Wołanie o pokój  w  Miejscu  Pamięci Narodowej w Jeziorku

Pokój na ziemi jest zadaniem dla nas – ludzi dobrej woli. Jest zadaniem szczególnie dla chrześcijan. Naszą misją jest przypominać ludziom, że są braćmi. Naszą misją jest uczyć ludzi miłości i pojednania, wychowania do życia w pokoju – Jan Paweł II

W bieżącym roku obchodzimy 73. rocznicę zbrodni dokonanej przez Niemców na więźniach z łomżyńskiego więzienia i zakładnikach miasta Łomży. 74 lata mija także od egzekucji  seniorów  z Domu Opieki w Pieńkach Borowych.  Te tragiczne wydarzenia, zgodnie z wieloletnią tradycją,  upamiętniliśmy modlitwą w intencji ofiar. 19 czerwca 2016 roku o godzinie 14.00 Eucharystię na leśnej polanie, pod krzyżem, sprawował piątnicki proboszcz  ks. kanonik Szczepan Dobecki. W homilii posiłkował się modlitwą Izraela i Psalmem 23 . Napominał: – Nigdy więcej nienawiści! Zwrócił uwagę na fakt, że przemoc rodzi przemoc, a w ostatecznym rozrachunku przegrywają wszyscy.  Zachęcał, by każdy człowiek obudził w sobie odwagę dobra i opór wobec zła.

DSC08036

Bezpośrednio po mszy świętej odbył się montaż słowno-muzyczny  pt. Wołanie o pokój w wykonaniu chóru Szkolne Słowiki ze Szkoły Podstawowej w Jeziorku. W programie artystycznym wzięła udział wnuczka Stanisława Kostki Walczuka, zamordowanego przez Niemców na leśnej polanie w Jeziorku w nocy z 29 na 30 czerwca 1943 roku. Pani Anna niezwykle wyraziście wykonała wiersz Juliusza Słowackiego Rozmowa z piramidami Juliusza Słowackiego.
DSC08064

 

DSC08066

 

Szczególnie wzruszającym momentem uroczystości było wystąpienie pana Tadeusza Rydzewskiego, który pokonał ponad 700 km, by razem z nami uczcić ofiary hitlerowskiej zbrodni. Pan Rydzewski w 1943 roku był harcerzem, uczniem tajnego gimnazjum w Łomży, żołnierzem  AK pseudonim Czupurny, potem –  więźniem  gestapo w Łomży, w następstwie czego został więźniem obozu koncentracyjnego w Sztutthof . Dał świadectwo  o trudnym życiu i umieraniu w okresie wojennym. Widział niemieckie ciężarówki jadące do lasu jeziorkowskiego 15 lipca 1943 roku. Doskonale to pamięta, bo miał wówczas już 18 lat.

DSC08080

Na tegoroczne uroczystości rocznicowe przybyli także członkowie rodzin zamordowanych  więźniów politycznych:  Stanisława Kostki Walczuka,  Władysława Godlewskiego, Tomasza Kozłowskiego, Aleksandra Stokowskiego, Władysława Zakrzewskiego, Jana Pacuszki, Mariana Michalika. Rodziny te tworzą nieformalna organizację zwaną  Rodziną  Jeziorkowską .  Obecność tych rodzin  szczególnie wzrusza, bo przecież po prawie siedemdziesięciu latach bezowocnych poszukiwań odnaleźli na tym leśnym cmentarzu  miejsce pochówku swoich bliskich. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie  udostępniona za pomocą  Internetu lista więźniów z łomżyńskiego więzienia odnaleziona  przez pana Jerzego Smurzyńskiego w 1994 roku w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. W imieniu Rodziny Jeziorkowskiej głos zabrała Stanislawa Zakrzewska, córka zamordowanego Stanisława Koski Walczuka.

DSC08084

Spośród  zaproszonych gości na uroczystości pojawili się:  Wójt  Gminy Piątnica  Krzysztof  Kozicki, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Łomżyńskiej Bernard Szymański, prezes Sądu Rejonowego w Łomży  Michał Gąsiewski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Zygmunt Zdanowicz, władze i członkowie Bractwa Historycznego Ziemi Łomżyńskiej – Czesław Rybicki , Henryk  Sierzputowski  i Małgorzata Frąckiewicz, Sybirak  Marian Paliwoda. Były obecne  poczty sztandarowe strażaków z OSP z Gminy Piątnica. Gościliśmy też Radio Białystok oraz portal mylomza.pl.

DSC08041

 

DSC08057

DSC08029

Uczestnicy uroczystości usłyszeli słowa  podziękowań i pozdrowień od ostatniego żyjącego skazańca – pana Jerzego Smurzyńskiego, który wprawdzie nie mógł  być fizycznie  obecny na leśnej polanie ze względu na stan zdrowia, ale łączył się z nami duchowo i wspierał nas modlitwą, za co mu bardzo jesteśmy wdzięczni.

Dziękując wszystkim podmiotom zaangażowanym w organizację tegorocznych obchodów memoratywnych, ze szczególnym uwzględnieniem ks. Szczepana Dobeckiego, strażaków z OSP w Jeziorku, pocztów sztandarowych, Krzysztofa Sobuty,  Tomasza Gawrycha, Renaty Cwaliny i Agnieszki  Bagińskiej  pozwolę sobie przytoczyć jeszcze jeden fragment nauczania naszego wielkiego Polaka – świętego Jana Pawła II, który  19 czerwca 2016 roku wybrzmiał z mocą na leśnej polanie w Jeziorku:

Do każdego mężczyzny, do każdej kobiety, w tym kraju i na całym świecie, mówię: weźmy odpowiedzialność za siebie nawzajem i za naszą przyszłość, nie zważając na granice i różnice społeczne; uczmy się sami i uczmy innych kroczyć drogami pokoju. Nigdy więcej wojny!

 

Beata Sejnowska – Runo, społeczny kustosz Miejsca Pamięci Narodowej w Jeziorku

3501 Ogólnie 2 Dziś
  
 

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.