narodzenia, zawsze kojarzyły się w Łomży z szopką u Ojców Kapucynów. Jerzy [...]