Wspólna Praca nr 24-25 z dnia 24 Czerwca 1911 r

Tygodnik poświęcony sprawom Ziemi Łomżyńskiej

Opracowano na podstawie Wspólna Praca 1911 r. Własność Pani Barbary Chrostowskiej.

Opracowanie. Redakcja Serwisu

827 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Pleban

„PLEBAN” Bliskość Prus Wschodnich i wieloletni zabór rosyjski sprawiły, że na Ziemi Łomżyńskiej, oprócz katolików i Żydów, istniały dwie liczące się wspólnoty wyznaniowe: prawosła[...]