Moje harcerskie wspomnienia… i nie tylko (4)

POSŁOWIE

Początki mojej drogi do harcerstwa zaczęły się w latach, kiedy toczył się już, ustalony przez KC Polskiej Partii Robotniczej proces likwidacji Związku Harcerstwa Polskiego. Tylko nieliczne dokumenty z lat 1947- 1950 zachowały się archiwach dlatego proces ten przedstawiany jest zwykle skrótowo, w formie tzw. Kalendarium. Ponieważ niektóre z tych dokumentów są nadal mało znane nie tylko młodzieży harcerskiej, warto przypomnieć choćby tytuły niektórych z nich:

1.Tajna instrukcja nr 010 z 28 czerwca 1947 r.generała brygady Jerzego Zarzyckiego – Szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego „Oopiece aparatu polityczno – wychowawczego WP nad obozami młodzieży szkolnej i obozami harcerskim”, nakład20 egz. (Krzysztof Persak: Komuniści Wobec harcerstwa 1944 – 1950 r.,Instytut Studiów Politycznych PAN, 1998 r., str. 78 – 81).

2.Wytyczne kampanii ideologicznej o przebudowę harcerstwa (listopad – grudzień 1947 r.) opracowane przezczłonków frakcji pepeerowskiej” w naczelnych władzach ZHP, dążących do likwidacji tradycji skautingu i harcerstwa. ( Krzysztof Persak, opracowanie cytowane str. 115 – 121).

3. Projekt reorganizacji Związku Harcerstwa Polskiego z 29 października 1948 r. Pelagii Lewińskiej Sekretarza Generalnego ZHP dla Sekretarza KC PPR Bolesława Bieruta. (Krzysztof Persak, opracowanie cytowane str. 125 – 134).

4. Rezolucja komendantek i komendantów chorągwi ZHP z 20 grudnia 1948 r.: „My, jako instruktorzy, wychowawcy najmłodszego pokolenia budującego socjalistyczną Polskę, zrywamy ze wszystkimi pozostałościami wychowania skautowego i harcerskiego, które są odbiciem ustroju kapitalistycznego i chcemy nową robotę harcerską oprzeć na zasadach wychowania socjalistycznego”. ( Krzysztof Persak, opracowanie cytowane str. 135).

5. Referat Janusza Zarzyckiego – Przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej, wygłoszony 10 stycznia 1949 r. na III Plenum ZG ZMP ” ZMP w walce o harcerstwo”. Referat ten kończy się:Najlepsi aktywiści z naszego aparatu pójdą do ZHP, bo postawienie Harcerstwa na drogę demokratycznego rozwoju to najbardziej odpowiedzialne zadanie ZMP. Walka o harcerstwo, o nowe ludowe harcerstwo, o nasze harcerstwo – to sztandarowe zadanie Związku Młodzieży Polskiej na 1949 r. (Krzysztof Persak, opracowanie cytowane str. 136 – 158).

6.Referat z 28 stycznia 1949 r. Sekretarza Generalnego ZHP Pelagii Lewińskiej (byłej pracownicy Wydziału Propagandy KC PPR) „Problemy przebudowy harcerstwa”, opublikowany później w formie broszury zatytułowanej „Walka o nowe harcerstwo”. Niestety, jak do tej pory bezskutecznie poszukuję tej broszury w antykwariatach i w sieci internetowej.

Z harcerskim CZUWAJ Adam Sobolewski

Sieradz, 5 marca 2013 r.

1881 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Major Józef Sikora

Major Józef Sikora (W siedemdziesiątą rocznicę „ Września”) Zgodnie z planami operacyjnymi SGO „Narew” dowódcą odcinka „Nowogród” wyznaczony został dowódca III batalionu 33 pp [...]