Społeczny Komitet Fundacyjny Tablicy – Sprawozdanie

Społeczny Komitet Fundacyjny                                  Łomża, dnia 31 grudnia 2012r

Tablicy upamiętniającej

stacjonowanie i internowanie

w Łomży

legionistów Józefa Piłsudskiego

ul. Szosa Zambrowska 1/27

18-400 Łomża

Sprawozdanie

Społecznego Komitetu Fundacyjnego Tablicy upamiętniającej

stacjonowanie i internowanie w Łomży legionistów Józefa Piłsudskiego z przeprowadzonej zbiórki publicznej

Społeczny Komitet Fundacyjny informuję, że zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego została przeprowadzona, na podstawie decyzji z dnia 26.09.12r znak: ROPS.I.5010-1-9/2012 wydanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

Łączny wpływ środków z przeprowadzonej zbiórki publicznej wyniósł 10 046,69 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterdzieści sześć złotych 69/100).

W zbiórce publicznej zebrano na wydzielonym koncie bankowym środków pieniężnych na łączną kwotę 10 046,69 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterdzieści sześć złotych 69/100) według załączonego zestawienia bankowego, w tym pozyskano:

– kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) ze sprzedaży 120 cegiełek wartościowych,

– kwotę 46,69 zł z dobrowolnych wpłat na wydzielone konto bankowe oraz kapitalizacji odsetek.

Łączny koszt przeprowadzenia zbiórki publicznej rozliczony z zebranych w zbiórce publicznej środków wyniósł 12, 15 zł (słownie: dwanaście złotych 15/100), w tym:

  • 12 zł (słownie dwanaście złotych) to przelewy opłaconych faktur,

  • 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) to naliczony podatek od odsetek

Uwaga:

Opłata skarbowa w wysokości 82 zł została opłacona ze środków własnych członków Komitetu Fundacyjnego przed założeniem konta bankowego.

Łączny koszt realizacji celu przeprowadzenia zbiórki publicznej rozliczony z zebranych w zbiórce publicznej środków wyniósł 10 034,54 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzydzieści cztery złote 54/100), w tym:

1/ Koszt wykonania odlewu i użytych do odlewu Tablicy Pamiątkowej materiałów wyniósł 7072,50 zł (słownie: siedem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 50/100) na podstawie faktury VAT nr 21/12 z 26.11.2012r.

2/ Koszt wykonania modelu i montażu Tablicy Pamiątkowej wyniósł 1914,44 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset czternaście złotych 44/100) na podstawie faktury VAT nr 7/XI/2012 z dnia 30.11.2012r.

3/ Koszt transportu kompanii honorowej wojska polskiego asystującej przy uroczystym odsłonięciu i poświęceniu Tablicy Pamiątkowej wyniósł 900 zł (słownie: dziewięćset złotych) na podstawie faktury VAT nr 27M19/67/11/2012 z dnia 15.11.2012r.

4/ Koszt cyfrowego druku numerowanych wartościowych Cegiełek o łącznej wartości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wyniósł 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem złotych 60/100) na podstawie faktury VAT nr 00798/2012 z dnia 6.10.2012r.

W imieniu Komitetu Fundacyjnego:

Przewodniczący – Lech Marek Szabłowski

z-ca Przewodniczącego – Czesław Rybicki

Sekretarz – Wojciech Winko

 

1027 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar