PAMIĘĆ OCALENIA KATEDRY – 69 rocznica

PAMIĘĆ OCALENIA KATEDRY

W drugi czwartek września 2013r mija 69. rocznica ocalenia przed wojennym zniszczeniem Łomżyńskiej Matki Kościołów. Tego dnia rankiem dzięki heroicznej postawie ówczesnego Pasterza Łomżyńskiej Diecezji ks Biskupa Kostki Łukomskiego, łomżyńska katedra jako jeden z nielicznych kościołów na trasie odwrotu wojsk okupanta niemieckiego pozostała nietknięta.

Pamiętny wtorek

W ten pamiętny wrześniowy dzień tuż przed wkroczeniem do Łomży sowieckich wojsk do ks. Biskupa zgłosiło się dwóch niemieckich oficerów w celu poinformowania o zarządzeniu ewakuacji katedry i Kurii Biskupiej. W odpowiedzi na zapytanie o cel ewakuacji Niemcy poinformowali o zaminowaniu zabudowań kościelnych oraz decyzji dowództwa niemieckiego dotyczącej niezwłocznego ich wysadzenia. Ultymatywny ton oficerów niemieckich wojsk spotkał się z równie stanowczą decyzją K. Biskupa Kostki Łukomskiego, który odmówił ewakuacji.

Posterunek ordynariusza tutejszej diecezji powierzony mi został przez najwyższą władzę kościelną i bez polecenia mej władzy kościelnej nie wolno mi tej placówki opuścić. Jeśli będziecie burzyć katedrę i zabudowania diecezjalne, zginę pod gruzami, a nie opuszczę powierzonego mi posterunku duszpasterskiego” – takie oświadczenie usłyszeli zaskoczeni postawą księdza niemieccy dowódcy.

Po ich krótkich konsultacjach z dowództwem wojsk niemieckich ultimatum zostało jednak ponowione.

Cud modlitwy

Od tamtego czasu Katedra ma się dobrze

Od tamtego czasu Katedra ma się dobrze

Wobec tak stanowczej groźby Biskup Kostka Łukomski zaprosił oficerów do wnętrza świątyni i poprosił o chwilę na modlitwę do miłosierdzia Matki Boskiej w poświęconej jej kaplicy. Po zakończeniu żarliwej modlitwy ofiarował zaskoczonym oficerom niemieckim dwa różańce i odwołując się do ich wyznania wiary, zaproponował w zamian za odstąpienie od zniszczenia katedry, codzienną – do końca wojny – modlitwę za ich szczęśliwy powrót do domu. Potwierdził jednocześnie swoją ostateczną decyzję o zaniechaniu ewakuacji.

Wobec nieugiętej postawy ks. Biskupa oficerowie niemieccy, z ofiarowanymi im różańcami opuścili bez słowa wnętrze świątyni. Noc pełną trwogi ks. Biskup z towarzyszącymi mu kapłanami spędzili na modlitwie w podziemiu budynku Kurii Biskupiej. Po wielkim porannym wybuchu strapiony ks. Biskup wysłał swojego sekretarza, który ku swojej wielkiej radości zobaczył nietkniętą sylwetkę Fary, z lekka tylko uszkodzonej porannym bombardowaniem sowieckich samolotów.

Płaszcz ks. Biskupa

Ks. bp Stanisław Kostka Łukomski osłania swoim płaszczem katedrę

Ks. bp Stanisław Kostka Łukomski osłania swoim płaszczem katedrę

Symbolika tego niezwykłego fragmentu historycznego w dziejach katedry łomżyńskiej i wielka zasługa Ks. Biskupa Łukomskiego — bezpośrednio dla miasta Łomży i dla społeczeństwa łomżyńskiego, przedstawiona została na epitafium ku czci i pamięci Ks. Biskupa, umieszczonym w katedrze, według projektu znanej wtedy w kraju rzeźbiarki — Zofii Trzemskiej – Kamińskiej. Na mosiężnej płycie — płaskorzeźbiona postać Biskupa osłania płaszczem wizerunek katedry. Po swojej tragicznej i niewyjaśnionej śmierci w 1948r, ks. Biskup Kostka Łukomski został pochowany pod posadzką Kaplicy Matki Boskiej Pięknej Miłości, tej samej, do której zanosił owego pamiętnego wrześniowego dnia swoje spełnione modlitwy.

Więcej na temat poniżej:

https://historialomzy.pl/ocalenie-katedry-lomzynskiej-w-r-1944/

https://historialomzy.pl/gaweda-historyczna-bp-stanislaw-kostka-lukomski/

Redakcja Serwisu.

1635 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Zagadka 100

W dniach 10-13 kwietnia 1798 roku Obywatele miasta Łomży i Zambrowa wybierali delegatów do złożenia homagium Fryderykowi Wilhelmowi III. Z każdego miasta wybrano po jednym delegaci[...]

Ziemia i groby

ZIEMIA i GROBY Jeśli chcesz lepiej poznać historię Łomży i jej mieszkańców idź na stary cmentarz parafii św. Michała Archanioła przy ul. Kopernika, dawniej ulicy św. Mikołaja. J[...]