Historia Leśnej Polany – X

Miejsce Pamięci Narodowej

W dniu 14 czerwca 2007 roku, odbyło się, zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Jeziorku, z udziałem zaproszonych gości, młodzieży okolicznych szkół i mieszkańców Jeziorka uroczyste poświęcenie odrestaurowanego cmentarza, który przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa uznany został Miejscem Pamięci Narodowej

Zaproszeni goście. Stoją od lewej: mjr. Nawrocki. z j.w. w Łomży, Zygmunt Zdanowicz prezes TPZŁ, Krzysztof Kozicki – starosta łomżyński i delegaci Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – panowie: Jacek Dąbrowski (naczelnik Wydziału Krajowego Rady) i jego zastępca – Adam Siwek

Uroczystości przewodniczył ksiądz prałat Ludwik Brzostowski, wikariusz biskupi,

Warty honorowe przy grobach zaciągnęli żołnierze z 1 Łomżyńskiego Batalionu Remontowego, oraz harcerki i harcerze z 59 DH w Łomży


Po poświęceniu odremontowanych grobów młodzież szkolna i zaproszeni goście złożyli na nich wieńce i zapalili znicze


W trakcie uroczystości Szkoła Podstawowa w Jeziorku, jej dyrektorka – pani Halina Chełstowska i nauczycielka – pani Beata Sejnowska – Runo, zostały przez naczelnika Wydziału Krajowego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z Warszawy – pana Jacka Dąbrowskiego, odznaczone Złotymi Medalami Opiekuna Miejsca Pamięci Narodowej przyznanymi im za ogromy wkład pracy w utrwalanie historii leśnej polany i troskliwą nad nią opiekę.


Na zakończenie uroczystości zespół „Szkolne Słowiki” pod dyrekcją Beaty Sejnowskiej – Runo, ze Szkoły Podstawowej w Jeziorku wykonał montaż słowno muzyczny „Trzeba dać świadectwo”.


W ostatnich latach cmentarz na polanie jeziorkowskiego lasu stał się miejscem szczególnym – pełni nową rolę – rolę „leśnej sali lekcyjnej”.Od 2002 roku pani Beta Sejnowska-Runo organizuje na nim coroczne spotkania dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeziorku i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy, oraz specjalne lekcje dla klas starszych swojej szkoły.


W ten sposób Pani Beata, pełniąca funkcję społecznego kustosza tego Miejsca Pamięci, zapoczątkowała nową formę popularyzowania historii grobów jeziorkowskich, a tym samym rozbudzania patriotyzmu wśród młodzieży okolicznych szkół

25 września 2007 roku włączyła do tej akcji także uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie.

Od 1996 roku corocznie we wrześniu kolejne roczniki uczniów tej Szkoły pod opieką swoich nauczycieli przychodzą na leśny cmentarz, aby tu posprzątać i pomodlić się w intencji ofiar, pamiętając szczególnie o tak bliskim ich wsi księdzu, który właśnie na tej polanie oddał swoje młode życie dlatego tylko, że był polskim kapłanem.

Uczniowie zawsze w skupieniu i z ogromną uwagą słuchają opowieści i historii tego miejsca. Mogiły i nagrobne napisy lepiej bowiem przemawiają do wyobraźni uczniów niż najmądrzejsze słowa wypowiadane w szkolnej sali. A szum starych drzew, świadków tamtych tragedii i atmosfera tej leśnej polany pozostawiają na zawsze niezatarte wrażenia w pamięci młodych słuchaczy.


 

Jerzy Smurzyński

Spis treści książki można znaleźć tutaj

3079 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.