TADEUSZ WAJCHT

S. P. TADEUSZ WAJCHT
W Tygodniku Ilustrowanym nr 33 z 13 sierpnia 1921 r., udostępnionym nam przez Bibliotekę Cyfrową Uniwersytetu Łódzkiego, na stronie 145 znaleźliśmy informację o kolejnym bohaterskim synu Ziemi Łomżyńskiej, którą podajemy jak zawsze w wersji oryginalnej

Wajcht Tadeusz

Wajcht Tadeusz

Ś p. Tadeusz Wajcht, urodzony w r. 1888, jako syn ś. p. rejenta Lubomira Wajchta i Heleny z Bzurów, ukończył w roku 1912 wydział prawny uniwersytetu petersburskiego. Po utworzeniu sądownictwa polskiego w roku 1918, mianowany został sędzią śledczym w Szczuczynie, rodzinnem swojem mieście, następnie zaś w roku 1919 przeniesiony na to samo stanowisko do Łomży. Pełniąc z całym nakładem pracy i talentu obowiązki sędziego, zajmował swój posterunek aż do chwili, w której Rada Obrony Państwa wezwała go do broni. Nie bacząc na usilne prośby tych, którzy starali się zatrzymać go na stanowisku urzędowem, stanął do szeregu i już w końcu lipca brał udział w obronie Łomży. Uczestniczył następnie jako ochotnik w walkach, które staczał 233 pułk piechoty i stawiając mężnie czoło najeźdźcom, znalazł w boju zgon bohaterski.
Ś. p. Wajcht spoczywa w mogile bratniej na cmentarzu w Nasielsku.
Cześć pamięci bohaterskiego żołnierza!

Powyższą informację uzupełnia zamieszczony w „Życiu Nasielska” (Czasopiśmie Samorządu Gminnego) Nr 16 (401) 1 – 14 sierpnia 2014 roku artykuł zatytułowany „Ochotnik z 233 p.p. sędzia śledczy Tadeusz Wajcht poległ na nasielskiej ziemi”. Oprócz biografii Bohatera znajdujemy w nim też wiadomość, że:
„…. Jego żołnierska mogiła znajduje się tuż przy wejściu na nasz parafialny cmentarz. (…..) Poległ 17 sierpnia 1920 roku w wieku 32 lat (…..) W szeregach 233 p.p. przeszedł znaczna część szlaku bojowego. Padł w boju w okolicach Nasielska i tu, na cmentarzu parafialnym, został pochowany (najpierw w mogile zbiorowej, a następnie ekshumowany i pochowany w indywidualnej mogile).”

Nagrobek Tadeusza Wajchta na cmentarzu w Nasielsku

Nagrobek Tadeusza Wajchta na cmentarzu w Nasielsku

Opracowanie – Redakcja Serwisu.

Fotografie Tadeusza Wajchta – Tygodnik Ilustrowany nr 33 z 13 sierpnia 1921 r.
Fotografia nagrobka – „Życie Nasielska” (Czasopismo Samorządu Gminnego) Nr 16 (401) 1

 

1561 Ogólnie 4 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Szalone wakacje w Kępie

Jeżeli ktoś wyobraża sobie Marię Skłodowską- Curie, jedną z największych uczonych świata jako odznaczającą się od najwcześniejszej lat tylko powagą i wielką pracowitością, a swawol[...]