Czarne lata na łomżyńskiej ziemi. Spis fotografii

Spis fotografii

1. Jerzy Smurzyński – zdjęcie z okresu okupacji – ze zbiorów autora
2. Rok 1942 – wiosna – niemiecki kierownik sklepu i jego pracownik – Marian Smurzyński – ze zbiorów autora
3. Rok 1942 – wiosna – sklep niemiecki, polscy pracownicy i niemieckie kierownictwo – ze zbiorów autora
4. Więzienie łomżyńskie, widok z okresu międzywojennego -ze zbiorów p. Donaty Godlewskiej
5. Boguszki – zdjęcie rodziny Karwowskich ze zbiorów p. Jerzego Brzózki
6. Boguszki – pogrzeb zamordowanych w Boguszkach – ze zbiorów p. Jerzego Brzózki
7. Boguszki – upamiętnione miejsce egzekucji – ze zbiorów p. Jerzego Brzózki
8. Gołasze Dąb – Stefania Grodzka z siostrą – ze zbiorów p. Henryka Grodzkiego
9. Gołasze Dąb – rodzina Grodzkich – ze zbiorów p. Henryka Grodzkiego
10. Ekshumacja poległych 15-VII-1943 r. W pierwszej trumnie ks. Pęza –ze zbiorów p. Lucyny Kucharskiej
11. Kosówka. Marian Zieliński – ze zbiorów p. Lucyny Kucharskiej
12. Kosówka. Szczątki Mariana Zielińskiego wydobyte z mogiły zbiorowej przez rodziców – ze zbiorów Lucyny Kucharskiej
13. Kosówka. Janina z Kolatorów Dąbrowska – ze zbiorów Lucyny Kucharskiej
14. Kosówka Irena Dąbrowska – ze zbiorów Lucyny Kucharskiej
15. Jabłoń Dobki – Jan Szepietowski – ze zbiorów rodzinnych.
16. Jabłoń Dobki – Józef Jabłoński – ze zbiorów rodzinnych
17. Jabłoń Dobki – Marianna i Władysław Jabłońscy – ze zbiorów rodzinnych
18. Jabłoń Dobki – Władysława Jabłońska – ze zbiorów rodzinnych
19. Jabłoń Dobki – Helena i Władysław Jabłońscy – ze zbiorów rodzinnych
20. Jabłoń Dobki – Tablica upamiętniająca ofiary pacyfikacji – z archiwum Woj. Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łomży
21. Jeziorko – Tadeusz Borawski – ze zbiorów p. Zofii Matejkowskiej
22. Jeziorko – Róża Borawska – ze zbiorów p. Zofii Matejkowskiej
23. Jeziorko – Józef, Marianna i Róża Borawscy – ze zbiorów p. Zofii Matejkowskiej
24. Jeziorko – Janina Figurska – ze zbiorów p. Heleny Połończyk
25. Jeziorko – Kazimierz Hojak – z archiwum GKBZpNP
26. Jeziorko – Irena Hojak – z archiwum GKBZpNP
27. Jeziorko – Wiesio Hojak – z archiwum GKBZpNP
28. Jeziorko – Helena i Józef Kordaszewscy – z archiwum GKBZpNP
29. Jeziorko – Marian Smurzyński – rok 1937 – ze zbiorów autora
30. Jeziorko – Antonina Smurzyńska z synem – rok 1937 – ze zbiorów autora
31. Jeziorko – Marian Smurzyński – wiosna 1943 r. – ze zbiorów autora
32.Jeziorko – Antonina Smurzyńska – zdjęcie z dokumentów niemieckich – ze zbiorów autora
33. Jeziorko – ks. Józef Szulc z Józefem i Marianną Borawskimi – ze zbiorów p. Zofii Matejkowskiej
34. Kowalewszczyzna – Bolesław Pierzchała – ze zbiorów rodzinnych
35. Kowalewszczyzna – Józef Sołowianiuk – ze zbiorów rodzinnych
36. Kowalewszczyzna – Henryk Dworakowski – ze zbiorów rodzinnych
37. Kowalewszczyzna – Ignacy Jabłonowski – ze zbiorów rodzinnych
38. Kowalewszczyzna – Jan Jabłonowski – ze zbiorów rodzin­nych
39. Kowalewszczyzna – Edward Sołowianiuk – ze zbiorów rodzinnych
40. Krasowo – Józefa Kaczyńska, Maria Kaczyńska, Kazimierz Kaczyński, ks. Józef Kaczyński – ze zbiorów ks. Józefa Kaczyńskiego
41. Krasowo – Stanisław Wnorowski – zdjęcie rodzinne – ze zbiorów ks. Józefa Kaczyńskiego
42. Krasowo – Józef Śniecieński i Kazimierz Krassowski – ze zbiorów ks. Józefa Kaczyńskiego
43. Krasowo – Kazimierz Kaczyński – ze zbiorów ks. Józefa Kaczyńskiego
44. Krasowo – Józefa Kaczyńska z córką Marianną – ze zbiorów ks. Józefa Kaczyńskiego
45. Krasowo – Grupa mieszkańców Krasowa Częstek zamordowanych 17.VII. 1943 r. – ze zbiorów ks. Józefa Kaczyńskiego
46. Krasowo – rodzina Bolesława Krassowskiego – ze zbiorów ks. Józefa Kaczyńskiego
47. Krasowo – jeden z grobów w 1945 roku – ze zbiorów ks. Józefa Kaczyńskiego
48. Krasowo – jedna z dwóch mogił – mogiła kobiet i dzieci – ze zbiorów ks. Józefa Kaczyńskiego
49. Krasowo – kaplica-pomnik ku czci pomordowanych mieszkańców Krasowa-Częstek – ze zbiorów ks. Józefa Kaczyńskiego
50. Krasowo – tablica nad drzwiami kaplicy-pomnika – ze zbiorów ks. Józefa Kaczyńskiego
51. Krasowo – tablica ze zdjęciami rozstrzelanych znajdująca się w kaplicy-pomniku – ze zbiorów ks. Józefa Kaczyńskiego
52. Krasowo – wykaz osób ocalałych w Krasowie Częstkach -tablica w kaplicy-pomniku – ze zbiorów ks. Józefa Kaczyńskiego
53. Krasowo – pierwsza tablica z wykazem pomordowanych ułożonym w/g rodzin umieszczona w kaplicy-pomniku – ze zbiorów ks. Józefa Kaczyńskiego
54. Krasowo – grupa tych, którzy ocaleli – zdjęcie z lat 90-tych -ze zbiorów ks. Józefa Kaczyńskiego
55. Łomża – tablica pamiątkowa wmurowana w ścianie dawnego budynku więziennego – ze zbiorów autora
56. Niesławice – Jan Okurowski i Jan Osiecki – ze zbiorów ro­dzinnych
57. Niesławice – Helena Osiecka – ze zbiorów rodzinnych
58. Sikory Tomkowięta – mogiła – widok ogólny – z Urzędu Gminy Kobylin Borzymy
59. Sławiec – Zygmunt Kulesza, sierżant 71 PP w Zambrowie -ze zbiorów rodzinnych
60. Sławiec – Józef Borawski z żoną i przyjacielem – ze zbiorów rodzinnych
61. Sławiec – Rodzina Juliana Wiśniewskiego z Zambrowa – ze zbiorów rodzinnych
62. Sławiec – Ludwik Zaremba – ze zbiorów rodzinnych
63. Sławiec – Lucjan Nowowiejski – ze zbiorów rodzinnych
64. Wnory Wandy – pomnik we wsi Wnory-Wandy – widok ogól­ny – z Urzędu Gminy Kobylin-Borzymy
65. Wnory Wandy – napis na krzyżu – z Urzędu Gminy Kobylin Borzymy
66. Wroceń – pomnik we Wróceniu – widok ogólny – z Urzędu Gminy w Goniądzu
67. Wroceń – tablica pamiątkowa umieszczona na pomniku – z Urzędu Gminy w Goniądzu
68. Zawady – Wacław Remiszewski z rodziną – ze zbiorów rodzinnych
69. Giełczyn – krzyż na skraju lasu przed wejściem na cmentarz – ze zbiorów autora
70. Giełczyn – wśród drzew ukryty jest cmentarz giełczyński -ze zbiorów autora
71. Giełczyn – pomnik Nr 1 poświęcony wszystkim zamordowanym – z archiwum Woj. Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łomży
72. Giełczyn – głaz-pomnik postawiony przez łomżyniaków z Izraela – ze zbiorów autora
73. Giełczyn – pomnik Nr 2 poświęcony działaczom politycznym – z archiwum WKOPWiM w Łomży
74. Giełczyn – pomnik Nr 3 poświęcony Żydom – z archiwum WKOPWiM w Łomży
75. Jeziorko -15. VII. 1945 – Msza św. polowa – poświęcenie cmentarza – ze zbiorów autora
76. Jeziorko – 15.VII. 1945 – Biskup Stanisław Kostka Łukomski – ze zbiorów autora
77. Jeziorko – 15.VII. 1945 – grób ofiar z 15.VII. 1943 r. – kom­pania honorowa – ze zbiorów autora
78. Jeziorko – 15.VII. 1945 – grób ofiar z 15.VII. 1943 r. – składanie wieńców – ze zbiorów autora
79. Jeziorko – lata 60-te – krzyż ołtarza polowego z 1945 r. – ze zbiorów autora
80. Jeziorko – lata 60-te – grób ofiar z 15.VII. 1943 r. – ze zbio­rów autora
81. Jeziorko – lata 60-te – grób starców z Pieniek Borowych – ze zbiorów autora
82. Jeziorko – rok 1955 – widok ogólny grobu ofiar z 15.VII.1943 r. – ze zbiorów autora
83. Jeziorko – rok 1995 – pomnik na grobie więźniów politycznych straconych w czerwcu 1943 r. – ze zbiorów autora
84. Jeziorko – rok 1995 – krzyż na grobie ofiar z 15. VII. 1943 r. -ze zbiorów autora
85. Jeziorko – rok 1995 – krzyż na grobie starców z Pieniek Borowych – ze zbiorów autora
86. Jeziorko – napis na pomniku więźniów politycznych – ze zbiorów autora
87. Kosówka – pomnik poświęcony zamordowanym w Kosówce
– z archiwum WKOPWiM w Łomży
88. Kosówka – pomnik na mogile zbiorowej – z archiwum WKOPWiM w Łomży
89. Kosówka – krzyż przy betonowej płycie bez informacji – z archiwum WKOPWiM w Łomży
90. Pniewo – mogiła ukryta wśród gęstych krzewów – ze zbiorów autora
91. Pniewo – drewniany krzyż i płyta na mogile – z archiwum WKOPWiM w Łomży
92-95. Sławiec – przeniesienie prochów Lucjana Nowowiejskiego na cmentarz w Zambrowie – ze zbiorów rodzinnych
96. Sławiec – grób widok ogólny – ze zbiorów autora
97. Sławiec – głaz pamiątkowy na mogile – ze zbiorów autora
98. Sławiec – grób pod dwoma charakterystycznymi świerkami – ze zbiorów autora
99. Jeziorko – gablota z obuwiem wykopanym z mogiły ofiar egzekucji z 15. VII. 1943 r. – zdjęcie wykonane w 1970 roku – z archiwum GKBZpNP
100. Jeziorko – zdjęcie z 1994 roku – imponujący sabot dodany w czasie prac „renowacyjnych” – ze zbiorów autora
101. Jeziorko – tablica „informacyjna” ustawiona w 1993 roku w trakcie „prac konserwatorskich” – ze zbiorów autora
102. Jeziorko. Nowa tablica informacyjna. Ze zbiorów autora
103. Jeziorko. Grób więźniów politycznych z nowym, ustawionym w 2006 roku, krzyżem i tablicą
wymieniającą wszystkie ofiary zgodnie z prawda historyczną. Ze zbiorów autora.
104. Jeziorko Grób zakładników miasta Łomży – fotografia z 2007 roku. Ze zbiorów autora
105. Jeziorko. Odremontowany grób starców z Pieńk Borowych. Ze zbiorów autora.

Uwaga: Mimo nie najlepszej jakości technicznej niektórych fo­tografii umieszczono je w książce ze względu na ich wartość historyczną – są jedynymi pamiątkami po ofiarach.

Jerzy Smurzyński

 

2056 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Historia Leśnej Polany - IX

KONIEC WIEŃCZY DZIEŁO Przez prawie pięćdziesiąt lat, powołując się na własne przeżycia i znajomość okupacyjnych realiów, próbowałem wyjaśniać, prostować, tłumaczyć… Prosiłem o n[...]