Harcerstwo Łomżyńskie Wczoraj i Dziś. Tom 2. Rozdział 5

Rozdział V. Działalność programowa drużyn oraz środowisk harcerskich
Str. 263

pwd. Dorota Wierzbowska
Katarzyna Górska

10 Gromada Zuchowa „Bractwo Tęczy”
ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży

10 Gromada Zuchowa „Bractwo Tęczy” powstała w lutym 2006 roku. Swoją działalność prowadzi przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży. Zapoczątkowaliśmy działalność na II Zimowym Zlocie Drużyn Harcerskich w Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży.

Spotykamy się 2 razy w miesiącu na zbiórkach lub wyjazdowych zlotach. Przez cały czas gromadę prowadzi pwd Dorota Wierzbowska. Przez rok przyboczną drużyny była Natalia Kłosińska, a od września 2009 r. jest nią Katarzyna Górska. Od czerwca 2010 roku pracę drużyny wspierają dawni członkowie gromady – Adrianna Wykowska i Wojciech Zabłocki.

Naszym magicznym miejscem jest Muzeum Przyrody w Drozdowie, szczególnie w czasie Wiosennych Zlotów Drużyn Harcerskich „Przed Palmową Niedzielą”. Wtedy pod kierunkiem Jadwigi Solińskiej robimy palmy wielkanocne, uczestniczymy też w warsztatach rzeźby w glinie oraz malowania na szkle. Podczas zwiadu przyrodniczego obserwujemy budzącą się przyrodę w rezerwacie Kalinowo. Oprócz Wiosennego Zlotu co roku jeździmy do Rosochatego, Zambrowa, Jedwabnego. Wakacje rozpoczynamy Zlotem na „Powitanie lata” w Nowym Młynie. Część zuchów jeździ na kolonie zuchowo-harcerskie. Byliśmy już w Suchej Rzeczce, Szklanej Hucie i Rogalinku.

Zdobyliśmy sprawności: przyrodnika, podróżnika, kuchcika, sobieradka, słoneczka i inne, podczas których świetnie się uczyliśmy poprzez zabawę.

Nasze starsze zuchy stały się harcerzami i należały do 13 ŁDH „AGADA”. Przez rok z tą drużyną tworzyliśmy Szczep „Rubikon”, z którą zawiązaliśmy bratnie więzi.

W bieżącym roku podczas Rajdu Wizna podsumowaliśmy rok 2009/2010 podczas biegu, którego finałem była Obietnica Zuchowa i Przyrzeczenie Harcerskie. W nowym roku dalej będziemy się kształcić, aby być w przyszłości godnymi zuchami i harcerzami.

Zapraszamy na stronę internetową:

www.10gzbtlomza.webnode.com

Zdjęcia z działalności 10 Gromady Zuchowej „Bractwo Tęczy”
ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży

Zlot Druha Szarego w 3.03.2006 roku

Zuchy z dh. Jadwigą Solińską na Wiosennym Zlocie w Drozdowie w 2006 r.

Zlot na Powitanie Lata w 2006 roku

Mikołajkowy Zlot Drużyn w Jedwabnem w dniu 9.12.2006 r. – pierwsza Obietnica Zuchowa w Gromadzie na ręce Komendantki Hufca hm. Doroty Górskiej.

Prezentowanie zadań o braterstwie podczas Dnia Myśli Braterskiej

Spotkanie jasełkowe w Centrum Katolickim w 2007 r.

Zuchowe pląsy na Rajdzie Wizna w 2009 r.

Zuchy z 10 GZ na Rajdzie Wizna w dniu 10.09.2010 r.

1287 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.